42. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

106. posiedzenie senackiej Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

42. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „ Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej przez senacką Komisję Środowiska.

www.senat.gov.pl

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność"

www.solidarnoscri.pl

105. posiedzenie senackiej Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

61. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolno-środowiskowych i ekologicznych.

62. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

63. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Senator uczestniczył w uroczystości wręczenia Dyplomów Przyjaciela Młodzieży OHP i podpisanie porozumień o współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lata, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 

Następnie wziął udział w uroczystości podpisania dwóch umów dot.  modernizacji linii kolejowej Lublin – Warszawa, kluczowych dla rozwoju komunikacyjnego Lublina i całego województwa lubelskiego. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa,  Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podsekretarz stanu Andrzej Bittel z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Modernizacja linii kolejowej zwiększy komfort i skróci czas podróży. Przejazd najszybszym pociągiem między Warszawą a Lublinem z prędkością do 160 km/h, po zakończeniu modernizacji całego odcinka od Warszawy do Lublina, zajmie 1,5 h. Do tego będzie można uruchomić większą liczbę połączeń lokalnych i regionalnych. Pasażerowie skorzystają z nowoczesnych peronów.

Senator uczestniczył w uroczystość 110.lecia Tomaszowskiej Straży Pożarnej, 110.lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim i Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim, 45.lecie Zawodowej Straży Pożarnej i 25.lecie Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskiem. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia, awanse i wyróżnienia.  w budynku Komendy Powiatowej PSP została odsłonięta i poświęcona rzeźba przedstawiająca Św. Floriana.

Następnie wraz z poseł Teresą Hałas, przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Dołhobyczów.

Senator uczestniczył w uroczystości Zjazdu Żołnierzy 9 p. p. Leg. Armii Krajowej  Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu. Uroczystość została zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, Nadleśnictwo Zwierzyniec, Roztoczański Parku Narodowego  i 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

Senator wziął udział w obchodach II Dnia Prymasowskiego w Zamościu, poświęconego pamięci Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu odprawiona została Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego pod przewodnictwem ks. Tadeusza Czuka proboszcza parafii. Kazanie wygłosił ks. Sławomir Skowroński. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele szkół imienia Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Gościem wydarzenia był prof. Jan Żaryn, który wygłosił wykłady pt. Patriotyzm – świadomość historyczna Polaków” oraz „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. II Dzień Prymasowski w Zamościu został zorganizowany przez: Fundację Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu, Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Zamościu, Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu, Parafię pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, Zespół Szkół nr 4 – Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, Muzeum Zamojskie oraz Spółdzielnię Mieszkaniową im. Jan Zamoyskiego w Zamościu.

Następnie senator uczestniczył w wieczorze autorskim poseł Teresy Hałas, przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność”, autorki tomiku wierszy „Tam gdzie głóg, macierzanka i … łzy”.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 480
Razem: 501271