Wernisaż wystawy VII Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa „Barwy Roztocza 2013”. Prace artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii powstały podczas pleneru na Roztoczu, ich tematyką był krajobraz i architektura Zamojszczyzny.

Senator ufundował nagrodę dla Krzysztofa Nowaka za obraz „Polne kwiaty”, którą w jego imieniu przekazał asystent.

Senator Jerzy Chróścikowski, wiceprezydent COPA uczestniczył w 36 Konferencji Rolniczej Ameryki Północnej i Unii Europejskiej w Meksyku.

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy. W obradach uczestniczą przedstawiciele organizacji rolniczych z Europy i Ameryki Północnej.

Tematy poddane dyskusji podczas sesji plenarnych skupiały się wokół następujących zagadnień:

- Omówienie zmian w polityce rolnej

- WTO i dwustronne/ regionalne umowy handlowe: Aktualne i przyszłe negocjacje oraz perspektywy

- Kwestie pozataryfowe negocjacji handlowych

- Wyzwania związane ze zwiększeniem zrównoważoności produkcji, zmianami klimatu i ograniczonymi zasobami wodnymi

- Organizacje producentów i zarządzanie ryzykiem w nowym rolnictwie

- Nabywanie gruntów rolnych przez inwestorów zagranicznych i sektor finansowy oraz zachęty dla inwestycji w sektor rolny

Senator był moderatorem sesji pt. „Wyzwania związane ze zwiększeniem zrównoważoności produkcji, zmianami klimatu i ograniczonymi zasobami wodnymi”.

W uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu uczestniczył asystent senatora, który przekazał list okolicznościowy na ręce rektora WSZiA dr inż. Jana Andreasik.

Senator uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu.

 

Następnie przyjmował interesantów w Biurze Senatorskim w Zamościu.

 

40. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

 

40. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

 

78. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

Senator uczestniczył w spotkaniu szefów polskich organizacji rolniczych - członków ponadnarodowych struktur COPA-COGECA z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poruszone zostały problemy dotyczące funkcjonowania kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolnej, prywatyzacji nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz działaniach mających na celu ochronę przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Minister Stanisław Kalemba pogratulował senatorowi Jerzemu Chróścikowskiemu przewodniczącemu NSZZ RI „Solidarność” objęcia funkcji Wiceprezydenta COPA.

 

Następnie senator brał udział w spotkaniu delegacji przedstawicieli rolników rumuńskich, pod przewodnictwem prezesa Krajowej Federacji PRO AGRO - Alexa Jurconi, (reprezentanta rolników rumuńskich w Copa-Cogeca) z przedstawicielami polskich organizacji branżowych i ministrem rolnictwa. Głównym tematem spotkania była Wspólna Polityka Rolna, promocja polskiej żywności i polityka wobec gospodarstw rodzinnych

 

78. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

retransmisja posiedzenia

 

79. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Posiedzenie wspólne z senacką Komisją Ustawodawczą.

retransmisja posiedzenia

 

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 526
Razem: 969259