Ponad 300 milionów

Tygodnik Poradnik Rolniczy 2017-04-24

W słynnym sierpeckim skansenie spotkali się delegaci na Walne Zebranie OSM Sierpc, które obradowało w piątek 7 kwietnia 2017 r. Spółdzielnia ta - jak powszechnie wiadomo - słynie z bardzo dobrej jakości serów a dominującym jest ser Królewski.

Zebranych powitał Wojciech Wilamowski, przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni oraz przewodniczący rady nadzorczej Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Następnie delegaci wybrali przewodniczącego i prezydium zebrania. Zasiedli w nim, przewodniczący Witold Dziurlikowski oraz asesorzy - Roman Kołodziejski i Stanisław Skierski, a sekretarzem został Piotr Szatkowski.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego zebrania, delegaci wybrali członków komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. W komisji mandatowo-skrutacyjnej zasiedli: Andrzej Kostrzycki, Stanisław Świątek i Jarosław Gutowski.

W skład komisji wnioskowej weszli: Mariusz Kowalkowski, Piotr Gutowski, Zdzisław Głuchowski, Bartłomiej Traczyk i Paweł Suchocki. Andrzej Kostrzycki, przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdził, że na zebranie przybyło 57 na 58 delegatów, czyli 99% zaproszonych.

Przed wręczeniem wyróżnień dla najlepszych dostawców Adam Mazurowski, wiceprezes spółdzielni, zaprezentował informację na temat skupu mleka w latach 2014-2016. W tym okresie skup mleka do OSM Sierpc rósł odpowiednio o 17,7 min, 15,3 min i 19,2 min 1 mleka rocznie. W porównaniu do 2015 r. w roku ubiegłym OSM Sierpc skupiła 252,4 min 1 mleka 0 35,9 min litrów więcej (16,6%) 1 skup wyniósł 252,4 min 1. Surowiec pochodził od 2154 dostawców. Ich liczba w 2016 roku wzrosła, ponieważ Sierpc przyłączył spółdzielnię z Żuromina (635 dostawców).

Wiceprezes Mazurowski odniósł się także do dezinformacji, jaka pojawiła się w lokalnej prasie w związku z przejściem do Sierpca dostawców z Żuromina. Chodzi 0 kolportowane pogłoski, jakoby dostawcy z Żuromina otrzymywali niższe ceny za mleko.

- Średnia cena MHHMH brutto za I półrocze 2016 r. dla dostawców z Żuromina wyniosła 0,93 zł/l. W drugim półroczu 2016 r. - po oficjalnym przejęciu tych dostawców przez naszą spółdzielnię, cena wzrosła do 1,36 zł/l - tłumaczył wiceprezes Mazurowski.

Porównanie pierwszego kwartału 2017 r. z tym samym okresem roku ubiegłego pozwala stwierdzić, że dynamika skupu wyniosła 130% (+17 min 1). WI kwartale 2016 r. OSM w Sierpcu skupiła 56,5 min 1 mleka, a w tym samym okresie 2017 r. - 74 min 1. Połowa tego wzrostu (8,8 min 1) przypadła na dostawców z Żuromina.

W 2016 r. wśród dostawców mleka do Sierpca było 16 dostawców, których produkcja przekroczyła 1 min 1 mleka. Czterech rolników dostarczało ponad 2 min 1 surowca. Spółdzielnia wyróżniła także rolników, którzy osiągnęli w minionym roku wzrost produkcji przekraczający 50%. Najlepszy pod tym względem - Jarosław Wiśniewski z Krećkowa w gm. Sierpc - zwiększył produkcję z 415 3611 do 1 042 651, co daje dynamikę produkcji na poziomie 251%.

Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc, przedstawiając sprawozdanie z działalności spółdzielni, zaczął od prezentacji poziomu cen skupu. W 2016 r. średnia cena skupu surowca wyniosła 1,39 zł/l brutto.

Zdaniem Grzegorza Ganki 2016 rok był rokiem wyzwań. Aby utrzymać pozycję na rynku i obronić ceny skupu, trzeba było maksymalnie obniżyć koszty pozasurowcowe, renegocjować ceny energii oraz towarów pochodzących od innych dostawców (szczepionki, opakowania).

