Senator uczestniczył w Europejskim Forum Rolniczym 2018 w Centrum Wystawienniczo-kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa. W debacie nt. kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku uczestniczyli m.in. Phil Hogan, Komisarz ds. rolnictwa UE, Stephane Travert, Minister Rolnictwa Republiki Francuskiej, Pavel Sekac, Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Zsolt Feldman, Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas Forum dyskutowano również o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniu w rolnictwie, wykorzystaniu biogazu rolniczego, zarządzaniu azotem, technikach nawożenia roślin oraz nowoczesnych instrumentach finansowych i ubezpieczeniach.

W drugiej części spotkania wręczono nagrodę im. Józefa Ślisza. Laureatem zostało Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Przed rozpoczęciem forum w Jesionce odbyły się uroczystości związane z 17. rocznicą śmierci Józefa Ślisza w Łące k. Rzeszowa.

Senator wziął udział w Spotkaniu Wielkanocnym z pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Senator wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi przez Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Lubartowie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Anny w Lubartowie, następnie na placu przed pałacem Sanguszków, zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbyła się przysięga wojskowa. Przysięgę wojskową złożyło 174 żołnierzy i zasiliło szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Żołnierze rozpoczną służbę w 21 Batalionie Lekkiej Piechoty w Lublinie i 22 Batalionie Lekkiej Piechoty w Dęblinie. Aktualnie w strukturach 2 LBOT służy już blisko 1700 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i ponad 300 żołnierzy zawodowych. Przysięgę zakończyła tradycyjna defilada, a także prezentacja pojazdów i wyposażenia wojskowego 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Senator uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami powiatu zamojskiego w Sitnie.

W ramach jubileuszowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Kancelaria Senatu i senatorowie, pod patronatem marszałka Senatu RP, zorganizowali konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

Senator Jerzy Chróścikowski był organizatorem etapu okręgowego. Na konkurs wpłynęło 154 prac plastycznych z 62 szkół podstawowych oraz 62 prace z 30 szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

W dniu 19 marca br. w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu odbyło się rozstrzygniecie etapu okręgowego konkursu plastycznego ,,Orzeł Biały – nasza duma”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie biorący udział w konkursie wraz z opiekunami oraz Andrzej Urbański, Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Jolanta Puźniak-Głąb, pracownik merytoryczny Muzeum Zamojskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował uczniom za udział w konkursie oraz pogratulował wspaniałych prac. Jednocześnie podkreślił, że ze względu na wysoki poziom prac plastycznych, dużą różnorodność w przedstawieniu tematu konkursu i różnorodność wykorzystanych technik, staranność i estetykę prac, jury konkursowe postanowiło przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii szkół podstawowych - Karol Daniłowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michalowie, w kategorii szkół ponadpodstawowych - Paulina Chwedorowicz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Prace laureatów zostaną zaprezentowane w Senacie podczas uroczystego spotkania z ich autorami, wtedy też nastąpi ogłoszenie listy ogólnopolskich laureatów konkursu.

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Bartosz Siemianowicz (Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „Arka” w Chełmie), Kacper Skiba (Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu), Kacper Karwat (Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu), Martyna Kaczmara (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu), Julia Bis (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Izbicy), Dominika Dacewicz (Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim), Wiktoria Kwika (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie), Michał Piela (Zespół Szkół w Krasnobrodzie), Karolina Fedurek (Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu), Przemysław Trubacz (Szkoła Podstawowa w Sielcu), Monika Radziszewska (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu), Wiktoria Dudzińska (Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie), Natalia Witos (Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach), Martyna Nowaczek (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu).

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali: Nela Fusiarz (Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju), Martyna Kołodziej (Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju), Agnieszka Wołowiec (Zespół Szkół w Krasnobrodzie), Natalia Czok (Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach), Alicja Portka (Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu), Anna Kaszyca ( II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu).

Wystawę prac konkursowych będzie można podziwiać w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu, po uprzednim zgłoszeniu do Biura Senatorskiego senatora Jerzego Chróścikowskiego (tel. 84 638 42 52).

Senator wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczył w niej m.in. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji było przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich. Główni adresatami konferencji były organy administracji samorządowej, kierownicza kadra instytucji związanych z sektorem hodowli trzody chlewnej oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej.

W otwarciu nowej siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu uczestniczyła Joanna Jabłońska, asystentka senatora. W uroczystości wzięła udział Maria Fajger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Krzysztof Gałaszkiewicz, kierownictwo oraz zaproszeni goście.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 154
Razem: 622757