13 stycznia 2009 r.

52. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

47. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

14 stycznia 2009 r.

25. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator uczestniczył w Noworocznym Spotkaniu Radców ds. Rolnych Państw Unii Europejskiej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

15 stycznia 2009 r.

25. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

18 stycznia 2009 r.

senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwość w Zamościu.

21 stycznia 2009 r.

48. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

22 stycznia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wraz z Członkami Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim w sprawie sytuacji w rolnictwie.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w posiedzeniu Sekcji Buraka Cukrowego, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej.

24 stycznia 2009 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.

27 stycznia 2009 r.

Senator uczestniczył w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Radia Maryja w Biłgoraju.

29 stycznia 2009 r.

49. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

31 stycznia -1 lutego 2009 r.

- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w II Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

3 lutego 2009 r.

53. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

50. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

51. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

52. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Spotkanie przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem Ks. Bpa dra Wacława Depo Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, uczestniczył Grzegorz Cymiński.

4 lutego 2009 r.

26. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Uroczystość religijno-patriotyczna związana z 66 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami, uczestniczył Antoni Skura.

5 lutego 2009 r.

26. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli polskich organizacji rolniczych z Sekretarzem Generalnym COPA-COGECA Panem Pekka Pesonenem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie rozmów poruszono miedzy innymi temat współpracy polskich organizacji rolniczych w ramach COPA-COGECA, problemy finansowania rolnictwa w Unii Europejskiej, oraz przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

6 lutego 2009 r.

Senator uczestniczył w Gali Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w Warszawie. W kategorii Mecenas Polskiej Ekologii nagrodę wręczał miedzy innymi senator Jerzy Chróścikowski.

9 lutego 2009 r.

Senator uczestniczył w I Konwencji Rolno-Sadowniczej, zorganizowanej przez radnych Klubu Prawo i Rodzina w siedzibie spółki Lubsad w Motyczu - Gmina Konopnica. Tematyka Konwencji dotyczyła bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz sytuacji materialnej utrzymujących się z rolnictwa.

10 lutego 2009 r.

54. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11 lutego 2009 r.

53. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

12-13 lutego 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komitetów COPA COGECA.

15 lutego 2009 r.

Spotkanie pełnomocników powiatowych NSZZ RI „Solidarność” województwa lubelskiego.

17 lutego 2009 r.

27. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej, uczestniczył Grzegorz Cymiński.

18 lutego 2009 r.

27. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

55. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 lutego 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

Senator wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Romana Andrzejewskiego za rok 2008 w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie.

Następnie uczestniczył w corocznej konferencji pokampanijnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce, odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie.

22 lutego 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w uroczystościach z okazji XXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie.

23 lutego 2009 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, Prezesem Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Zamojszczyzny w Zamościu.

27 lutego 2009 r.

Senator uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

28 lutego 2009 r.

Senator wziął udział w spotkaniu informacyjnym dla rolników z terenu Gminy Zamość na temat pozyskania środków finansowych z funduszu PROW 2007-2013 w Białowoli.

1 marca 2009 r.

Senator wziął udział w I Zamojskim Maratonie Biblijnym w parafii Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu.

3 marca 2009 r.

56. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

57. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

54. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

4 marca 2009 r.

28. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

5 marca 2009 r.

28. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

58. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

59. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

8 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Legnicy.

11 marca 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu Ministra Rolnictwa z organizacjami i związkami rolników w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Siedlcach.

15 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Szanse i zagrożenia dla państw i narodów UE” zorganizowanej przez Zarząd Powiatowy PiS w Biłgoraju.

16 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Stargardzie Szczecińskim.

17 marca 2009 r.

60. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

61. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

55. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

56. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

18 marca 2009 r.

29. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

19 marca 2009 r.

29. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

22 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Lublinie.

24 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Nowym Targu.

25 marca 2009 r.

62. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

57. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

26 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Rzeszowie.

28 marca 2009 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Rolnej PiS w Warszawie.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

31 marca 2009 r.

63. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1 kwietnia 2009 r.

30. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

2 kwietnia 2009 r.

30. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

64. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

65. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Jerzy Chróścikowski został powołany na członka Rady do spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP. Prezydent Lech Kaczyński powołał Radę do Spraw Wsi i Rolnictwa - organ doradczy, który będzie opiniować głowie państwa akty prawne dotyczące rolnictwa.

5 kwietnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” był gościem programu TYDZIEŃ.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

7 kwietnia 2009 r.

58. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

15 kwietnia 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

16 kwietnia 2009 r.

66. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

67. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator był gościem programu „Aktualności” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była coraz poważniejsza sytuacji rolników.

17-19 kwietnia 2009 r.

Senator udział w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Uczestniczył w międzynarodowej konferencji na temat „Perspektyw rozwoju i promocji turystki wiejskiej i agroturystyki w Polsce”.