- Bardzo ważnym wydarzeniem było połączenie OSM Sierpc z SM Żuromin. Ogromną rolę odegrał w tym przedsięwzięciu Adam Mazurowski, wiceprezes OSM Sierpc, który przez kilka miesięcy był też prezesem OSM Żuromin, bowiem z nieustalonych przyczyn przeciągały się formalności związane z oficjalnym połączeniem spółdzielni. Dlatego nie czekając na formalne połączenie spółdzielni, Sierpc przejął wszystkich dostawców i ujednolicił zasady skupu mleka - mówił Grzegorz Gańko. - 252 min 1 mleka skupionego w 2016 r. to jest nic w porównaniu do tego, co czeka nas w tym roku. Obecnie skupujemy ponad 800 tys. 1 mleka dziennie, a jesteśmy przed sezonem. Myślę, że w tym roku skupimy ponad 300 min 1 mleka - dodał.

Warto dodać, że spółdzielnia wspierając pracę hodowlaną dopłaciła po 1 gr do litra mleka pod oceną użytkowości. Wydała na to w trudnym 2016 r. 1,267 min zł.

Pomaga zaopatrywać rolników w środki produkcji i pasze od 20 firm, sprzedaje paliwa za pośrednictwem bazy w Żurominie, OSM Sierpc udzieliła 726 osobom 19,7 min zł krótkoterminowych pożyczek 19 dostawców skorzystało z kredytu na spłatę kar (598 tys. zł). Kary za przekroczenie kwot mlecznych wyniosły w Sierpcu 25mlnzł,w2017 r. rolnicy skończą spłacać te kary.

Wartość sprzedaży spółdzielni wyniosła 474 min zł, a zysk netto 14,4 min zł. Kryzys na rynku mlecznym sprawił, że Sierpc stracił 4% obrotów, to i tak niewiele w porównaniu do innych firm mleczarskich. Sery z Sierpca trafiają do 12 krajów świata, są wśród nich tak odległe państwa jak Australia, Kanada czy USA. Dużymi odbiorcami sierpeckich serów są Czesi, Słowacy i Białorusini. Ważnym i rozwijającym się rynkiem jest Wielka Brytania, ser koszerny trafia do Izraela.

Obecnie kapitał własny spółdzielni to 201 min zł, w tym fundusz udziałowy 94,6 min zł. Do spółdzielni należy 2473 osoby, w tym 2321 dostawców i 15 2 pracowników. OSM Sierpc w 2016 r. wydał na inwestycje tylko 8,5 min zł, to mniej niż planowano, a wszystkiemu winny był kryzys. Spośród wykonanych inwestycji warto wymienić rozbudowę hali do konfekcjonowania sera i zakup 5 autocystern. W tym roku wartość inwestycji ma wynieść 25 min zł. Spółdzielnia planuje m.in. prace przygotowawcze do budowy nowej serowni, zakup linii do konfekcjonowania sera i linii do uplastyczniania sera. W Żurominie kończy się przebudowa systemu ciepłowniczego, zainstalowane będą dwa tankosilosy, trwa też przebudowa rampy załadowczej, rozstrzygnięto już przetarg na zakup wirówek do aparatowni.

- Chciałbym podziękować za kolejny rok owocnej współpracy. Myślę, że wszyscy - dostawcy mleka i pracownicy zakładu, pracowicie walczyli o pozycję sierpeckiej mleczami. Wszystkim należą się podziękowania i wszystkim z całego serca dziękuję - zakończył swoje wystąpienie prezes Grzegorz Gańko.

Wojciech Wilamowski, przewodniczący rady nadzorczej OSM Sierpc, składając sprawozdanie z jej prac zaznaczył, że 2016 r. nie był dobrym okresem dla polskiego mleczarstwa. Ceny wyrobów w całym kraju spadały, a mimo tego cena mleka w sierpeckiej spółdzielni była jedną z najwyższych w kraju. Rada nadzorcza zatwierdziła nową strukturę spółdzielni po połączeniu z Żurominem.

- Cieszy nas fakt, że nasza spółdzielnia mimo trudnej sytuacji rozwija się. Modernizuje zakład w Sierpcu i w Żurominie, dba o zwiększanie bazy surowcowej - podkreślił Wilamowski. - Mam nadzieję, że sytuacja na rynku mleczarskim ulegnie znacznej poprawie, a tym samym kondycja finansowa naszej spółdzielni będzie dobra, pomyślny rozwój sytuacji sprawi, że będziemy mogli wykonywać zadania, jakie postawiliśmy sobie na 2017 r.

Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca podkreślił, że OSM Sierpc znajduje się w pierwszej trójce największych pracodawców i podatników w mieście.

- Sierpc słynie dziś z najlepszych serów, wędlin i piwa - podkreślił Perzyński.

