6 stycznia 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Rady krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

10 stycznia 2010 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.

11 stycznia 2010 r.

47. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu Ministra Rolnictwa z organizacjami rolniczymi poświęcone aktualnej sytuacji w rolnictwie.

12 stycznia 2010 r.

47. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

13 stycznia 2010 r.

47. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

17 stycznia 2010 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.

20 stycznia 2010 r.

87. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

24 stycznia 2010 r.

Senator wziął udział w Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym Radia Maryja przy Parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju.

25 stycznia 2010 r.

Senator uczestniczył w noworoczno-opłatkowym spotkaniu Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem J.E. Ks. Biskupa Wacława Depo, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu.

26 stycznia 2010 r.

100. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

88. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

89. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28 stycznia 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu Ministra Skarbu Państwa z przedstawicielami NSZZ RI „Solidarność” w sprawie koncepcji prywatyzacji spółek sektora rolno-spożywczego.

30 stycznia 2010 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

2 lutego 2010 r.

101. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3 lutego 2010 r.

48. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

4 lutego 2010 r.

48. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

W uroczystości patriotyczno-religijnej obchodów 67. rocznicy Bitwy pod Lasowcami, jaką stoczyły z Niemcami oddziały Armii Krajowej, uczestniczył Antoni Skura asystent senatora.

5 lutego 2010 r.

101. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

90. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

11-12 lutego 2010 r.

Posiedzenie Prezydium COPA w Brukseli.

16 lutego 2010 r.

102. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

91. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

92. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

17 lutego 2010 r.

49. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

103. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

93. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

18 lutego 2010 r.

49. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

104. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 lutego 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w uroczystościach z okazji XXIX Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie.

27 lutego 2010 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

3 marca 2010 r.

105. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji ekonomicznej w poszczególnych gałęziach produkcji rolnej, w szczególności trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, skrobi ziemniaczanej, buraków cukrowych oraz prywatyzacji sektora rolno-spożywczego.

9 marca 2010 r.

106. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

107. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

94. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

95. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

96. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

10 marca 2010 r.

50. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

108. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11 marca 2010 r.

50. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

12 marca 2010 r.

50. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

17 marca 2010 r.

109. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20-21 marca 2010 r.

Senator uczestniczył w Rekolekcjach dla Rolników zrzeszonych w NSZZ RI „Solidarność” województwa lubelskiego. Miejscem rekolekcji był Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach. Mottem rekolekcji były słowa Jana Pawła II „Umiłowanie ziemi i praca na roli zawsze były bliskie polskiemu sercu”.

22-23 marca 2010 r.

Senator wziął udział w konferencji pt. „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej – jednakowe warunki dla wszystkich” w Brnie.

24 marca 2010 r.

110. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

25 marca 2010 r.

51. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

97. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

26 marca 2010 r.

51. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

111. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

98. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

1-2 kwietnia 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Kongresie Rolników FNSEA.

8 kwietnia 2010 r.

52. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

9 kwietnia 2010 r.

52. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

112. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 kwietnia 2010 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne – zasady sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” w Warszawie.

10-18 kwietnia

Katastrofa rządowego samolotu TU-154 w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym Prezydent Lech Kaczyński, jego żona, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja udawała się do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

13 kwietnia 2010 r.

Senator wziął udział w Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, podczas którego uczcili pamięć 18 parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

17 kwietnia 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach żałobnych ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

18 kwietnia 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystym pogrzebie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Pani Marii Kaczyńskiej.

27 kwietnia 2010 r.

113. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

28 kwietnia 2010 r.

53. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

114. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

99. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

100. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

29 kwietnia 2010 r.

53. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

1-4 maja 2010 r.

Majówka na Kresach II Rzeczypospolitej Polskiej.

4 maja 2010 r.

Posiedzenie Prezydium COPA w Brukseli.

5 maja 2010 r.

101. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu poświęconym wypracowaniu wspólnego stanowiska odnoście Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w Brukseli.

9 maja 2010 r.

Senator brał udział w uroczystości z okazji 29. rocznicy rejestracji NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

11 maja 2010 r.

115. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

116. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12 maja 2010 r.

54. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

13 maja 2010 r.

54. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

17 maja 2010 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Przyszłość Krajowej Spółki Cukrowej” poświęconej polskiemu cukrownictwu w Zamościu.

21 maja 2010 r.

102. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

25 maja 2010 r.

117. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

26 maja 2010 r.

55. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

27 maja 2010 r.

56. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

103. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28 maja 2010 r.

56. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

118. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

119. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

30 maja 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wraz z delegacją związkowców wręczył arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi metropolicie przemyskiemu złotą statuetkę „Zasłużony dla NSZZ RI „Solidarność”.