19 kwietnia 2009 r.

Posiedzenie Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

20 kwietnia 2009 r.

31. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

21 kwietnia 2009 r.

31. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

22 kwietnia 2009 r.

31. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

68. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

59. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

23-24 kwietnia 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Komitetów COPA-COGECA w Brukseli.

26 kwietnia 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystych obchodach 69 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Zamościu.

27 kwietnia 2009 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolski protest NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

Senator był gościem programu „Aktualności” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była ogólnopolska akcja protestacyjna rolników przeciw zbyt niskim cenom mleka i zboża.

28-29 kwietnia 2009 r.

Senator wziął udział w konferencji „Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do UE” zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30 kwietnia 2009 r.

Uroczystość pogrzebowa Żołnierzy Września 1939 r. w Mirczu, uczestniczył Grzegorz Cymiński.

3 maja 2009 r.

Senator uczestniczył w Zamościu w uroczystościach z okazji 218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Następnie wziął udział w gminnych uroczystościach poświęconych obchodom uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka w Białowoli.

4 maja 2009 r.

Senator uczestniczył w obchodach uroczystości obchodów 65. rocznicy Bitwy pod Wyrykami w Adampolu.

5 maja 2009 r.

Senator wziął udział w uroczystych obchodach 200. rocznicy śmierci pułkownika Berka Joselewicza w Kocku.

6 maja 2009 r.

69. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

70. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

60. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

7 maja 2009 r.

32. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

8 maja 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

10 maja 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” województwa świętokrzyskiego w Kielcach.

11 maja 2009 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą i wójtami dotyczącym Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu.

12 maja 2009 r.

71. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

72. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13 maja 2009 r.

33. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

61. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w uroczystościach związanych z poświeceniem tablicy pamiątkowej ku czci śp. Ks. Bp. Jana Mazura, Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa w Wielączy.

14 maja 2009 r.

33. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

73. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17 maja 2009 r.

II Krajowy Zjazd Programowy Delegatów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

20 maja 2009 r.

Senator uczestniczył w debacie o polskiej wsi i rolnictwie w Pałacu Prezydenckim.

23 maja 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystym otwarciu filii Biura Poselskiego w Komarowie.

24 maja 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystości obchodów 67. rocznicy pacyfikacji wsi Kryniczki, Orłów Drewniany i Wiszenki oraz odsłonięcie nowego pomnika „Ku Czci Pomordowanych” w Kryniczkach.

Następnie wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Powiatu Biała Podlaska, podczas którego została omówiona ogólna sytuacja w kraju ze szczególnym uwzględnieniem problemów polskiego rolnictwa.

26 maja 2009 r.

74. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

27 maja 2009 r.

34. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

62. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28 maja 2009 r.

34. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Uroczystość z okazji „Dnia Strażaka 2009” w Zamościu, uczestniczył Grzegorz Cymiński.

1 czerwca

Senator wziął udział w Święcie Ludowym połączonym z obchodami Dnia Dziecka oraz w spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Krasnobrodzie.

Senator był gościem programu „Rozmowy niedokończone” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była rola organizacji ludowych w kształtowaniu patriotyzmu i świadomości narodowej.

4 czerwca 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w konferencji „Solidarność i upadek komunizmu” w Gdańsku.

Lubelskie obchody 20. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Lublinie, uczestniczył Grzegorz Cymiński.

9 czerwca 2009 r.

75. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

76. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

77. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

63. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

10 czerwca 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

16 czerwca 2009 r.

78. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17 czerwca 2009 r.

35. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

79. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

18 czerwca 2009 r.

35. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

80. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

81. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 czerwca 2009 r.

35. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

64. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

20 czerwca 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych poświęconych działalności i 59. rocznicy likwidacji przez UB II Inspektoratu Zamojskiego AK i Klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy.

24 czerwca 2009 r.

65. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

66. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

25-26 czerwca 2009 r.

Posiedzenie Prezydium COPA w siedzibie Komitetów COPA-COGECA w Brukseli.

28 czerwca 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystych obchodach 65 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

30 czerwca 2009 r.

82. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1 lipca 2009 r.

35. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

36. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

2 lipca 2009 r.

36. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

3 lipca 2009 r.

37. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Uroczyste obchody XX-lecia odrodzonego Senatu.

5 lipca 2009 r.

Senator wziął udział w XXIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

8 lipca 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wraz z Członkami Prezydium spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji w rolnictwie.

9 lipca 2009 r.

Senator uczestniczył w VI Walnym Zgromadzeniu Delegatów Krajowej Federacji Producentów Zbóż w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 lipca

Senator wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 90. rocznicy Święta Policji w Zamościu.

11 lipca 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” województwa kujawsko-pomorskiego w Przysieku k. Torunia.

14 lipca 2009 r.

83. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

84. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15 lipca 2009 r.

38. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

67. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

16 lipca 2009 r.

38. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

85. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z prezesem partii PiS Jarosławem Kaczyńskim.

22 lipca 2009 r.

86. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

68. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

69. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28 lipca 2009 r.

87. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

29 lipca 2009 r.

39. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

70. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

30 lipca 2009 r.

39. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

88. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

31 lipca 2009 r.

39. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

71. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

1 sierpnia 2009 r.

Senator wziął udział w obchodach 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zamościu.

13 sierpnia 2009 r.

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim.

Senator był gościem programu „Aktualności” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była dramatyczna sytuacja na polskim rynku zbożowym.

15 sierpnia 2009 r.

W uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego na Rynku Wielkim w Zamościu wziął udział Antoni Skura asystent senatora.

20 sierpnia 2009 r.

Senator był gościem programu „Rozmowy niedokończone” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była dramatyczna sytuacja w polskim rolnictwie.

23 sierpnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski był gościem programu TYDZIEŃ.

30 sierpnia 2009 r.

W uroczystości patriotycznej z okazji 89. rocznicy bitwy pod Komarowem uczestniczył asystent senatora Antoni Skura.

1 września 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych z okazji 25.lecia święceń biskupich pierwszego ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, biskupa Jana Śrutwy w sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystości patriotyczno-religijne w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Zamościu, uczestniczył Antoni Skóra, asystent senatora.

2 września 2009 r.

Senator był gościem programu „Rozmowy niedokończone” na antenie Radio Maryja.

3 września 2009 r.

Senator wziął udział w Krajowym Forum Zbożowym w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4 września 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystości z okazji jubileuszu 90-lecia Energetyki Zamojskiej w Zamościu.

5 września 2009 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

6 września 2009 r.

Senator uczestniczył w Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie.

8 września 2009 r.

Senator uczestniczył w Dożynkach Diecezjalnych w Woli Gułowskiej.

9 września 2009 r.

72. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

73. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

13 września 2009 r.

Senator uczestniczył w Dożynkach Diecezjalnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Krasnobrodzie.

14 września 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski odwiedził Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food targi branży spożywczej w Poznaniu.

16 września 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

17 września 2009 r.

Senator wziął udział w uroczystościach z okazji Jubileuszu 50.lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej.

Następnie uczestniczył w promocji książki dr. Eugeniusza Wilkowskiego pt. "Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980 - 1989" w Zamościu.

18 września 2009 r.

Senator uczestniczył w sesji naukowo-historycznej” Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku” w Tomaszowie Lubelskim.

19 września 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika ku czci żołnierzy września 1939 r. poległych w I Bitwie Tomaszowskiej w Zielonem.

Następnie wziął udział w uroczystościach poświęconych 70. rocznicy walk 5 Pułku Strzelców Konnych z Tarnowa pod Pańkowem i Tarnawatką, połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Pańkowie.

Senator uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu 90.lecia „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Robotnik” w Zamościu.

20 września 2009 r.

Senator uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

22 września 2009 r.

89. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 września 2009 r.

40. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

74. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu, uczestniczyła Joanna Jabłońska asystentka senatora.

26 września - 5 października 2009 r.

Pobyt w USA

6 października 2009 r.

90. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

7 października 2009 r.

41. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

9 października 2009 r.

Senator odwiedził Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt FARMA w Poznaniu.

10 października 2009 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

11 października 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” województwa lubelskiego w miejscowości Kopina.

13 października 2009 r.

Senator uczestniczył we Mszy Świętej w ramach XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, wręczał nagrody laureatom konkursu plastycznego i poetyckiego „Otoczmy troską życie” w Zamościu.

14 października 2009 r.

Senator wziął udział w spotkaniu Zespołu do Spraw Promocji Polskiej Żywności w Belwederze.

15 października 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

16 października 2009 r.

Senator uczestniczył w X Kongresie Gmin Wiejskich RP w Warszawie.

17 października 2009 r.

Senator wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

18 października 2009 r.

Senator uczestniczył w jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego par z Gminy Zamość w Lipsku.

Następnie wziął udział w konferencji naukowej w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej w Zamościu

20 października 2009 r.

42. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

76. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej

21 października 2009 r.

42. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

22 października 2009 r.

42. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

23 października 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystym otwarciu hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubyczy Królewskiej.

25 października 2009 r.

Senator uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

26 października 2009 r.

Senator wziął udział w inauguracji projektu "Dochodząc do TAK. Dialog społeczny szansą rozwoju Lubelszczyzny" w Lublinie.

27 października 2009 r.

91. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

28 października 2009 r.

