Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność"  spotkał się z protestującymi w Szczecinie rolnikami. Wziął udział w konferencji prasowej protestujących rolników.  

logo handwww.solidarnoscri.pl 

Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem ks. biskupa Mariana Rojka. Zebranych powitał ks. Krystian Bordzań, dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił wykład pt. „Media katolickie wobec współczesnych wyzwań”.  Uroczystość uświetnił występ zespołu Anielski z Lubaczowa z „Niebiańskim kolędowaniem”. W spotkaniu uczestniczył asystent senatora.

 

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było rozpatrzenie projektu wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w zakresie realizacji ustawy o wyścigach konnych, rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie propozycji wprowadzenia limitów powierzchniowych, do których będzie przyznawane wsparcie w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia dotycząca rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym jego skutków dla zakładów przetwórczych i dla konsumentów.

Posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Ideałów "Solidarności".

Senator brał udział w konferencji pt. Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji, z udziałem ks. dr. Dariusza Oko, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Wykład został zorganizowany w Sejmie w ramach spotkania Zespołu Parlamentarnego d/s Przeciwdziałania Ateizacji Polski wraz z Zespołem Parlamentarnym Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej i Ruchu Światło – Życie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie nowelizacji ustawy o Izbach Rolniczych.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Senator brał udział w debacie „Pozycja i przyszłość Polskich Lasów Państwowych w jednoczącej się Europie w świetle rządowych propozycji zmian ustawy o lasach” zorganizowanej w Sejmie przez posła  Jan Szyszko – przewodniczącego Parlamentarnego Zespółu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W debacie uczestniczyli praktycy, naukowcy i politycy.

video - Kopiaretransmisja

 

152. posiedzenie senackiej Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Tematem posiedzenia było m.in. rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia podstawy prawnej oraz zasady zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów PKWN

Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" wraz z Wojciechem Włodarczykiem byli gospodarzami ogólnopolskich obchodów 140. rocznicy urodzin Wincentego Witosa - trzykrotnego premiera RP i działacza ruchu ludowego, które odbyły w Wierzchosławicach. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż oraz Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Polskich rolników przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele NSZZ RI Solidarność złożyli kwiaty w miejscu spoczynku Wincenta Witosa. Następnie w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyła się konferencja poświęcona Wincentemu Witosowi, podczas której głos zabrali: Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości, senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI Solidarność, posła na Sejm RP prof. Włodzimierz Bernacki, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE Janusz Wojciechowski oraz diecezjalny duszpasterz rolników diecezji rzeszowskiej ks. kanonik Jerzy Uchman.

W obchodach uczestniczyli rolnicy oraz działacze ruchu chłopskiego i związkowego z terenu całego kraju, samorządowcy, parlamentarzyści: Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Wiesław Jańczyk, Andrzej Duda, Dariusz Bąk, Robert Telus, prof. Włodzimierz Bernacki oraz Bogdan Pęk.

logo handwww.solidarnoscri.pl

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Szkół Prymasowskich Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp Marian Rojek ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Dalsza część spotkania odbyła się w Szkole Podstawowej w Babicach, gdzie m.in. ogłoszone zostały wyniki konkursów o patronie Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że jednym z podstawowych zadań Szkół Prymasowskich jest przekazywanie i odkrywanie na nowo nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W spotkaniu opłatkowym rolników i sympatyków Solidarności Rolniczej zorganizowanym przez Zarząd Koła Gminnego NSZZ RI "Solidarność" w Starym Zamościu uczestniczył asystent senatora Antoni Skura, przewodniczący Zarządu Powiatu NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.

Następnie brał udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie Lubelskim.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 73
Razem: 1582110