85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027”. Konferencja rozpoczęła cykl spotkań mających na celu skonsultowanie i poinformowanie przyszłych beneficjentów oraz osób, które interesują się programowaniem polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, pełniących funkcje w organizacjach społecznych, związkach zawodowych, administracji na temat postępów prac nad Planem. W dalszej części konferencji przedstawione zostały tematy dotyczące stanu prac nad projektowaniem przyszłej polityki rolnej. Uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji w czterech obszarach: wspierania dochodów i opłacalności produkcji rolnej, poprawa konkurencyjności poprzez modernizacje i innowację, wspierania funkcji środowiskowych rolnictwa i adaptacja do zmian klimatu oraz wspierania rozwoju wsi, w tym zmian pokoleniowych i rynek pracy. W dyskusji zwrócono uwagę m. in. na konieczność utrzymania dotychczasowego poziomu budżetu, który jest niezbędny do finansowania nowych działań rolnictwa na rzecz społeczeństwa. Dyskutanci podkreślali potrzebę poprawy infrastruktury obszarów wiejskich. Zwracano uwagę na zmniejszające się zasoby wody na obszarach wiejskich. W części dotyczącej rolnictwa postulowano pozostawienie płatności powiązanych z produkcją, oraz potrzebę współpracy rolników na rzecz wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw. Podkreślono, że rolnictwo powinno uwzględniać oczekiwania konsumentów w zakresie żywności wysokiej jakości.

85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

Senator wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników 5. Edycji konkursu „List do Taty” w Senacie zorganizowanym przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. W 5. edycji konkursu wzięło udział 2431 uczniów z klas czwartych i piątych 396 szkół podstawowych. W jej organizację zaangażowało się 33 senatorów.

Praca Emilii Bryk ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, laureatki etapu okręgowego zorganizowanego przez Senatora Jerzego Chróścikowskiego, otrzymała wyróżnienie w 5. edycji konkursu „List do Taty”.

229. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

230. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w konferencji pt. "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa" zorganizowanej przez Fundację EFRWP wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas konferencji został zaprezentowany raport pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej" opracowany w ramach projektu badawczego, którego celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy strukturalnej polityki rolnej w Polsce. Prezentacji raportu towarzyszył panel dyskusyjny. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz przedsiębiorstw z sektora rolniczego.

35. posiedzenie seminaryjne senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie?”.

retransmisja posiedzenia

226. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

227. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

228. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w uroczystym otwarciu pracowni biologicznej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu połączonym z Dniem Patrona Szkoły. Pracownia biologiczna ufundowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli szkoła w ramach konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i WFOŚiGW pozyskała pracownię wartą 35 000 zł.

Senator uczestniczył w uroczystości Odsłonięcia i Pobłogosławienia Tablicy Epitafijnej Poświęconej Zrywom Niepodległościowym i Wojnom dla upamiętnienia 80. rocznicy Napaści ZSRR na Polskę w 1939 r. w miejscowości Mokrelipie, gmina Radecznica. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie Asysty Honorowej, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i społecznych na plac przy kościele w Mokremlipiu. Po odegraniu Hymnu Narodowego dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy epitafijnej na pomniku.

Następnie wziął udział w pikniku rodzinnym „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Deszkowicach Pierwszych gm. Sułów.

Senator wziął udział w Gali finałowej XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” w Belwederze na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wśród Laureatów znalazła się dzialaność z woj. lubelskiego - II miejsce zdobyło przedsięwzięcie Pani Anny Rymkiewicz "Kresowe Pierniki" z Żukowa k. Włodawy, dzialaność firmy oparta jest na wypieku i ręcznej dekoracji piernikow z wykorzystaniem produktów pozyskanych z własnego gospodarstwa. Honorowy Patronat nad XIX edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 527
Razem: 969260