Senator wykonywał obowiązki w biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator uczestniczył w Diecezjalnym Święcie Plonów w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.  Eucharystię sprawował i Słowo Boże wygłosił ks. bp dr Marian Rojek, Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas eucharystii zostały poświęcone wieńce dożynkowe, delegacje poszczególnych parafii złożyły dary ołtarza, a słowa podziękowania za trudną pracę na roli wygłosił Diecezjalny Duszpasterz Rolników ksiądz Józef Bednarski. O oprawę muzyczną mszy świętej zadbała Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i chór parafialny, a ostatnim punktem religijnej części dożynek było dzielenie chlebem i tradycyjna procesja.

W dalszej części obchodów Święta Plonów odbyło się podsumowanie trzeciej edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość, którego dokonał Dyrektor tej rozgłośni ks. Krystian Bordzań, oraz rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Senator Jerzy Chróścikowski, Ks. Józef Bednarski- Diecezjalny Duszpasterz Rolników, Kazimierz Misztal - Burmistrz Krasnobrodu, Marek Skomorowski - Prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych, Starostowie dożynek: Halina Kwik i Jacek Adamczuk oraz członkowie komisji konkursowej. Na placu można też było obejrzeć wystawy rolnicze oraz sztuki ludowej.

Senator uczestniczył w XIV Zjeździe Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Następnie uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Konferencji towarzyszyły targi zdrowej żywności promujące produkty pochodzące z polskich lasów. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NSZZ RI „Solidarność” oraz  Instytut im. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość".

Senator uczestniczył w we mszy św. i poświęceniu placu remontowego przed rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy, były też władze miasta na czele z Prezydentem Andrzejem Wnukiem, urzędnicy miejscy, radni oraz przedstawicie firm budowlanych, które wykonają renowację. Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu, otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszków w Polsce – Zamość. Prace mają zostać zakończone do 15 listopada 2019r.

13 czerwca 1637 roku odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Od tego czasu budynek kościoła zniszczyły pożary (w 1672r. oraz w 1673r.), po I rozbiorze klasztor został skasowany i umieszczono w nim szpital wojskowy. Na początku XIX wieku były w kościele magazyny żywności, kancelarie wojskowe i koszary austriackie a później rosyjskie. Po I wojnie światowej w budynku kościoła mieścił się Sejmik Powiatowy i Dom Polskiej Macierzy Szkolnej, a później także muzeum regionalne. Od 1926 roku funkcjonowanie rozpoczął kino-teatr „Stylowy”. Po II wojnie światowej w budynku rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, które częściowo wyprowadziło się do nowej siedziby dopiero w 1994 roku, a całkowicie w 2006 roku.

Następnie uczestniczył w obchodach Dnia Energetyka w Zamościu.

Senator uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Europa Karpat” odbywającej się w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 38
Razem: 545911