Pomoc w spłacie

Nasz Dziennik 2018-06-06

Rząd pracuje nad przepisami mającymi pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstw.

Z przepisów ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, której projekt przyjęła wczoraj Rada Ministrów, skorzystać będą mogli zarówno rolnicy indywidualni, jak i ci działający w ramach grup producenckich. Warunkiem jest prowadzenie działalności rolniczej przynajmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi swojego długu.

Przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy to przede wszystkim efekt interwencji różnych związków i organizacji rolniczych zwracających uwagę na problem zadłużenia rolników. Osoby prowadzące gospodarstwa często popadały w długi z przyczyn od nich niezależnych, choćby w wyniku klęsk żywiołowych czy kryzysów na rynkach rolnych.

– Bardzo dobrze, że rząd podjął w tej sprawie inicjatywę i chce realizować podnoszone przez nas postulaty. Mamy bowiem różne indywidualne, losowe sytuacje związane z klęskami w rolnictwie, gdzie państwo bezpośrednio nie może pomóc. Taka ustawa pozwoli natomiast na wsparcie najbardziej zadłużonych rolników – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” senator Jerzy Chróścikowski, wiceprzewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Zwraca przy tym uwagę m.in. na trudności ze spłatą kredytów przede wszystkim przez grupy producenckie czy też problemy hodowców trzody chlewnej wynikające z afrykańskiego pomoru świń, którzy – zaznacza Chróścikowski – praktycznie zostali „wyrzuceni” z produkcji.

Różne formy pomocy

Rządowy projekt ustawy, który trafi teraz do debaty w parlamencie, przewiduje cztery różne formy pomocy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogłaby udzielać dopłat do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych w ramach procesu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, ARMiR mogłaby również udzielać pożyczek na spłatę zadłużenia przez prowadzących gospodarstwo rolne. Ustawa umożliwiałaby także Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa udzielanie gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych i wreszcie KOWR mógłby przejąć zadłużenie od prowadzących gospodarstwo rolne.

Przejęcie zadłużenia wiązałoby się z koniecznością przekazania użytków rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. – Kwestią szczegółowych rozwiązań jest, jakby to miało w praktyce się odbywać. Ale czasami lepiej, żeby rolnik mógł dokonać takiego przekazania z możliwością powrotu w przyszłości do tego gospodarstwa, niż gdyby miał je przejąć i zlicytować komornik – zaznacza Chróścikowski.

Projekt ustawy przewiduje, że rolnicy, którzy skorzystają z tych zapisów ustawowych, mieliby pierwszeństwo do dzierżawy oddanych nieruchomości rolnych czy też do ich zakupu jednakże w okresie nie krótszym niż po upływie 5 lat od dnia przejęcia nieruchomości rolnych przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projekt zakłada, że w celu umożliwienia rolnikom odkupienia nieruchomości przekazanych na rzecz Skarbu Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie mógł ich sprzedać przez okres 20 lat. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że z danych banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że problemy ze spłatą kredytów bankowych ma 1690 producentów rolnych na kwotę 158,64 mln złotych.

Potrzebna zgoda Brukseli

Projektodawcy zwracają uwagę, że wsparcie producentów rolnych umożliwi spłatę zadłużenia bez zgody wierzycieli, gdyż restrukturyzacja zadłużenia nie będzie powodowała zmniejszenia kwoty długu do spłaty. Część proponowanych przepisów ustawy, zanim będzie mogła znaleźć zastosowanie, ze względu na to, że stanowi o pomocy państwa, będzie musiała być zatwierdzona przez Komisję Europejską. Chodzi o regulacje dotyczące udzielania preferencyjnych pożyczek, kredytów i gwarancji spłaty kredytów. Rząd przewiduje, że program pomocy zostanie notyfikowany na okres do końca 2020 r., a w razie potrzeby jego kontynuacji notyfikacja będzie ponowiona.

Przepisy dotyczące pomocy rolnikom w sprawie spłaty zadłużenia weszłyby w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Artur Kowalski

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 445
Razem: 1137480