Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Senator Jerzy Chróścikowski:

Mam pytanie, Panie Ministrze. Czy rzeczywiście samorządy źle wykonywały zadania dotyczące grup producenckich? Czy są jakieś uwagi ze strony rządu czy Komisji Europejskiej? Problem, który w tej chwili podnoszą producenci, jest taki, że program PROW jest już, można powiedzieć, uruchomiony, a środki nie są dostępne. I stąd właśnie pytanie o to, kiedy będzie to uruchomione. Grupy producenckie są zakładane, mają jakiś czas i powinny realizować programy, ale nie mają możliwości. Kiedy to zostanie uruchomione?

No i pytanie o to, o czym już tutaj kolega mówił. Tych zadań jest ogromnie dużo, w tej chwili są przenoszone. Sam tekst, który mamy tutaj my, senatorowie… Sam materiał porównawczy wynosi dwieście stron. To świadczy o tym, że ta materia jest bardzo głęboka. Tak naprawdę ani posłowie, ani senatorowie nie mieli czasu dogłębnie się zapoznać z tą materią. Są obawy, czy to wszystko jest zgodne z literą prawa, bo nasze Biuro Legislacyjne nie było w stanie szybko zrobić dokumentacji. Jest tak z uwagi na szybki tryb pracy nad tą ustawą. Czym to jest podyktowane, że w takim trybie pracujemy? Przedwczoraj zebrała się komisja, dzisiaj jest to u nas, a za chwilę musimy głosować.

Odpowiedź Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, jeśli chodzi o urzędy marszałkowskie, to relacja z Agencją Rynku Rolnego… Agencja Rynku Rolnego z racji pełnienia określonej funkcji jest de facto agencją rynkową. A więc wszystkie instrumenty, które są w gestii Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, są realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. I to, co powiedziałem… Oczywiście jest tajemnicą poliszynela, że mieliśmy kontrole, audyty. I kontrole w różnych województwach wychodziły różnie, jeśli chodzi o dochodzenie do uznawania organizacji producentów owoców i warzyw. Mamy program naprawczy, który, mam nadzieję, do końca roku wykonamy, bo oczywiście pewne instytucje unijne chcą nam nałożyć karę, jeśli chodzi o te kwestie. Chcę powiedzieć o bardzo ważnej, istotnej sprawie. Otóż myślę, że Polska wykorzystała najwięcej środków, jeśli chodzi o owoce i warzywa. Jest to ponad 7 miliardów zł z Unii Europejskiej plus środki finansowe polskich rolników, a więc około 10 miliardów zł zostało zaangażowane. Ale, tak jak powiedziałem, po kontrolach – de facto jest to na styku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli chodzi o uznanie… Uznaliśmy, że instytucją, która w sposób jednakowy realizowałaby podejście do uznawania grup producentów owoców i warzyw, będzie Agencja Rynku Rolnego. Różne mamy przypadki w Polsce, jeśli chodzi o te podmioty, jak również o środki, które opiewają na dziesiątki milionów złotych, a nawet setki. Dojdzie prawdopodobnie do sporów sądowych – pisała o tym również prasa – i dlatego chcemy mieć jednolite podejście agencji, która nam bezpośrednio podlega, czyli Agencji Rynku Rolnego. Ja nie bałem się powiedzieć na spotkaniu z marszałkami w swoim czasie, że oczywiście urzędy marszałkowskie jako gospodarze chcą mieć na swoim terenie jak najwięcej grup producentów czy uznanych organizacji, to jest rzecz normalna, ale, jak mówię, podejście różnych urzędów marszałkowskich do tej kwestii było różne.

Co do kolejnej kwestii, to chciałbym powiedzieć, że Agencja Rynku Rolnego, mimo że pewne zadania odpadają… Ale wchodzą nowe zadania, na przykład monitoring rynku mleka. Europejskie centrum monitoringu rynku mleka… Poprzez oddziały terytorialne agencji musimy zbierać i przekazywać co miesiąc informacje w tym zakresie, bo dzisiaj w kwestii tak zwanego pakietu mlecznego i rozwiązań na tym rynku takie są postanowienia. Tak że z jednej strony zadań ubywa, a z drugiej przybywa. Chcemy, żeby pewne elementy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowała agencja.

Co do obszerności tegoż dokumentu, to część spraw wynika z implementacji przepisów rozporządzenia nr 1308, a część spraw jest naszych. Dlaczego tak szybko? Myślę, że dobrze by było tę ustawę uchwalić jeszcze w tej kadencji. Chcę przypomnieć, że… Oczywiście jedno z drugim jest nierozerwalnie związane – o tym mówił pan przewodniczący, pan senator Chróścikowski – bo to jest kwestia działań w ramach PROW, gdzie mamy pozatwierdzane wszystkie elementy, jeśli chodzi o ustawy… W tej chwili jesteśmy na etapie wydawania rozporządzeń i ewentualnego ogłoszenia o naborze wniosków na działania. Działanie dotyczące systemu jakości i działanie „Współpraca” ma być realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, jeśli dobrze pamiętam. Tak że jedno z drugim jest związane.

Ustawa ta była przedmiotem chyba kilku posiedzeń Komitetu Stałego Rady Ministrów, jak dobrze pamiętam. Chodziło o pewne rozwiązania, nad którymi dyskutowaliśmy wewnątrzresortowo. Tak że jeszcze raz proszę o uchwalenie tej ustawy.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 13
Razem: 1629110