Konferencje zorganizowane przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Konferencja „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?” 3 lutego 2016

Przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że to kolejne spotkanie poświęcone problematyce doradztwa rolniczego. W poprzedniej kadencji Senatu dwukrotnie – 6 listopada 2012 r. i 23 września 2014 r. – dyskutowano o kompetencjach, organizacji i finansowaniu doradztwa rolniczego, a także o koniecznych zmianach. Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakich zmian w funkcjonowaniu doradztwa należy dokonać, aby efektywnie wykonywało swoje nowe zadania związane m.in. z upowszechnianiem innowacyjności w rolnictwie. Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego współczesny model doradztwa rolniczego powinien korzystać z systemu umożliwiającego zdobywanie informacji i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej, najnowszych technik i technologii produkcji, sprzyjających osiągnięciu wysokich standardów jakościowych, zarządzania gospodarstwem, standardów środowiskowych, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzania innowacyjności. Musi też sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją i liberalizacją rynków rolnych, a także wspierać gospodarstwa rodzinne, aby radziły sobie z konkurencyjnością na światowym rynku.

Konferencja „Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?” 29 listopada 2016

W Senacie debatowano na temat propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, a także nad nową koncepcją organizacji i funkcjonowania służb inspekcyjnych. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Zdrowia. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inspekcji rolnych, weterynaryjnych i sanitarnych, państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, związków i organizacji rolniczych, samorządu rolniczego, organizacji pozarządowych, a także eksperci i rolnicy. Przygotowywana przez resort rolnictwa reforma, zmierzająca do integracji systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji, a także do konsolidacji wszystkich służb nadzorujących bezpieczeństwo żywności, budzi liczne kontrowersje. Negatywne stanowisko w tej sprawie prezentuje minister zdrowia, któremu podlega Państwowa Inspekcja Sanitarna. Różne stanowiska prezentują przedstawiciele poszczególnych inspekcji rolnych, weterynaryjnych i sanitarnych. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że u podstaw planowanych zmian leży przekonanie, że konsolidacja systemu urzędowej kontroli produktów żywnościowych i umiejscowienie w jednej jednostce organizacyjnej wszystkich zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności będzie rozwiązaniem bardziej efektywnym niż obecnie funkcjonujący system nadzoru. Zadania są w nim bowiem podzielone między 5 instytucji kontrolnych podległych 3 organom naczelnym. Jak mówił senator, państwa Unii Europejskiej już kilkanaście lat temu skonsolidowały służby inspekcyjne i osiągają dzięki temu bardzo dobre wyniki w produkcji i eksporcie żywności, zapewniają swoim obywatelom najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności. Zdaniem przewodniczącego komisji rolnictwa konsolidacja wyeliminuje dublowanie i nakładanie się kompetencji, zapewni jednolitość działań w różnych obszarach nadzoru. Przede wszystkim zaś ułatwi życie rolnikom, producentom żywności i przedsiębiorcom, nad którymi kontrolę będzie sprawować tylko jedna instytucja, co oznacza m.in. zmniejszenie liczby kontroli.

Konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo” i Gala konkursu „Sołtys Roku 2016” 19 czerwca 2017

Konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z organizatorami konkursu. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Bezpośrednio po konferencji odbyła się uroczystość wręczenia nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Otwierając konferencję, przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że to już 15. edycja konkursu, zainagurowanego w 2001 r., po pierwszych bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wówczas uroczystość wręczenia nagród miała znacznie skromniejszy charakter. Obecnie gala laureatów jest okazją do dyskusji o najważniejszych problemach sołectw i sołtysów, a także o różnorodnych aspektach pracy samorządowej.

Konferencja „Sołectwo, sołtys – kompetencje, obowiązki” i Gala konkursu „Sołtys Roku” 11 czerwca 2018

w Senacie wręczono nagrody laureatom 16. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że konferencja, podobnie jak te w latach ubiegłych, poświęcona jest pracy samorządowej i jej problemom.

Konferencja „Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce – uwarunkowania i perspektywy” 29 października 2018

Podczas konferencji dyskutowano na temat branży przetwórstwa owoców i jej znaczenia w przemyśle spożywczym oraz rozwoju tego sektora w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. samorządu terytorialnego, przemysłu przetwórstwa owocowego, związków i organizacji rolniczych, a także eksperci, rolnicy i sadownicy. Przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że konferencja pozwoli poznać szanse i zagrożenia dla przetwórstwa owoców zarówno z punktu widzenia producentów, jak i konsumentów. Należy zastanowić się jak powinna wyglądać współpraca producentów, przetwórców i rządu, aby jak najlepiej zagospodarować to, co udaje się wytworzyć rolnikom. Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski wyraził przekonanie, że efekty dyskusji okażą się przydatne i satysfakcjonujące dla producentów owoców i ich przetwórców.

Konferencja „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” 13 marca 2019

W Senacie odbyła się konferencja podczas której dyskutowano o przyszłości polskiego rolnictwa ekologicznego przede wszystkim w kontekście mającego wejść w życie 1 stycznia 2021 r. unijnego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Konferencje otworzył marszałek Stanisław Karczewski. Podkreślił, że coraz większa jest świadomość społeczeństwa na temat wpływu odpowiedniego odżywiania na zdrowie, dlatego ważne, aby wspierać produkcję żywności ekologicznej. „Rządowi i nam, parlamentarzystom zależy, aby jak najwięcej rolników – właścicieli małych gospodarstw rodzinnych mogło się przestawić na produkcję ekologiczną” – zapewniał przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski. Zaznaczył, że coraz większe zainteresowanie budzi żywność wysokiej jakości, co ma odzwierciedlenie w rosnącym popycie. Konsumenci nie tylko wybierają produkty o wyższym standardzie, ale szukają także tych o właściwościach prozdrowotnych, które mają świadectwa pochodzenia. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że eksport żywności jest konieczny, bo Polska ma jej nadwyżkę, ale coraz trudniej będzie ją sprzedać. Podkreślił, że nie przybędzie nowych rynków zbytu, a konkurencja jest coraz większa. „Szansą dla Polski może być rolnictwo ekologiczne” – przekonywał. „Nasze rolnictwo przetrwa, jeśli postawimy na jakość żywności. Jeśli temu nie sprostamy, to taka żywność zostanie do nas sprowadzona” – dodał.

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?” oraz Gala konkursu „Sołtys Roku” 18 czerwca 2019

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”, przygotowana została przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. Jak mówił marszałek Stanisław Karczewski, polska wieś to obszar nie zawsze dostrzegany przez polityków, mimo jej roli w życiu społecznym naszego kraju. Zdaniem marszałka Senatu chociaż polska wieś się rozwija, modernizuje, jest coraz lepiej zorganizowana to nadal ma ogromny potencjał do wykorzystania. „Największym zasobem polskiej wsi są ludzie, widzę wielką pasję, z jaką – również młodzi – angażują się w życie społeczne i obywatelskie swojej wsi, gminy czy miasta” – podkreślił. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego udział mieszkańców wsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazał, że interesują się tym, co dzieje się wokół nich. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono również upodmiotowieniu sołectwa czy przyznaniu mu pewnych atrybutów prawnych. Temu m.in. ma służyć poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 81
Razem: 1582118