Senator uczestniczył w konferencji pt. . „Program GOSPOSTRATEG” – innowacje na rzecz Planu dla Wsi”. Na konferencji zaprezentowane zostały projekty wybrane do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”. Program GOSPOSTRATEG, jest wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ukierunkowany jest na wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, oraz otoczenia gospodarczego i administracji. Podczas spotkania przedstawiono osiem projektów Programu GOSPOSTRATEG, które dotyczą różnych obszarów społeczno-gospodarczych: ubezpieczeń rolniczych, alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszeń w kontroli fitosanitarnej, nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstw opiekuńczych, systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności.

Senator wziął udział w uroczystości wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i specjalnych wyróżnień głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W uroczystych obchodach 76. rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie uczestniczyła Małgorzata Godzisz pracownik Biura Senatorskiego. Głównym organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Obchody odbyły się przy wsparciu kombatantów Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg Zamość.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator uczestniczył w uroczystości z okazji jubileuszu 20.lecia Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach

Senator uczestniczył w konferencji międzyparlamentarnej nt. "Rola parlamentów w kształtowaniu przyszłości żywności i rolnictwa" w Parlamencie Chorwacji w Zagrzebiu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele komisji odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich parlamentów narodowych państw członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Rolnictwa i Rozwoju Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa Republiki Chorwacji i głównych stowarzyszeń branżowych. Pierwszego dnia konferencji dyskutowano na temat nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, procesu przyjmowania krajowych planów strategicznych, ogólnego odnowienia obszarów wiejskich, badań w dziedzinie rolnictwa oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Drugi dzień Konferencji został zarezerwowany na prezentację wyników dyskusji i wymiany poglądów między parlamentarzystami i przedstawicielami stowarzyszeń branżowych oraz zaproponowanie tematów do dalszych dyskusji między parlamentami krajowymi na temat przyszłości WPR po 2020 roku.

Polski parlament reprezentowali: senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Wiesław Kilian - zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie WPR po 2020 roku i ewentualnych konsekwencji wprowadzenia krajowych planów strategicznych zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Senator wziął udział w promocji książki pt. „Droga rolników od Solidarności do niepodległości” wydanej przez NSZZ RI „Solidarność” z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

189. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

190. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

117. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Infrastruktury.

retransmisja posiedzenia

118. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji oraz rozpatrzenie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

retransmisja posiedzenia

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 402
Razem: 795789