3 czerwca 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w otwartych konsultacjach na temat propozycji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w komisji Europejskiej.

4 czerwca 2010 r.

Senator wziął udział w prezentacji książki Eugeniusza Wilkowskiego poświęconej Solidarności na Zamojszczyźnie.

6 czerwca 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi bożego Księdza Jerzego Popiełuszki na Placu Piłsudskiego Warszawie.

8 czerwca 2010 r.

57. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator wziął udział w uroczystości poświęcenia kapliczki upamiętniającej pobyt księdza dr. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, w Żułowie w latach 1941-42 w okresie okupacji.

9 czerwca 2010 r.

57. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

104. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

10 czerwca 2010 r.

57. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator uczestniczył we mszy świętej za ofiary katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

12 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

14 czerwca 2010 r.

Senator wziął udział w wiecu wyborczym Jarosława Kaczyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

15 czerwca 2010 r.

105. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

106. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

24-25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Prezydium COPA w Brukseli.

1 lipca 2010 r.

107. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

2 lipca 2010 r.

58. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

3-4 lipca 2010 r.

Senator brał udział w XXIV Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

6 lipca 2010 r.

120. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7 lipca 2010 r.

59. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

108. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

109. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

8 lipca 2010 r.

59. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

9 lipca 2010 r.

Senator brał udział w spotkaniu z dziećmi rolników dotkniętych powodzią, przebywających na koloniach.

11 lipca 2010 r.

Senator uczestniczył w XVIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

13 lipca 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Warszawie.

14 lipca 2010 r.

121. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

110. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

111. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

15 lipca 2010 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie.

17 lipca 2010 r.

Senator brał udział w Ogólnopolskim Święcie Kwiatu Tytoniu „Tytoniaki 2010” w Nieliszu.

18 lipca 2010 r.

Senator brał udział w obchodach XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz XXX rocznicy strajku Lubelskich Kolejarzy w lipcu 1980 r w Lublinie.

XI Powiatowe Igrzyska LZS - Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto Sportu Powiatu Zamojskiego w Miączynie. Senator RP ufundował puchary dla zwycięzców w kategoriach drużynowych, m.in. w przeciąganiu liny.

19 - 20 lipca 2010

Posiedzenie Komisji Europejskiej poświęconej WPR po 2010 w Brukseli.

Senator spotkał się z Komisarzem UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacianem Ciolosem w Brukseli.

21 lipca 2010 r.

60. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

122. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

112. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

22 lipca 2010 r.

60. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

24 lipca 2010

Senator brał udział w spotkaniu z rolnikami województwa mazowieckiego w Płocku.

25 lipca 2010 r.

Senator uczestniczył w obchodach 30-lecia „Solidarności” w regionie środkowo-wschodnim 1980-1989 w Lublinie.

30 lipca 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.

31 lipca 2010 r.

Senator brał udział w Jubileuszu 30-lecia Związku Solidarność Energetyki Zamojskiej.

3 sierpnia 2010 r.

123. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4 sierpnia 2010 r.

61. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

113. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.

5 sierpnia 2010 r.

61. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

6 sierpnia 2010 r.

61. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

6 sierpnia 2010 r.

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych izb Sejmu i Senatu, podczas którego wybrany w lipcowych wyborach Bronisław Komorowski złożył przysięgę prezydencką. Składając ją formalnie objął urząd prezydenta.

10 sierpnia 2010 r.

114. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej

124. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 sierpnia 2010 r.

62. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

12 sierpnia 2010 r.

62. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

125. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

126. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

115. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

13-16 sierpnia 2010 r.

Senator odwiedził dzieci rolników będących na koloniach w Człuchowie, Smołdzińskim Lesie i Międzywodziu.

19 sierpnia 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.

22 sierpnia 2010 r.

Senator brał udział w powiatowych Dożynkach w Michalowie.

27 sierpnia 2010 r.

Posiedzenie Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lublinie.

28 sierpnia 2010 r.

Senator brał udział w uroczystościach rocznicowych „30 lat Solidarności” w Karczewie.

29 sierpnia 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystych obchodach Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku w Wolicy Śniatyckiej.

30 sierpnia 2010 r.

Senator brał udział w uroczystym XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność w Gdyni.

Senator był gościem programu „Wieś to też Polska” na antenie TV Trwam.

31 sierpnia 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach rocznicowych 30.lecia Solidarności w Gdańsku.

1 września 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

Senator brał udział w uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Rotundzie Zamojskiej.

2 września 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w obchodach 50-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Zamościu

4 września 2010 r.

Senator brał udział w konferencji pt. „Rola autorytetów moralnych w kształtowaniu Solidarności” zorganizowanej z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność” w Częstochowie.

