10 stycznia 2008 r.

Posiedzenie prezydium COPA w Brukseli. Głównym tematem obrad było przyjęcie stanowiska COPA w sprawie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.

11 stycznia 2008 r.

Senator uczestniczył w uroczystej gali nominatów IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku" zorganizowanej przez Narodową Radę Ekologiczną oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

13 stycznia 2008 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.

14 stycznia 2008 r.

6. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

15 stycznia 2008 r.

4. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

16 stycznia 2008 r.

4. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

20-21 stycznia 2008 r.

Senator wraz z posłem Pawłem Poncyliuszem i posłem Janem Szyszko wziął udział w Konferencji parlamentarzystów krajów UE w Lublanie. Parlamentarzyści wzięli udział w spotkaniu Przewodniczących Komisji Parlamentarnych ds. Energetyki i Ochrony Środowiska UE organizowanym przez Zgromadzenie Państwowe Republiki Słowenii.


23 stycznia 2008 r.

7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

8. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

8. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

9. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

31 stycznia 2008 r.

Senator przebywał w gminie Dobromierz, spotkał się z Wójtem Gminy Czesławem Drągiem. W trakcie spotkania omówiono m.in., problemy funkcjonowania samorządów gminnych, oświaty wiejskiej, kultury, realizacji inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych, jakości dróg gminnych.

4 lutego 2008 r.

Uroczystość patriotyczna w rocznicę bitwy stoczonej 4 lutego 1943 roku przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami w miejscowości Lasowce. Kwiaty od senatora RP Jerzego Chróścikowskiego złożył Antoni Skóra, asystent senatora.

5 lutego 2008 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

5 lutego 2008 r.

9. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

10. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

6 lutego 2008 r.

5. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator był gościem programu „Rozmowy niedokończone” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy były perspektywy rozwoju rolnictwa.

7 lutego 2008 r.

5. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

10 lutego 2008 r.

Senator był gościem programu rolniczego TVP 1 „Tydzień”, w którym poruszano problemy dotyczące niskiej ceny żywca wieprzowego.

12 lutego 2008 r.

Senator uczestniczył w konferencji prasowej w przededniu Akcji Protestacyjnej NSZZ RI „Solidarność”. Protest Związku ma być wyrazem dezaprobaty dla działań rządu na rynku mięsa, a raczej ich kompletnego braku.

13 lutego 2008 r.

11. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Sentor wraz z związkowcami z NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w akcji protestacyjnej hodowców trzody chlewnej w Warszawie.

14-15 lutego 2008 r.

Posiedzenie Prezydium COPA w Brukseli.

17 lutego 2008 r.

Senator uczestniczył w obchodach 27. rocznicy podpisania „Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich" w lutym 1981 roku.

18 lutego 2008 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu.

19 lutego 2008 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Organizacja rynku żywca” w Białej Podlaskiej. Głównymi tematami konferencji były rola i miejsce grup producentów na rynku mięsa.  

20 lutego 2008 r.

10. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wizyta delegacji Grupy Francja-Polska Senatu Francji w Senacie RP. Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski poinformował o swoim zaangażowaniu w prace europejskiej federacji rolniczych związków zawodowych (COPA – COGECA), a także zwrócił uwagę na niesprawiedliwość obecną na polskim rynku unijnym, którą stworzyło przyznanie polskim rolnikom dopłat niższych od tych otrzymywanych przez rolników w państwach, tzw. starej Unii.

22-23 lutego 2008 r.

Senator wziął udział w III Międzynarodowych Targach „Mięso i Wędliny 2008” w Warszawie. Głównym celem targów była promocja polskiego mięsa oraz jego przetworów, swoje produkty prezentowało kilkadziesiąt firm związanych z branżą mięsną.

26 lutego 2008 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność.

27 lutego 2008 r.

12. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

13. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

3 marca 2008 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącymi Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy ośrodkach doradztwa w Polsce w sprawie rozwiązań legislacyjnych dotyczących państwowych jednostek doradztwa rolniczego.

4 marca 2008 r.

11. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

5 marca 2008 r.

6. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

14. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „Polska wolna od GMO” w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Na konferencji poruszano w szczególności aspekty dotyczące zagrożeń, jakie niesie ze sobą uprawa GMO, a także przedstawiono polskie i europejskie aspekty prawno-polityczne związane z GMO. Senator Jerzy Chróścikowski podjął temat wpływu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na rolnictwo w Polsce.

6 marca 2008 r.

6. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

8 marca 2008 r.

Senator wziął udział w konferencji poświęconej zagadnieniom polskiej wsi pt. „Zamojska wieś – szanse rozwoju i zagrożenia”, zorganizowana z inicjatywy ZSP Nr 5 w Zamościu.

11 marca 2008 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej - stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

12 marca 2008 r.

15. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

13-15 marca 2008 r.

Posiedzenie prezydium COPA w Brukseli.

26 marca 2008 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza.

27 marca 2008 r.

7. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

16. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w uroczystościach z okazji 27. rocznicy wydarzeń marcowych w Bydgoszczy.

27-29 marca 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ireneusz Niewiarowski wiceprzewodniczący Komisji wzięli udział w Pradze w spotkaniu przedstawicieli komisji rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, powiększonej o przedstawicieli nowych państw członkowskich UE - Bułgarii i Rumunii. Podczas spotkania dyskutowano o czeskich przygotowaniach do objęcia prezydencji w Unii Europejskiej, a także o stanie rolnictwa w Czechach po czterech latach obecności w Unii Europejskiej. Przedstawiciele komisji rolnictwa analizowali rozwój rolnictwa w swoich krajach po akcesji do Unii Europejskiej, a także stan reform Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy państw nią objętych.

31 marca 2008 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu lubelskich parlamentarzystów inaugurującym działalność „Blok dla Lubelszczyzny”.

1 kwietnia 2008 r.

17. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

2 kwietnia 2008 r.

8. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

12. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

3 kwietnia 2008 r.

Senator uczestniczył w 62. Krajowym Kongresie FNSEA (Narodowej Federacji Związków Gospodarstw Rolnych) w Nantes we Francji.

9 kwietnia 2008 r.

13. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

10 kwietnia 2008 r.

9. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

18. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

10-11 kwietnia 2008 r.

Posiedzenie Prezydium COPA w Brukseli.

13 kwietnia 2008 r.

Senator uczestniczył w obchodach 68. rocznicy ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach przez NKWD w Zamościu.

18 kwietnia 2008 r.

13. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

14. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

19. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

20. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

20 kwietnia 2008 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

22 kwietnia 2008 r.

15. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

16. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

22 kwietnia 2008 r.

Senator wziął udział otwarciu wystawy grafik Romana Mirowskiego pt. „Polskie Karczmy” w budynku Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach.

23 kwietnia 2008 r.

10. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

17. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

24 kwietnia 2008 r.

10. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

28 kwietnia 2008 r.

Wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego w Chełmie.

29 kwietnia 2008 r.

21. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

30 kwietnia 2008 r.

Senator uczestniczył w pierwszym posiedzeniu grupy ds. GMO w siedzibie Komitetów COPA-COGECA w Brukseli.

3 maja 2008 r.

Obchody 217. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu.

5 maja 2008 r.

Senator wziął udział w międzynarodowej konferencji związanej z czwartą rocznicą rozszerzenia Unii Europejskiej. Tematem była ocena rozwoju rolnictwa i sektora żywnościowego w cztery lata po rozszerzeniu.

6 maja 2008 r.

18. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7 maja 2008 r.

11. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

19. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

8 maja 2008 r.

11. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

Senator wziął udział w uroczystości finałowej VIII edycji konkursu Sposób na Sukces, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nagrodzono najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich.

12 maja 2008 r.

Senator brał udział w uroczystości z okazji 27 rocznicy rejestracji NSZZ RI "Solidarność".

Dnia 12 maja 1981 r. w Warszawie został oficjalnie zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".

13 maja 2008 r.

12. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

20. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

14 maja 2008 r.

12. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

21. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

22. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

15 maja 2008 r.

12. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

18 maja 2008 r.

Senator uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Programowym Delegatów NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie. Zjazd w Warszawie był pierwszym zjazdem o charakterze programowym w historii NSZZ RI „Solidarność”. Nad jego uchwałami i ich realizacją będzie pracowała Rada Krajowa i Prezydium Związku, które sprecyzują działania Związku i przygotują propozycje konkretnych zamierzeń na następne lata.

