Polscy rolnicy będą tworzyć własne towarzystwa ubezpieczeniowe

rp.pl 2013-11-14

Już tylko trzy firmy ubezpieczeniowe w Polsce podejmują się asekuracji produkcji rolniczej na wypadek strat powodowanych na wsi przez złe warunki pogodowe (suszę, mróz czy deszcze) albo żywioły (powódź, gradobicie bądź huragany).

Dlatego rolnicze związki zawodowe zamierzają tworzyć własne towarzystwa asekuracji, które zabezpieczą uprawy roślin i hodowle zwierząt przed różnego rodzaju nieprzewidywalnymi ryzykami.

Jerzy Chróścikowski, wiceprzewodniczący COPA – COGECA (europejskiej federacji związków i organizacji rolniczych) zapowiada w takiej sytuacji nie tylko potrzebę, ale wręcz konieczność powołania rolniczego towarzystwa ubezpieczeniowego, które stanowiłoby społeczną – spółdzielczą asekurację dla rolników.

- Firmy nie chcą ubezpieczać upraw i hodowli, bo się to im po prostu nie opłaca. Za ubiegły rok wydały więcej na odszkodowania niż przyniosły im składki rolników – mówi Chróścikowski. – Nie ma się co dziwić, że nie chcą ubezpieczać. Dlatego musimy się sami zabezpieczyć i tworzyć regionalne oraz krajowe towarzystwa reasekuracji i ubezpieczeń.

Zdaniem Chróścikowskiego w Polsce są teraz takie możliwości, bo trwają konsultacje w Sekretariacie Copa-Cogeca na temat: „Ubezpieczenia i kwestie społeczne w rolnictwie".

Jak podkreśla Chróścikowski Polska może do tego wykorzystać środki z UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

COPA – COGECA omawia teraz m.in. nowy zestaw instrumentów zarządzania ryzykiem w ramach WPR po roku 2013 roku oraz dokumenty zawierające wytyczne Komisji Europejskiej na temat wdrażania instrumentów zarządzania ryzykiem w ramach reformy WPR po 2013 roku.

- Trwają konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia UE uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich za zgodne ze wspólnym rynkiem. Toczą się prace nad opracowaniem europejskiej polityki w zakresie kryzysowego zarządzania ryzykiem. Możemy i musimy to wykorzystać – podkreśla Chróścikowski. – Z naszych środków i przy wsparciu unijnych pieniędzy możemy się zabezpieczyć przed stratami w rolnictwie.

Aby pokazać możliwość utworzenia towarzystw ubezpieczeniowych przez rolników Chróścikowski organizuje wkrótce w Warszawie międzynarodową konferencję z udziałem europejskich przedstawicieli COPA - COGECA, gdzie przedstawi takie możliwości rolniczym organizacjom w Polsce.

(EKOMITETY COPA I COGECA : Komitety Copa-Cogeca są zjednoczoną federacją rolników, ich związków zawodowych, organizacji i spółdzielczości w Unii Europejskiej. Komitet Copa reprezentuje ponad 13 milionów rolników i ich rodzin, a Komitet

Cogeca reprezentuje interesy 38 000 spółdzielni rolnych. Łącznie to 77 organizacji z różnych państw członkowskich UE).

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 1243
Razem: 1138278