5 września 2010 r.

Senator uczestniczył w XVIII Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich odbywających się pod hasłem „Do Matki Pięknej Miłości” na Jasnej Górze.

8 września 2010 r.

Senator uczestniczył w Dożynkach w Woli Głuchowskiej.

9 września 2010 r.

Senator brał udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Warszawa.

10 września 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 60-lecia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

12 września 2010 r.

Senator uczestniczył w Diecezjalnym Święcie Plonów w Krasnobrodzie.

Następnie wziął udział w spotkaniu z rolnikami z Gminy Zamość.        

14 września 2010 r.

Senator wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Rolniczych z okazji 30-lecia Wydziału w Zamościu.

16 września 2010 r.

Senator uczestniczył w obchodach XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność” i XX-lecia Odrodzonej Samorządności Lokalnej w Biłgoraju. Uroczystość zorganizowali: Biłgorajski Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” i Zarząd Powiatu w Biłgoraju.

17 września 2010 r.

Senator brał udział w zamojskich uroczystościach związanych z obchodami 71. rocznicy wkroczenia armii sowieckiej na terytorium Rzeczpospolitej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w zamojskiej Katedrze. Następnie na Rotundzie odbyła się manifestacja patriotyczna.

19 września 2010 r.

Senator uczestniczył w Dożynkach Wojewódzkich w Lublinie.

21 września 2010 r.

Senator wziął udział w XI Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie.

W ramach XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele Zwiastowania NMP (oo. Franciszkanie) w Zamościu, odbył się uroczysty Wernisaż XVI Konkursu Plastyczno – Literackiego „Bądźmy Świadkami Miłości”. Senator RP ufundował nagrodę w postaci odtwarzacza MP 4 wraz z kursem do nauki j. angielskiego. Nagrodę wylosowała Patrycja Szelestowska z Gimnazjum Specjalnego nr. 8 w Zamościu.

22 września 2010 r.

Senator brał udział w seminarium „Weryfikacja zgodności z kryteriami trwałości dla biopaliw i biocieczy: jaka jest rola organizacji rolniczych i spółdzielni?” w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli.

23-24 września 2010 r.

Senator uczestniczył w VIII Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia” w Augustowie.

25 września 2010 r.

Senator brał udział w uroczystej Mszy Świętej, w ramach XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy świadkami miłości”, koncelebrowanej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra Wacława Depo w Zamościu.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Rady Politycznej PiS w Warszawie.

26 września 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 30 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim.

27 września 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach z okazji obchodów święta Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu.

Wziął udział w konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia ogólnopolskich oraz zamojskich struktur Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

28 września 2010 r.

Senator uczestniczył w Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego oraz 10-lecia istnienia Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej pt. „Agroekonomia w warunkach rynkowych – problemy i wyzwania” w Poznaniu.

29 września 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, dotyczącym prywatyzacji sektora rolno – spożywczego.

Następnie wziął udział w warszawskiej manifestacji zorganizowanej w ramach Europejskiego Dnia Akcji w Warszawie.

30 września 2010 r.

Senator wziął udział w konferencji „Polityka rozwoju w Polsce i UE – szansą rozwoju Polski Wschodniej” w Drohiczynie.

3 października 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej Różańcowej w Krasnobrodzie. Suma odpustowa, której przewodniczył bp Wacław Depo, poprzedzona była obrzędem wprowadzenia w urząd proboszcza ks. prał. dr Eugeniusza Derdziuka.

Następnie wziął udział w uroczystościach wprowadzenia nowego proboszcza do katedry zamojskiej - ks. prał. Adama Firosza. Mszy św. przewodniczył bp zamojsko-lubaczowski Wacław Depo.

4-6 października 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Kongresie Rolników zorganizowanym przez Komitety Copa-Cogeca w Brukseli.

6 października 2010 r.

117. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

8 października 2010 r.

Senator wziął udział w uroczystym otwarciu pracowni do kształcenia w zawodach: dekarz i fryzjer przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Senator uczestniczył w promocji książki Eugeniusza Wilkowskiego pt. „Solidarność” w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1989. Zamość - Książnica Zamojska.

9 października 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji i koncercie zorganizowanym z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność”.

Konferencja historyczno-naukowa „ 30 lat Solidarności”, zorganizowana przez Fundację „Kasa Nadziei” z okazji jubileuszu 30 rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność” odbyła się na zamku w Lublinie w Sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, władze NSZZ RI „Solidarność” oraz rolnicy i sympatycy rolniczej solidarności. Panele tematyczne poświęcone były m.in. historii i przyszłości solidarności rolniczej, wspomnieniom twórców NSZZ RI „Solidarność” oraz roli i znaczeniu solidarności dla współczesnych.

