Senator uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych w 69. rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

 

Następnie, Senator, na zaproszenie księdza kanonika Juliana Brzezickiego - Diecezjalnego Asystenta KSM, spotkał się z uczestnikami XV Olimpiady Sportowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Trzęsinach oraz z gośćmi VI Festiwalu Świętojańskiego, który odbywał się w Trzęsinach z racji odpustu ku czci patrona parafii św. Jana Chrzciciela. Tegoroczny odpust uświetniła uroczystość Jubileuszu XV rocznicy święceń kapłańskich pochodzącego z parafii ks. kanonika Stanisława Kupczaka, a także uroczyste wprowadzenie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji Senator spotkał się z czcigodnym Jubilatem a także wziął udział w adoracji relikwii.

Senator uczestniczył w XXI Krajowej Konferencji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Warszawie. Podczas konferencji podsumowano 21 lat działalności SKOK-ów na polskim rynku finansowym oraz omówiono perspektywy rozwoju polskiej spółdzielczości w świetle nowych przepisów legislacyjnych.

 

W uroczystości otwarcia nowej siedziby Oddziału Rehabilitacji oraz podsumowania realizacji projektów przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i modernizacji Centralnej Sterylizatorni SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uczestniczył asystent Senatora.

 

35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

 

Senator brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z Analizą NIK w zakresie dotyczącym rolnictwa.

 

Senator uczestniczył w jubileuszu 10-lecia Związku Producentów Cukru w Jabłonnie.

 

70. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

35. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

 

67. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, , wspólnie z Komisją Ustawodawczą i Komisją Budżetu i Finansów Publicznych, rozpatrzono wnioski zgłoszone na 35. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

retransmisja posiedzenia

 

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w Pułtusku.

www.solidarnoscri.pl

 

W Pułtusku odbyła się druga konferencja organizowana w ramach ,,Czterech konferencji dotyczących produkcji mięsa wieprzowego wysokiej jakości oraz walorów mięsa wieprzowego’’. Konferencję prowadził Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.

www.solidarnoscri.pl

 

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 613
Razem: 1003385