Senator był gościem programu „Tydzień”, tematem pierwszej części programu był obrót ziemią rolną na powiększenie gospodarstw rodzinnych oraz protesty rolników w Szczecinie i Pławinku.

video - Kopiawww.tvp.pl - Tydzień

 

Senator uczestniczył w  diecezjalnym spotkaniu opłatkowym rodziny Radia Maryja w Biłgoraju. Mszy Świętej  w kościele parafialnym św. Jerzego w Biłgoraju przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński, przy koncelebrze miejscowych kapłanów i przedstawiciela Radia Maryja ojca Grzegorza Moja. Dalsze uroczystości odbyły się w holu Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Senator brał udział w konwencji Prawa i Sprawiedliwości „PiS bliżej ludzi. Polska jest jedna. Podsumowanie objazdu Polski powiatowej w roku 2013". Konwencja była podsumowaniem objazdu wszystkich powiatów w Polsce przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w 2013 roku. Politycy odwiedzali mniejsze miejscowości pod hasłem „PiS bliżej ludzi. Polska jest jedna”. Do 31 grudnia 2013 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości wraz z politykami z kierownictwa partii odbył 320 spotkań, we wszystkich 314 powiatach ziemskich. Podczas konwencji obok Jarosława Kaczyńskiego głos zabrali przedstawiciele Polski powiatowej posłowie Marek Suski i Anna Zalewska oraz samorządowcy: Marian Niemirski, Grażyna Zagrobelna, Kazimierz Drzazga, Bogdan Zieliński, Lucjusz Nadbereżny i Beata Dróżdż. Przemawiał także prof. Piotr Gliński. Konwencję prowadzili posłowie Małgorzata Sadurska oraz Maciej Małecki.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Stronnictwa „Piast” w Zamościu.

Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność"  spotkał się z protestującymi w Szczecinie rolnikami. Wziął udział w konferencji prasowej protestujących rolników.  

logo handwww.solidarnoscri.pl 

Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem ks. biskupa Mariana Rojka. Zebranych powitał ks. Krystian Bordzań, dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił wykład pt. „Media katolickie wobec współczesnych wyzwań”.  Uroczystość uświetnił występ zespołu Anielski z Lubaczowa z „Niebiańskim kolędowaniem”. W spotkaniu uczestniczył asystent senatora.

 

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było rozpatrzenie projektu wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w zakresie realizacji ustawy o wyścigach konnych, rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie propozycji wprowadzenia limitów powierzchniowych, do których będzie przyznawane wsparcie w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia dotycząca rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym jego skutków dla zakładów przetwórczych i dla konsumentów.

Posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Ideałów "Solidarności".

Senator brał udział w konferencji pt. Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji, z udziałem ks. dr. Dariusza Oko, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Wykład został zorganizowany w Sejmie w ramach spotkania Zespołu Parlamentarnego d/s Przeciwdziałania Ateizacji Polski wraz z Zespołem Parlamentarnym Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej i Ruchu Światło – Życie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie nowelizacji ustawy o Izbach Rolniczych.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Senator brał udział w debacie „Pozycja i przyszłość Polskich Lasów Państwowych w jednoczącej się Europie w świetle rządowych propozycji zmian ustawy o lasach” zorganizowanej w Sejmie przez posła  Jan Szyszko – przewodniczącego Parlamentarnego Zespółu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W debacie uczestniczyli praktycy, naukowcy i politycy.

video - Kopiaretransmisja

 

152. posiedzenie senackiej Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Tematem posiedzenia było m.in. rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia podstawy prawnej oraz zasady zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów PKWN

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 860
Razem: 1222455