Senator Jerzy Chróścikowski, szef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa, zabierając głos pogratulował wszystkim dostawcom mleka do Sierpca. Jego zdaniem, to dzięki rolnikom mamy dziś mleczarstwo, które potrafi konkurować w Unii Europejskiej.

Pamiętam jak pod Mławą strajkowali nasi rolnicy domagający się uratowania polskiego mleczarstwa. Gdyby nie ich upór, nasze mleczarstwo upadłoby tak jak w tych krajach, które nie potrafiły o nie zadbać - mówił Chróścikowski. - To wspólne działania pozwoliły nam wyjść z ostatniego kryzysu. Udało się wywrzeć nacisk na Brukselę, która skupiła nadwyżki. Teraz pozostaje tylko obawa jak zagospodarowane zostaną te nadwyżki mleka w proszku, aby nie zdestabilizowały rynku. Mam nadzieję, że uda nam się dopilnować naszego mleczarstwa i Polska pozostanie miodem, a zwłaszcza mlekiem płynącą.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich stwierdził, że ani Komisja Europejska, ani komisarz Phil Hogan nie mają pomysłu na to, jak zapobiegać kryzysom. Ceny interwencyjne ustalone zostały osiem lat temu.

- Jeśli komisarz chce stosując takie ceny doprowadzić do obniżenia produkcji mleka w Europie, to niech tak postępuje nadal - mówił Broś. - My nie mamy firm takich jak Nokia, musimy pielęgnować to co jest. Senator mówił o tym, jakie znaczenie miała w uratowaniu mleczarstwa solidarność producentów. Wielu w czasie kryzysu przekonało się, jakie ma znaczenie ta solidarność teraz, kiedy zagraniczni przetwórcy mleka działający w Polsce z dnia na dzień rezygnowali z dostawców.

Mówiąc o obecnej sytuacji rynkowej, Waldemar Broś wyraził nadzieję, że sygnały mówiące o załamaniu koniunktury nie sprawdzą się. Chodzi o zagrożenie spadkiem cen skupu, gdyby Komisja Europejska rzuciła na rynek zgromadzone ponad 400 tys. ton zapasów odtłuszczonego mleka w proszku. Przecież można to mleko w proszku przeznaczyć na białkowy komponent do produkcji pasz lub wykorzystać na pomoc humanitarną.

Delegaci jednogłośnie przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie rady nadzorczej. Także jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie zarządu i udzielili absolutorium prezesowi Grzegorzowi Gańce. Taką samą liczbę głosów otrzymał wiceprezes Adam Mazurowski. Delegaci zdecydowali także (57 głosów „za") o podziale nadwyżki bilansowej (14,4 min zł) za ubiegły rok

Najwięcej przeznaczono na fundusz zasobowy oraz na zasilenie funduszu rozwoju hodowli.

DOSTAWCY ZE SPRZEDAŻĄ

POWYŻEJ 1 MLN LITRÓW ZA 2016 R.

1. Piotr Doligalski 2 889 760

2. Ryszard Tomaszewski 2 764 832

3. Cezary Kowalski 2193 712

4. Dariusz Szumański 2147 854

5. Jerzy Grochowalski

Bożena Grochowalska-Hein 1435 236

6. Jarosław Kowalewski 1373 748

7. Wojciech Żukowski 1370 438

8. Sławomir Kajkowski 1281581

9. Paweł Sochocki 1208 770

10. Jacek Koperski 1191915

11. Ryszard Tomczak,

Hubert Tomczak 1154 308

12. Waldemar Ruszkowski 1124 027

13. Adam Bober 1097 393

14. Waldemar Samoraj 1077 834

15. Zbigniew Sołtys 1062 053

16. Jarosław Wiśniewski 1042165

Dostawcy mleka OSM Sierpc - dynamika produkcji ponad 150% w 2016 r.

L.p. Imię i nazwisko Sprzedaż za (litry)2015 r. za Sprzedaż (litry)2016 r. Dynamika%

1. Jarosław Wiśniewski 415 361 1042 165 251%

2. Daniel Jakowski 305556 637327 209%

3. Robert Garwacki 235528 451903 192%

4. Zbigniew Sołtys 561837 1062053 189%

5. Mieczysław Szydłowski 399618 724615 181%

6. Waldemar Ruszkowski 637250 1124027 176%

7. Dariusz Zdziebłowski 367100 608210 166%

8. Marcin Strubiński 518433 816 685 158%

Autor: Krzysztof Wróblewski, Paweł Kuroczycki

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 386
Razem: 863602