Senator Jerzy Chróścikowski, wiceprezydent COPA uczestniczył w posiedzeniu Prezydencji Copa w Brukseli. Podczas dwudniowego posiedzenia debatowano między innymi nad dwoma aspektami- wykrycia Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce i na Litwie oraz po raz kolejny poruszono kwestie zawarcia umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Rolnictwo rodzinne na północy i na południu –jak odpowiedzieć na te same wyzwania?”, zorganizowanej przez Copa-Cogeca i WFO (Światowa Organizacja Rolników) w Brukseli. Podczas konferencji uczestnicy wymienili poglądy na temat najważniejszych wyzwań stojących przed rolnictwem rodzinnym oraz sposobów radzenia sobie z nimi na północy i na południu. Odbyły się sesje panelowe nt. roli rolnictwa rodzinnego w radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem rolnym, a także niezbędnych narzędzi politycznych. W konferencji uczestniczyli m.in. Gerd Sonnleitner – Ambasador Dobrej Woli ds. rolnictwa rodzinnego FAO, Lorenzo Ramos - przewodniczący UPA, Piet Vanthemsche - prezes Boerenbond oraz przedstawiciele krajów afrykańskich i Komisji Europejskiej.

logo adobekomunikat prasowy Copa-Cogeca

95. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych oraz jego skutków dla polskich producentów żywności oraz informacja Ministra Zdrowia na temat rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych oraz jego skutków dla konsumentów.

video - Kopiaretransmisja posiedzenia

 

94. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji ferm zwierząt futerkowych oraz informacja Ministra Środowiska na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

video - Kopiaretransmisja posiedzenia

Senator przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w uroczystościach 33. rocznicy podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich zorganizowanych przez Radę Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność” Województwa Podkarpackiego. W Katedrze Rzeszowskiej pod przewodnictwem księdza infułata Stanisława Maca została odprawiona Msza Święta w intencji ojczyzny, rolników i uczestników wydarzeń sprzed 33 lat. Następnie odbyła się okolicznościowa konferencja poświęcona współczesnym problemom wsi. Wśród prelegentów znaleźli się Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski, Diecezjalny Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej ks. kanonik Jerzy Uchman, Senator RP Zdzisław Pupa oraz dr Marcin Bukała z IPN Oddział Rzeszów. Podczas konferencji wręczono odznaczenia związkowe w uznaniu zasług i działalności na rzecz NSZZ RI „Solidarność”. Na zakończenie rolnicy i działacze „Solidarności” Rolników Indywidualnych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą podpisanie porozumień ustrzycko-rzeszowskich. W uroczystościach uczestniczyli członkowie i sympatycy Związku oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Parlamentu na czele z Wicemarszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim i przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą rzeszowskim Józefem Jodłowskim.

Porozumienia rzeszowsko – ustrzyckie zostały podpisane w 1981 roku pomiędzy rolnikami a władzami PRL. Regulowały 8 kluczowych dla rolników spraw także problem inwestycji rolniczych i ceny produktów rolnych. Zakończyły one strajki okupacyjne rolników, które trwały półtora miesiąca.

logo handwww.solidarnoscri.pl

video - Kopiarelacja TVP Rzeszów

 

Senator brał udział w Audycji dla rolników Radia Maryja nt. porozumienia ustrzycko-rzeszowskie w perspektywie dnia dzisiejszego.

audio - Kopiazapis audycji dla rolników

Senator uczestniczył w Kongresie Programowym Prawa i Sprawiedliwości. Podczas kongresu Jarosław Kaczyński prezes PiS przedstawił nowy program partii, w którym priorytetem jest zdrowie, praca i rodzina.

Senator brał udział w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego powołana została Rada Programowa. Na czele Rady Programowej stanął prof. Piotr Gliński. W jej skład weszli specjaliści, ludzie nauki i eksperci, m.in. prof. Ryszard Bugaj, Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Witold Modzelewski, prof. Andrzej Zybertowicz, Przemysław Żurawski vel Grajewski.

logo adobeProgram PiS

logo adobeProgram Rolny PiS

logo handwww.pis.org.pl

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 96
Razem: 1572973