Senator wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczył w niej m.in. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji było przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich. Główni adresatami konferencji były organy administracji samorządowej, kierownicza kadra instytucji związanych z sektorem hodowli trzody chlewnej oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej.

W otwarciu nowej siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu uczestniczyła Joanna Jabłońska, asystentka senatora. W uroczystości wzięła udział Maria Fajger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Krzysztof Gałaszkiewicz, kierownictwo oraz zaproszeni goście.

58. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

155. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

156. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

94. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska.

Senator uczestniczył w VI Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałków Województw. Organizatorem VI Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Tematem VI Kongresu były perspektywy konkurencyjności eksportu rolno-spożywczego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kongres prowadził Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, a wzięło w nim udział ponad 120 osób, w tym około 100 eksporterów z branży rolno-spożywczej.

58. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

92. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska.

93. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.   Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ustawodawczej.

Senator wziął udział w XXV edycji Welconomy Forum in Toruń w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Sesja inauguracyjna Jubileuszowego Forum Gospodarczego rozpoczęła się debatą na temat sytuacji gospodarczej kraju na tle Unii Europejskiej i Świata.

Senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej. Dyskusję prowadził dr Andrzej Hałasiewicz, Członek Komitetu Programowego FAO, w roli ekspertów uczestniczyli: dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krzysztof Retyk, Zastępca Prezesa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dariusz Sapiński, Prezes SM Mlekovita, Witold Strobel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dr inż. Małgorzata Sztoldman, Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Henryk Wnorowski, Prezes Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier S.A.

Senator uczestniczył w XXXVII rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI "Solidarność" w Poznaniu. Uroczyści XXXVII rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego w Poznaniu połączone z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 16. rocznicą powołania Komitetu Obrony Polskiej Ziemi Placówka. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu po której złożono wieńce pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. Następnie w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się konferencja rocznicowa. Uroczystości zorganizowały wojewódzkie struktury Solidarności Rolniczej na czele z Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność Ryszardem Majewskim.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 20
Razem: 605369