Następnie w gmachu Filharmonii Lubelskiej odbył się jubileuszowy koncert z okazji „30.lecia NSZZ RI „Solidarność”, podczas którego wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowicy” a także zespół „Bracia” ze specjalnym udziałem Krzysztofa Cugowskiego.

10 października 2010 r.

Senator uczestniczył w organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy i Fundację „Otwórzmy swoje serca” - IV Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy.

Następnie wziął udział w uroczystościach wprowadzenia nowego proboszcza ks. Czesława Grzyba do parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.

12 października 2010 r.

Senator wziął udział w Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

13 października 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

Senator uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku zbóż w Warszawie.

15 października 2010 r.

Senator brał udział w wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.

Następnie uczestniczył w XXVII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

16 października 2010 r.

Senator uczestniczył w Ogólnopolskiej Samorządowej Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Hali EXPO w Warszawie.

17 października 2010 r.

Senator brał udział w spotkaniu z samorządowcami Gminy Zamość.

18 października 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystości Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

19 października 2010 r.

127. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

118. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

20 października 2010 r.

63. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

21 października 2010 r.

63. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

119. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

22 października 2010 r.

63. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

24 października 2010 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

27 października 2010 r.

128. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator uczestniczył w uroczystości 10.lecia działalności fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.

28 października 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Marka Rosiaka w Łodzi.

29 października 2010 r.

Posiedzenie prezydium COPA w Brukseli. Głównymi tematami obrad była Wspólna Polityka Rolna.

3 listopada 2010 r.

64. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

120. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

121. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

4 listopada 2010 r.

64. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

129. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

130. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 listopada 2010 r.

Senator uczestniczył w XIII Krajowym Zjeździe Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

7 listopada 2010 r.

Senator wziął udział w uroczystościach XXX-lecia NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Dulczy Wielkiej.

Senator uczestniczył w spotkaniu z wyborcami gminy Nielisz.

8 listopada 2010 r.

Senator brał udział w LI sesji Rady Gminy Zamość.

11 listopada 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystych obchodach 92. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zamościu.

12 listopada 2010 r.

Senator wziął udział w spotkaniu nt "Budowa drogi S-17 ze szczególnym uwzględnieniem obwodnicy Lublina" w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Następnie uczestniczył otwarciu obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi krajowej nr 74.

13 listopada 2010 r.

Senator brał udział w spotkaniu z wyborcami we Włodawie i w Białej Podlaskiej.

14 listopada 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim

Następnie w spotkaniu wyborczym w Łabuniach.

15 listopada 2010 r.

Senator wziął udział w konferencji: Prymas Tysiąclecia – Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński a NSZZ RI „Solidarność”, zorganizowanej z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

16 listopada 2010 r.

131. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

132. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

122. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

17 listopada 2010 r.

65. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

133. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 listopada 2010 r.

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

19 listopada 2010 r.

Senator wziął udział w spotkaniach z wyborcami we Włodawie, Milejowie i Zamościu. Gościem specjalnym spotkań był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który na Lubelszczyźnie zakończył oficjalnie kampanię wyborczą PiS.

20-21 listopada 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu.

23 listopada 2010 r.

123. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

124. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

134. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 listopada 2010 r.

66. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

125. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

126. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

135. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 listopada 2010 r.

66. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

136. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 listopada 2010 r.

136. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z młodzieżą należącą do Szkolnego Klubu Europejskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie. Spotkanie miało miejsce w budynku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

27 listopada 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu.

28 listopada 2010 r.

Senator wziął udział w obchodach 68. rocznicy Wysiedlenia Skierbieszowa i okolic.

30 listopada 2010 r.

Senator uczestniczył w uroczystości jubileuszu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Teatrze Bajka w Warszawie.

1 grudnia 2010 r.

127. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

2-3 grudnia 2010 r.

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

4 grudnia 2010 r.

Senator uczestniczył w obchodach 19. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.

7 grudnia 2010 r.

Senator wziął udział w spotkaniu z członkami NSZZ RI "Solidarność" w Rzeszowie.

8 grudnia 2010 r.

137. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 grudnia 2010 r.

137. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów kierunku Rolnictwo oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, która odbyła się w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.

12 grudnia 2010 r.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 29. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Zamościu.

13 grudnia 2010 r.

Senator uczestniczył w konferencji "Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Szansa czy zagrożenie dla Polski?" zorganizowanej przez NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

14 grudnia 2010 r.

67. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

15 grudnia 2010 r.

67. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

128. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych dotyczącym założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

16 grudnia 2010 r.

67. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

17 grudnia 2010 r.

67. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

19 grudnia 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych w 29. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Tarnogrodzie.

20 grudnia 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 849
Razem: 1794187