Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, jubileuszowych i okolicznościowych

 

24 stycznia 2016 roku Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" wraz z Wojciechem Włodarczykiem byli gospodarzami ogólnopolskich obchodów 142. rocznicy urodzin Wincentego Witosa - trzykrotnego premiera RP i działacza ruchu ludowego, które odbyły w Wierzchosławicach. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent RP Andrzej Duda, patronat medialny objęła Telewizja Trwam oraz Radio Maryja.

14 lutego 2016 Senator uczestniczył w uroczystościach z okazji Światowego Dnia Chorego Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

15 kwietnia 2016Senator uczestniczył w uroczystym Zgromadzeniu Narodowym w Poznaniu w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski i powstania państwa Polskiego. Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Zgromadzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zostało zwołane w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odczytał tekst uchwały, która została przyjęta zarówno przez Senat, jak i Sejm, w identycznym brzmieniu. W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, po raz pierwszy organizowanym poza Warszawą, obok parlamentarzystów wzięli udział: prezydent, Rada Ministrów, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego. Po obradach uczestnicy obchodów wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium 966.pl” skomponowanego specjalnie na tę uroczystość. Twórcami tego dzieła muzycznego są Jacek Sykulski – znakomity polski chórmistrz, dyrektor artystyczny Poznańskiego Chóru Chłopięcego oraz profesor Sylwester Dworacki, wybitny filolog klasyczny, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który napisał słowa do tego utworu. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odsłonięto tablicę upamiętniającą to posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.

12 maja 2016 roku – dokładnie w dniu 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z inicjatywy Przewodniczącego Związku, Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, w Senacie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Strajki ustrzycko-rzeszowskie”. Wystawę otworzył wicemarszałek Grzegorz Czelej. Na otwarciu obecni byli członkowie władz Związku, parlamentarzyści związani z działalnością rolniczą, przedstawiciele Związku z różnych województw oraz pracownicy Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

13 maja 2016 Z okazji 35.lecia rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Prezydent RP Andrzej Duda nadał ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom Związku. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonała minister Małgorzata Sadurska - Szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski przybliżył przybyłym gościom historię Związku.

18 czerwca 2016 Senator wziął udział w spotkaniu rolników ekologicznych z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, GIJHARS oraz PIORiN w sprawie problemów związanych z tzw. "znoszeniem cieczy roboczej" na pola rolników ekologicznych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Rolnictwa Ekologicznego przy Radzie Krajowej NSZZ RI "Solidarność" Tomasza Obszańskiego w Tarnogrodzie.

26 czerwca 2016 Senator uczestniczył uroczystościach 72. rocznicy partyzanckiej bitwy pod Osuchami, w gminie Łukowa. Wzięli w niej udział żyjący uczestnicy bitwy, ich rodziny, przedstawiciele związków kombatanckich, poczty sztandarowe oraz reprezentanci Wojska Polskiego i władz państwowych i samorządowych. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom.

11 lipca 2016 Senator wziął udział w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą polonijną z Ukrainy, przebywających na obozie sportowo-wypoczynkowym zorganizowanym przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” w Zamościu. W tym roku uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z obwodu rówieńskiego (Towarzystwo Kultury Polskiej im. W. St. Reymonta na Rówieńszczyźnie) oraz obwodu lwowskiego (Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej). Polonia uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych, zwiedzała zabytki oraz miejsca pamięci narodowej, poznawała tradycje, geografię i przyrodę Roztocza Zachodniego. Senator przekazał dzieciom i ich opiekunom upominki z Senatu.

23 października 2016 Senator wziął udział w Ogólnopolskim Hubertusie Węgrowskim, organizowanym z okazji święta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców - Św. Huberta. Organizatorami obchodów był Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe, Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko objął spotkanie patronatem honorowym. Święto rozpoczęto paradą Św. Huberta, odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp Tadeusza Pikusa, następnie zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla lokalnego łowiectwa oraz honorowe odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydarzeniu towarzyszył Jarmark Hubertowski. Senator Jerzy Chróścikowski został uhonorowany dzwonem św. Huberta za zasługi dla polskiej ziemi.

