Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Senator z byłego województwa zamojskiego

Kandydat Zarządu Głównego
Ruchu Odbudowy Polski


Urodził się w 1953 roku w Michalinowie [woj. lubelskie].

Ukończył Średnie Studium Zawodowe w Sosnowcu (kierunek mechaniczny). Jest absolwentem administracji na Uniwersytecie Warszawskim - skończył studia magisterskie w zakresie "Samorząd terytorialny i rozwój lokalny".

W latach 1974-78 pracował na dole, w kopalni węgla kamiennego Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, a w 1982-88 - w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu.

W 1980 zaangażował się w działalność NSZZ "Solidarność". Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego w Zamościu. W latach 1991-97 był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Zamościu. Od 1992 jest sekretarzem Prezydium Rady Krajowej tego związku.

W latach 1990-98, przez dwie kadencje, był radnym Rady Gminy Zamość. W pierwszej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w drugiej - przewodniczącego rady.

Od 1994 - z ramienia NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" - jest członkiem opiniodawczo-doradczej Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1999 pełni funkcję jej przewodniczącego.

W 1996 został delegatem do Zamojskiej (obecnie Lubelska) Izby Rolniczej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

Członek Koła Parlamentarnego Ruchu Odbudowy Polski 

 

W trakcie IV kadencji Senatu (20.10.1997 r. - 18.10.2001 r.) odbyło się 90 posiedzeń Senatu, senatorowie obradowali przez 190 dni. 

Rozpatrzonych zostało 683 ustaw oraz projektów ustaw. Senat zgłosił 6612 poprawek do ustaw. Sejm przyjął 4795 poprawek, 1775 poprawek odrzucił, 42 poprawek nie rozpatrzył.

 

Posiedzenia Senatu RP IV kadencji:

Czytaj więcej...

Senator Jerzy Chróścikowski w IV kadencji Senatu RP był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

W trakcie IV kadencji Senatu RP odbyło się 132 posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W trakcie IV kadencji Senatu RP odbyło się 156 posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Wykaz konferencji i seminariów:

23.03.1999 – konferencja pt. „Rynki hurtowe, grupy producenckie – idea i praktyka” – zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

22.02.2000 – konferencja pt. „Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa” – zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29.05.2001 – konferencja pt. „Oświata pozaszkolna na wsi” - zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Fundacją Edukacyjną 4H

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 103
Razem: 1721859