19 maja 2008 r.

Senator był gościem programu „Aktualności dnia” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy był Zjazd Programowy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

20 maja 2008 r.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby zamojskiego oddziału Radia Lublin w Zamościu, w uroczystości uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.

25 maja 2008 r.

Senator był gościem programu rolniczego „Tydzień” Telewizji Polskiej.

27 – 28 maja 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację projektu – PROW 2007-2013 „Promocja tworzenia Grup Producentów Rolnych” w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Miedzeszynie i w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.

28 maja 2008 r.

Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów z okazji wizyty Nicolasa Sarkozy prezydenta Francji.

23. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

30 maja 2008 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. konferencja "Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego rolnictwa" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2-3 czerwca 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski, uczestniczył się w Lublanie w spotkaniu szefów komisji parlamentarnych ds. rolnictwa państw UE, Parlamentu Europejskiego i państw kandydujących. Polską stronę reprezentowali również członek Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu pani Senator Grażyna Sztark oraz wiceprzewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu pan poseł Wojciech Pomajda. Podczas spotkania dyskutowano między innymi nad wpływem zmian klimatycznych na produkcję rolniczą, przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej oraz bezpieczeństwem żywności.

3 czerwca 2008 r.

13. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

22. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – posiedzenie seminaryjne “Czy obszary Natura 2000 są barierą dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce?”.

4 czerwca 2008 r.

13. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

24. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator odwiedził III Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Żywności, Higieny i Pest Control EuroHiPeCo 2008.

5 czerwca 2008 r.

13. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

23. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej, w uroczystości uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.

11 czerwca 2008 r.

Senator wziął udział w AgroKonferencji Banku BGŻ 2008, która odbyła się w Warszawie w Auli Kryształowej SGGW. Temat Konferencji „Rolnictwo XXI w. – czy można produkować bez GMO”.

Senator uczestniczył w otwarciu IV Dni Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które odbyło się na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach k/Warszawy.

12-13 czerwca 2008 r.

senator RP Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w posiedzeniu Prezydium COGECA siedzibie COPA-COGECA w Brukseli.

14-15 czerwca 2008 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Ruszelczycach woj. podkarpackie.

18 czerwca 2008 r.

24. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

25. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

19 czerwca 2008 r.

Senator wziął udział w Konferencji Programowej Eksporterów Polski, w Hotelu Mariott w Warszawie. Tematem kongresu była „Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki”.

21 czerwca 2008 r.

Senator uczestniczył w Dniu Otwartych Drzwi w Oddziale LODR w Rejowcu.

24 czerwca 2008 r.

25. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

25 czerwca 2008 r.

14. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

26. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

26 czerwca 2008 r.

14. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

29 czerwca 2008 r.

senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji 64. rocznicy bitwy pod Osuchami.

3 lipca 2008 r.

26. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

5 lipca 2008 r.

Senator odwiedził XXII Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych zorganizowaną przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli –Oddział Sitno.

9 lipca 2008 r.

27. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

10 lipca 2008 r.

15. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

28. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

29. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

11 lipca 2008 r.

15. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator uczestniczył w seminarium pt. „Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po wejściu Polski do UE” w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

17 lipca 2008 r.

28. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

29. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

18 lipca 2008 r.

Senator przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Spotkanie było poświęcone obecnej sytuacji w rolnictwie.

Senator udzielił dziennikarce francuskiego kanału parlamentarnego „Public Senat” pani Marie-Laetitia wywiadu na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo w Polsce.

20 lipca 2008 r.

Senator uczestniczył w obchodach 28. rocznicy wydarzeń Lubelskiego Lipca w Lublinie.

22 lipca 2008 r.

30. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

23 lipca 2008 r.

16. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

30. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

24 lipca 2008 r.

16. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

31. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

27 lipca 2008 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach obchodów 30. rocznicy powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej w Ostrówku.

5 sierpnia 2008 r.

32. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

6 sierpnia 2008 r.

17. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

31. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

32. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w spotkaniu Prezydium NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawicieli organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji na rynku nawozów sztucznych.

7 sierpnia 2008 r.

17. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

19 sierpnia 2008 r.

W obchodach Święta Wojska Polskiego w Zamościu uczestniczył asystent senatora.

31 sierpnia 2008 r.

Senator wziął udział w uroczystościach upamiętniających 30. rocznicę powstania Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników.

W uroczystości patriotycznej z okazji 88. rocznicy bitwy pod Komarowem uczestniczył asystent senatora Antoni Skura.

1 września 2008 r.

Senator wziął udział w spotkaniu z protestującymi sadownikami blokującymi Zakłady Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Zagłobie i Opolu Lubelskim.

Uroczystości patriotyczno-religijne w 69. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Zamościu. Kwiaty od senatora RP Jerzego Chróścikowskiego złożyła Joanna Jabłońska, asystentka senatora.

4 września 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z członkami Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Pałacu Prezydenckim.

5 września 2008 r.

Senator uczestniczył w obchodach „Dnia Energetyka” w Zamościu.

6 września 2008 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

7 września 2008 r.

Senator przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Dożynkach na Jasnej Górze.

10 września 2008 r.

33. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

33. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

11 września 2008 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

14 września 2008 r.

Senator wziął udział w Dożynkach Diecezjalnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Krasnobrodzie.

15-16 września 2008 r.

Senator przebywał na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra - Food 2008 w Poznaniu.

17 września 2008 r.

34. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

18-19 września 2008 r.

Wyjazd studyjny członków z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do Ostródy i Miłomłyna.

W wizycie wzięli udział senatorowie: Jerzy Chróścikowski – przewodniczący komisji, Jadwiga Rotnicka, Przemysław Błaszczyk, Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Zdzisław Pupa i Grzegorz Wojciechowski.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Ostródzie, senatorowie zapoznali się z sytuacją ekonomiczno-finansową w sektorze polskiego rybactwa śródlądowego, poznali tematykę ograniczeń środowiskowych rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim, a także wysłuchali informacji na temat stanu produkcji i kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w naszym województwie.

Drugiego dnia pobytu na Warmii i Maurach parlamentarzyści wzięli udział w obchodach 50-lecia jednostki wojskowej 1954 w Ostródzie.

21 września 2008 r.

Senator wziął udział w Dożynkach Województwa Lubelskiego we Włodawie.

22 września 2008 r.

Uroczyste otwarcie biura senatorsko-poselskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego we Włodawie.

23 września 2008 r.

34. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

24 września 2008 r.

18. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

35. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

25 września 2008 r.

18. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

26 września 2008 r.

Senator był gościem programu „Aktualności dnia” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była sytuacja polskiego rolnictwa.

27 września 2008 r.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu.

30 września - 1 października 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz członkowie Prezydium NSZZ RI „Solidarność” uczestniczyli w Kongresie Europejskich Rolników w Brukseli.

8 października 2008 r.

35. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w obradach grupy roboczej ds. GMO w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli.

9 października 2008 r.

36. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Senator był gościem programu „Aktualności dnia” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była napięta sytuacja polskiego rolnictwa.

12 października 2008 r.

Senator uczestniczył we Włodawie w uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika w hołdzie poległym i pomordowanym żołnierzom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa, dowodzonego przez por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i jego brata ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, którzy złożyli swe życie w walce z okupacją komunistyczną w latach 1945-1955.

14 października 2008 r.

37. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

senator wziął udział w spotkaniu pt. „Rozmowy międzynarodowe w sprawie zmian klimatu – Rola Unii Europejskiej” w Ambasadzie Francji w Warszawie.

15 października 2008 r.

19. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

38. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.

16 października 2008 r.

19. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu, uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.

21 października 2008 r.

Senator wziął udział w proteście zorganizowanym z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarstw rolnych oraz braku ceł na zboża spoza Unii Europejskiej, w miejscowości Brzeźno przed przejściem granicznym w Dorohusku.

22 października 2008 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

23 października 2008 r.

39. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

36. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

37. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.

28 października 2008 r.

20. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

40. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

41. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

29 października 2008 r.

20. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

42. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

30 października 2008 r.

20. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

43. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

30-31 października 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz członek Prezydium Rady Krajowej Stefan Szańkowski wzięli udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu COPA w Brukseli.

5 listopada 2008 r.

21. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

6 listopada 2008 r.

21. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

44. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7 listopada 2008 r.

21. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

11 listopada 2008 r.

Senator wziął udział w uroczystościach z okazji 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zamościu oraz w Krasnobrodzie.

Następnie uczestniczył w otwarciu Filii Biura Poselskiego posła na Sejm RP Wojciecha Żukowskiego w Krasnobrodzie.

13 listopada 2008 r.

38. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

14 listopada 2008 r.

uroczystość wręczenia dyplomów uczniom – stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w Zamościu, uczestniczył pracownik biura senatorskiego.

16 listopada 2008 r.

Senator wziął udział w uroczystościach upamiętniających 30-tą rocznicę powstania Komitetu Samoobrony Chłopskiej w Łowisku.

18 listopada 2008 r.

Senator wziął udział w proteście zorganizowanym w związku z trudną sytuacją na rynku mleka przez NSZZ RI „Solidarność” przy poparciu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Brukseli.

19 listopada 2008 r.

22. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w proteście przeciwko planowanemu przez Komisję Europejską zniesieniu dopłat do produkcji tytoniu w Brukseli.

W uroczystości z okazji 25.lecia istnienia Chóru „Rezonans” w Zamościu uczestniczył pracownik biura senatorskiego.

20 listopada 2008 r.

22. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

24 listopada 2008 r.

Senator uczestniczył w uroczystej gali nominatów X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku" zorganizowanej przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

27 listopada 2008 r.

45. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

39. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

40. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

27-29 listopada 2008 r.

Senator wziął udział w III Targach Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności „WETERYNARIA 2008”.

30 listopada - 1 grudnia 2008 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię. Spotkanie zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, było kontynuacją spotkań w Castá-Papiernicka i Pradze. Podobnie jak poprzednie, zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji.

2 grudnia 2008 r.

41. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

3 grudnia 2008 r.

23. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w Święcie Górników i Geologów w Państwowym Instytucie Geologicznym.

3-4 grudnia 2008 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz Zbigniew Obrocki wzięli udział w obradach Prezydium COPA-COGECA w Brukseli.

4 grudnia 2008 r.

23. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

6 grudnia 2008 r.

W uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów kierunku Rolnictwo i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego uczestniczyła asystentka senatora.

8 grudnia 2008 r.

Senator wziął udział w konferencji „Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych” w Domu Polonii w Pułtusku.

9 grudnia 2008 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu nt. „Wpływ wdrożonych i przygotowanych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami na konkurencyjność polskiej gospodarki”, zorganizowanym przez Komitet Ochrony Środowiska w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

10 grudnia 2008 r.

46. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

47. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

48. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

42. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

13 grudnia 2008 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i poświęcenia Ronda Solidarności w Zamościu.

16 grudnia 2008 r.

24. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

43. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

17 grudnia 2008 r.

24. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

44. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Udział w proteście rolników w Warszawie.

18 grudnia 2008 r.

24. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

49. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

45. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

46. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

19 grudnia 2008 r.

24. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

50. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

23 grudnia 2008 r.

Senator był gościem programu „Aktualności dnia” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była przyszłość polskiego rolnictwa.

29 grudnia 2008 r.

Senator uczestniczył w obchodach 353. rocznicy zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej. Obchody zapoczątkowała msza św. odprawiona w kościele Parafialnym w Tyszowcach. Burmistrz Tyszowiec Pan Mariusz Zając wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Andrzejem Podgórskim, Członkiem Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Teresą Chrastiną i Senatorem RP Jerzym Chróścikowskim oraz delegacja kombatancka złożyli wieńce pod pomnikiem Konfederacji Tyszowieckiej. W Samorządowym Centrum Kultury odbyła się dalsza część uroczystości, odczytano Akt Konfederacji, część artystyczną wykonała młodzież z Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach przygotowaną przez panią Renatę Zabłocką, następnie chór BELL CANTO działający przy Samorządowym centrum Kultury w Tyszowcach wykonał pieśni patriotyczne.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 59
Razem: 1721815