48. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

Senator uczestniczył w Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej – XV Edycja Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Serocku pod Warszawą. Senator RP Jerzy Chróścikowski Przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  objął patronatem honorowym  XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Podczas 3-dniowego spotkania, zostały omówione tematy dotyczące polskiego, unijnego i światowego mleczarstwa. W konferencji brało udział ok. 230 uczestników – przedstawicieli sektora mleczarskiego z kraju jak i zagranicy. W konferencji uczestniczył m.in. Phil Hogan - Unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej, Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator wziął udział w posiedzeniu Sekcji "Wieś, Rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim. Podczas posiedzenia m.in. rozpatrywano projekt ustawy o rentach strukturalnych, złożony Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez NSZZ RI "Solidarność". Projekt ustawy w imieniu Związku prezentowali Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł Teresa Hałas oraz Zastępca Przewodniczącej Senator Jerzy Chróścikowski.

www.solidarnoscri.pl

76. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

retransmisja posiedzenia

Senator uczestniczył w XI Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy. Organizatorem wydarzenia były warsztaty terapii Zajęciowej w Biszczy i samorząd Gminy Biszcza. W uroczystościach uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Pennacchio, biskup Marian Rojek ordynariusz Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP,  przedstawiciele PFRON oraz instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

Senator uczestniczył w wernisażu wystawy XI Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa „Barwy Roztocza 2017” w Tomaszowskim Domu Kultury. Prace powstały w trakcie XI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, w którym wzięli udział artyści z 8 państw - Austrii, Białorusi, Cypru, Finlandii, Niemiec, Polski, Rumunii i Turcji, odbył się w dniach 3-16 lipca i w tym okresie jego uczestnicy poznawali nasze Roztocze, inspirowali się jego pięknem oraz tworzyli swe dzieła. Powstało ponad 100 obrazów.

Senator uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Płk. Mariana Pilarskiego „Jara” oraz śp. Ppor. Stanisława Biziora „Eama”. Uroczystości rozpoczęły się w piątek (13 października) od wyprowadzenia trumien ze szczątkami z Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Kondukt pogrzebowy skierował się następnie do Sitańca, Tyszowiec, Mokrelipia i do Radecznicy.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych, wojska, kombatanci, mieszkańcy regionu. Senator Jerzy Chróścikowski reprezentował Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

 Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jan Śrutwa. Szczątki żołnierzy zostały złożone w krypcie bazyliki pw. św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy. Tamtejszy klasztor bernardynów służył żołnierzom niezłomnym za schronienie w czasie ich działań przeciwko władzy komunistycznej.

Marian Pilarski - ps. „Jar”, „Grom”, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej - był organizatorem i przywódcą struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Zamojszczyźnie. W 1948 r. w klasztorze bernardynów w Radecznicy Pilarski zawiązał II Inspektorat Zamojski AK, którym kierował. W ocenie niektórych historyków była to najsilniejsza i największa struktura konspiracyjna po 1947 r. Sztab mieścił się w klasztorze w Radecznicy, tutaj konspiratorzy składali przysięgi wierności organizacji. Marian Pilarski i Stanisław Bizior za walkę przeciwko komunistycznej władzy zostali skazani na śmierć, rozstrzelani 4 marca 1952 r. w więzieniu na Zamku Lubelskim. Szczątki żołnierzy odkryto w styczniu tego roku podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Senator uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 38
Razem: 545911