Senator spotkał się z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego w Izbicy oraz mieszkańcami powiatu zamojskiego w Zamościu. Tematyka spotkań obejmowała aktualną sytuację polityczną i społeczną w kraju oraz zbliżające się wybory samorządowe.

Senator uczestniczył w wernisażu wystawy VIII Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa „Barwy Roztocza 2014”. Prace artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii powstały podczas pleneru na Roztoczu, ich tematyką był krajobraz i architektura Zamojszczyzny.

Senator brał udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Następnie gościł na 31. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

62. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.            

115. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

retransmisja posiedzenia

Senator uczestniczył w części inauguracyjnej XXVII Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Bielsko-Białej. Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" oraz 96-osobową Komisję Krajową i Komisję Rewizyjną.

Senator uczestniczył w Kongresie Europejskich Rolników 2014 pt. „Nowa wspólna polityka rolna i rolnictwo rodzinne: wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich UE”, zorganizowanym przez Copa i Cogeca w Brukseli.

Pierwszy dzień kongresu był poświęcony omówieniu poszczególnych tematów w ramach dwóch osobnych seminariów: pierwszy pt. „Przyszłe wyzwania gospodarcze stojące przed rolnictwem rodzinnym w Europie” poświęcone było między innymi kwestiom związanym z opłacalnością produkcji rolniczej oraz kryzysami na rynkach rolnych oraz drugie seminarium pt. „W jaki sposób polityka rozwoju obszarów wiejskich może zagwarantować gospodarstwom rodzinnym w UE równoważność, konkurencyjność oraz zatrudnienie?” , racji ustanowienia przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego, dyskutowano głównie o kwestiach związanych z konkurencyjnością gospodarstw rodzinnych.

Następnego dnia odbyła się główna sesja plenarna kongresu.

W panelu pt. „Jak zagwarantować wspólnotowy charakter WPR w ramach przyszłych reform WPR?” uczestniczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz wiceprzewodniczący Komitetu COPA Jerzy Chróścikowski.

Swoje rozpoczął wystąpienie krytykując budżet przeznaczony na WPR. Podkreślił, że jest niedopuszczalne aby budżet przeznaczony na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 był niższy niż budżet, który został przeznaczony na WPR w latach 2007-2013. Skrytykował także podział środków WPR na kraje członkowskie mówiąc, że w 2004 r. mówiono nowym krajom członkowskim, że będą zaczynały od 25% stawki dopłat bezpośrednich a w 2014 r. będą miały dopłaty wyrównane, co jak wszyscy dzisiaj wiemy nie nastąpiło, a płatności historyczne, nie odzwierciedlające obecnych realiów, dalej w rzeczywistości istnieją. Następnie podjął temat embarga rosyjskiego, stwierdzając, że działania i instrumenty proponowane przez Komisję Europejską były nie wystarczające. Ponadto, według niego, Komisja musi zacząć proponować realne instrumenty rynkowe, które rzeczywiście pomogą rolnikom w czasach kryzysowych, podkreślając, że dzisiejsze mechanizmy nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji rynkowej. Widać to chociażby po mechanizmie skupu interwencyjnego, gdzie cena interwencyjna pszenicy jest niezmienna od 12 lat i wynosi zaledwie 101 euro, co w sytuacji kryzysowej nie dostarczy realnej pomocy dla rolników aby taki kryzys przetrwali. Kończąc swoje wystąpienie, odniósł się także do zapowiedzi nowego Komisarza Paula Hogana, twierdząc, że jego deklaracje, szczególnie dotyczące rozsądku wdrażania zazielenienie oraz upraszczanie WPR idą w dobrym kierunku, a przedstawiciele rolników są gotowi poprzeć takie działania, o ile znajdą one odzwierciedlenie w praktyce.

Podczas kongresu, przyjęto także Deklarację Komitetów COPA-COGECA.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 798
Razem: 1024866