24 października 2016 Senator uczestniczył w uroczystym otwarciu Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie. Uroczystego otwarcia wydziału dokonał Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi wraz z Danielem Obajtkiem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowy wydział ARiMR ma umożliwić Agencji rozwój i modyfikację oprogramowania informatycznego we własnym zakresie, bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych firm informatycznych. W nowo

27 października 2016 odbyło się uroczyste otwarcie VII Polonijnego Festiwalu Sportu Powszechnego. Organizatorem imprezy był Międzyszkolny Klub Sportowy Padwa w Zamościu. Środowiska polonijne reprezentowali: Towarzystwo Kultury Polskiej im. S. W. Reymonta na Rówieńszczyźnie oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej. W polonijnym festiwalu uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Miasta Zamościa oraz powiatu zamojskiego. Realizacja zadania możliwa była dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Senatu w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Lubelskiego oraz Miasta Zamość.

6 listopada 2016 Senator uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pierwszych wysiedlonych mieszkańców pacyfikowanych wsi Zamojszczyzny w 1941 r. Tablica, która zawisła na murach Nadszańca poświęcona jest nie tylko mieszkańcom pierwszych wysiedlonych wsi, ale też pamięci 110 tys. mieszkańców wysiedlonych z 297 wsi i osad Zamojszczyzny w latach 1941-1944. Uroczystość otworzył Prezes Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie Henryk Smalej.

W zamojskim Nadszańcu od listopada do grudnia 1941 r. hitlerowcy urządzili więzienie przejściowe dla ludności Zamojszczyzny. W rozległych magazynach „Kawalera” więzili mieszkańców 7 wsi zamojskich: Huszczki Dużej, Huszczki Małej, Wysokiego Zamojskiego, Białobrzeg, Bortatycz, Podhuszczki-Maydanek oraz Dulnika. Ogółem osadzono tam 2100 osób. Te wydarzenia z historii wysiedleń upamiętniła Fundacja Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.  

19 marca 2018 W ramach jubileuszowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Kancelaria Senatu i senatorowie, pod patronatem marszałka Senatu RP, zorganizowali konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Senator Jerzy Chróścikowski był organizatorem etapu okręgowego. Na konkurs wpłynęło 154 prac plastycznych z 62 szkół podstawowych oraz 62 prace z 30 szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. W dniu 19 marca br. w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu odbyło się rozstrzygniecie etapu okręgowego konkursu plastycznego ,,Orzeł Biały – nasza duma”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie biorący udział w konkursie wraz z opiekunami oraz Andrzej Urbański, Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Jolanta Puźniak-Głąb, pracownik merytoryczny Muzeum Zamojskiego.

27 marca 2018 Senator uczestniczył w spotkaniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasinem. Spotkanie dotyczyło postulowanych od wielu lat przez NSZZ RI "Solidarność" rozwiązań systemowych dla polskiego rolnictwa w tym ważnych spraw w kształtowaniu krajowej oraz europejskiej polityki rolnej Polski i udziału w tym procesie NSZZ RI "Solidarność".

17 kwietnia 2018 Senator wziął udział w spotkaniu sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim. Tematem spotkania były „Problemy branży hodowli zwierząt futerkowych wobec projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt”. W zebraniu uczestniczyli członkowie sekcji, przedstawiciele branży hodowli zwierząt futerkowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz inicjatorzy i autorzy projektu ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt.

18 grudnia 2018 na zaproszenie Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Senator Jerzy Chróśćikowski brał udział w uroczystym spotkaniu poświęconym 40. rocznicy tworzenia Komitetów Samoobrony Chłopskiej w 1978 r. W spotkaniu uczestniczyli działacze opozycji antykomunistycznej. Wyjątkowym gościem, któremu poświęcone były wspomnienia w tym dniu był Jubilat Ksiądz Prałat Czesław Sadłowski - Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej - wielki orędownik Niezależnego Ruchu Związkowego, szykanowany, represjonowany przez komunistyczną władzę PRL-u.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 333
Razem: 1649894