VI kadencja Senatu przyniosła rolnikom szereg korzystnych ustaw. Wśród najważniejszych należy wymienić:

•             ustawę o paliwie rolniczym, tj. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

•             ustawę o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która daje rolnikom możliwość tańszego wykupienia polis ubezpieczeniowych;

•             ustawę umożliwiającą produkcję biopaliw, pozwalającą rolnikom korzystać z dopłat do roślin energetycznych;

•             ustawę budżetową na 2007 rok, w której zwiększono środki na Agencję Rezerw Materiałowych i rezerwę celową.

Ponadto przywrócono dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, wprowadzono w ramach PROW 2007 – 2013 wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, a dzięki polskiemu rządowi i parlamentowi rolnicze organizacje, np. NSZZ RI „Solidarność” mają swoją reprezentację w Brukseli w COPA – COGECA. To bardzo ważne, gdyż dzięki możliwości wypowiadania się na forum międzynarodowym oraz składania wniosków, organizacje te mają wpływ na wiele ważnych decyzji dotyczących rolnictwa.

Senat RP VI kadencji odbył 39 posiedzeń, rozpatrzył ponad 500 projektów ustaw i uchwał.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem senatora Jerzego Chróścikowskiego odbyła 96 posiedzeń, w tym 11 o charakterze seminaryjnym, 2 posiedzenia wyjazdowe i 17 wspólnie z innymi komisjami. Komisja poświęciła wiele pracy zagadnieniom harmonizacji procesów dostosowawczych do standardów europejskich, jak również zajmowała się stanem środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej. Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski zorganizował i prowadził 14 konferencji poświęconych różnym dziedzinom rolnictwa, m. in. na temat grup producentów rolnych, roślin genetycznie zmodyfikowanych, rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii, rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd. Warty podkreślenia jest fakt, iż po raz pierwszy w Senacie 2 grudnia 2006 r. odbyła się konferencja „25 lat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” - i co dalej?”, zorganizowana przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Z tej okazji 5 maja br. otwarto w Senacie wystawę „Chłopska droga do wolności”. Druga wystawa, „Polskie jarmarki”, zorganizowana z inicjatywy komisji, poświęcona była historii funkcjonowania jarmarków i targów w Polsce.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w której senator Jerzy Chróścikowski był członkiem, odbyła 100 posiedzeń.

Senator brał również udział w spotkaniach na szczeblu międzynarodowym i w dziesiątkach różnych innych spotkań i posiedzeń dotyczących rolnictwa i samorządu.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 185
Razem: 1750443