Z inicjatywy członków Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP - senatora Jerzego Chróścikowskiego oraz doradcy Prezydenta RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami najwyższych władz 6 polskich organizacji rolniczych, zrzeszonych w Copa – Cogeca, dotyczące opracowania założeń ustawy, dotyczącej powołania komisji rolniczego dialogu społecznego, którym to zagadnieniem zajmuje się Zespół ds. Rolniczego Dialogu Społecznego, kierowany przez Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Chróścikowskiego.

77. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej

30 października 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „EkoTurystyka szansą rozwoju Roztocza” inaugurującego projekt „EkoRoztocze” w Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

2 listopada 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w pogrzebie majora Wojska Polskiego w Olsztynie.

3 listopada 2009 r.

92. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

78. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

4 listopada 2009 r.

43. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5 listopada 2009 r.

43. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w Tomaszowie Lubelskim, uczestniczyła Agata Mazurkiewicz pracownik biura.

6 listopada 2009 r.

Senator uczestniczył w Debacie Rolnej w Sejmie.

7 listopada 2009 r.

Senator udzielił wywiadu Telewizji Internetowej w Zamościu.

8 listopada 2009 r.

Senator uczestniczył w zakończeniu Misji Świętych w parafii Lipsko.

9-10 listopada 2009 r.        

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „Perspektywy polskiego sadownictwa” zorganizowanej przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu.

10 listopada 2009 r.            

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Nowym Sączu.

11 listopada 2009 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 91. Rocznicę Odzyskania Niepodległości w Zamościu.

Następnie wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Krasnobrodzie, podczas których został odsłonięty i poświęcony pomnik Powstańców Styczniowych w Krasnobrodzie.

13 listopada 2009 r.

79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

80. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

15-16 listopada 2009 r.

Posiedzenie grupy roboczej "Środowisko" w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli.

17 listopada 2009 r.

94. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator przewodniczył konferencji pt. „Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie” w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

81. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

18 listopada 2009 r.

44. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

19 listopada 2009 r.

44. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

95. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

20 listopada 2009 r.

44. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

21 listopada 2009 r.

22 listopada 2009 r.

Senator uczestniczył w obchodach 67. rocznicy wysiedlenia Skierbieszowa

24 listopada 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w targach POLEKO 2009 i KOMTECHNIKA w Poznaniu.

25 listopada 2009 r.

82. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w Jubileuszu 20.lecia Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie.

26 listopada 2009 r.

Senator wziął udział w seminarium „Z Polskiego Pola na Zagraniczny Stół” zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP Radę do Spraw Wsi i Rolnictwa w Warszawie.

27 listopada 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

28 listopada 2009 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

29 listopada 2009 r.

Senator był gościem programu „Audycja dla rolników” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była coraz 6. Pielgrzymka Rolników Ekologicznych oraz przyszłość polskiego rolnictwa

30 listopada - 1 grudnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” w Domu Polonii w Pułtusku, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.

1-2 grudnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu do Spraw Rolniczego Dialogu Społecznego Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa w Ciechocinku.

2 grudnia

45. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

3 grudnia 2009 r.

45. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

96. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3-4 grudnia 2009 r.

Posiedzenie prezydium COPA w siedzibie Komitetów COPA-COGECA w Brukseli.

5-6 grudnia 2009 r.

Senator uczestniczył w Rekolekcjach dla rolników w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu.

7 grudnia 2009 r.

Senator uczestniczył w debacie pt. „Przyszłość rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa lubelskiego” w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Następnie wziął udział w Gali z okazji wręczenia znaków „Poznaj Dobrą Żywność” w hotelu „Sheraton” w Warszawie.

8 grudnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji pt. „Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w Warszawie.

9 grudnia 2009 r.

84. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

83. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

10-11 grudnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu COPA-COGECA w Brukseli.

12 grudnia 2009 r.

Senator uczestniczył w obchodach 28. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Tomaszowie Lubelskim.

Następnie wziął udział w uroczystości Podsumowania Roku Kulturalnego 2009 w Zamościu.

13 grudnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach 28. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Tarnogrodzie.

Następnie spotkał się z rolnikami w Komarowie.

14 grudnia 2009 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „Przyszłość gospodarstw rolnych w Polsce wschodniej po roku 2013 – w kontekście wspólnotowej polityki jakości żywności” w Lublinie.

15 grudnia

97. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16 grudnia 2009 r.

46. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

85. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

17 grudnia 2009 r.

46. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

19 grudnia 2009 r.

Senator spotkał się z rolnikami w Sitnie.

21 grudnia 2009 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Następnie wziął udział w świątecznym posiedzeniu Rady Programowej miesięcznika „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” w Warszawie.

22 grudnia 2009 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. w Zamościu.

Następnie wziął udział w posiedzeniu członków NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.

29 grudnia 2009 r.

Senator wziął udział w Lublinie w spotkaniu z plantatorami tytoniu dotyczącym oceny możliwości podjęcia działań zmierzających do poprawy dramatycznej sytuacji w sektorze tytoniowym.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 5
Razem: 1629102