Rolnicy będą walczyć o miliardy

rp.pl 2013-12-03

Największe w Polsce związki zawodowe rolników zapowiadają walkę o 4 mln złotych z budżetu państwa na wsparcie udziału polskich organizacji rolniczych w największej w UE ponadnarodowej organizacji skupiającej związki i organizacje rolnicze tj. COPA-COGECA.

NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych są oburzone i zdumione, że w budżecie państwa na 2014 rok nie znalazło się 4 mln złotych potrzebnych organizacjom rolniczym na zapłacenie składki członkowskiej w COPA – COGECA (2 mln zł) oraz obsługę techniczną (funkcjonowanie biura w Brukseli, transport z Polski do Brukseli, noclegi).

- Tym samym zabrakło dla polskiego rolniczego lobby na rzecz naszych interesów w Unii Europejskiej czterech milionów złotych. Jeśli ich nie będzie to zostaniemy usunięci z tego gremium – mówi Jerzy Chróścikowski, reprezentujący w Copa-Cogeca Solidarność RI. – Będę zabiegał jeszcze w sejmie o pieniądze potrzebne na nasz narodowy lobbing, bo bez niego wszystkie ważne decyzje będą zapadały bez naszego udziału. Dostaniemy decyzje Komisji Europejskiej dotyczące rolnictwa tylko do wykonania.

Chróścikowski podkreśla, że chodzi nie tylko o konsultacje w sprawie przepisów dotyczących rolnictwa, ale także o wpływanie na korzystne dla Polski zapisy w dokumentach unijnych ustalające w jaki sposób wydatkować środki ze WE.

Niemal takie samo stanowisko prezentuje Władysław Serafin, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych: W budżecie państwa zabrakło czterech milionów złotych na wsparcie organizacji rolniczych, które lobbują na rzecz naszego rolnictwa i pośrednio załatwiają setki milionów złotych. To absolutny skandal.

A chodzi o 4 miliony złotych rocznie z budżetu państwa jakie przez ostatnie lata pozwalały związkowcom z różnych organizacji w Polsce uczestniczyć w pracach COPA-COGECA (zrzeszenia największych i najważniejszych organizacji i związków rolniczych w UE; Komitet Copa reprezentuje ponad 13 milionów rolników i ich rodzin, a Komitet Cogeca reprezentuje interesy 38 000 spółdzielni rolnych. Liczą one niemal sto organizacji członkowskich z różnych państw członkowskich UE).

COPA-COGECA uczestniczy w pracach unijnych instytucji, opiniuje projekty prawne KE czy PE dotyczące rolnictwa oraz sama przedstawia propozycje zmian prawnych dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa i rynku rolnego.

Polscy rolnicy za pośrednictwem związków zawodowych dzięki 4 milionom złotych dotacji mogli dotychczas uczestniczyć w jej pracach i lobbować za korzystnymi dla rolników w Polsce rozwiązaniami prawnymi.

I jak podkreśla Serafin mogli mieć realny wpływ na prawo unijne dotyczące polityki rolnej WE. Od 1 stycznia 2014 roku może to zostać zawieszone.

- Będziemy wnioskować żeby uzyskać prolongatę na zapłacenie składki członkowskiej do COPA, która wynosi 2 miliony złotych. Jeśli się to uda będziemy sami finansować wyjazdy do Brukseli, aby tam nadal lobbować za dobrymi rozwiązaniami na rzecz naszego rolnictwa – zapowiada Serafin.

- Rząd zawalił sprawę teraz powinien to natychmiast naprawić, bo Polska i krajowe rolnictwo może z tego powodu stracić setki milionów złotych – dodaje Serafin.

- Brak pomocy państwa w zakresie opłacania kosztów udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych skutkować będzie koniecznością pokrywania tych kosztów w całości przez organizacje rolnicze – poinformowała Małgorzata Książyk, Dyrektor Biura Prasowego MRiRW.

Stanowisko resortu rolnictwa w tej sprawie jest proste: „W celu kontynuowania w nowym okresie programowania tej dotacji konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych. Według stanowiska wyrażonego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 czerwca 2013 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Kazimierza Plocke i Przewodniczącego Komisji Pana Posła Krzysztofa Jurgiela projekt zmiany powyższej ustawy powinien być projektem poselskim. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia zarówno materia zmian niezbędnych, aby przyjąć korzystne dla polskich organizacji rolniczych rozstrzygnięcia w tej kwestii, jak i prostsza procedura legislacyjna dla projektów poselskich, która umożliwia przyspieszenie rozpoczęcia stosownych prac legislacyjnych.(...) Uprzejmie informuję, że w ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki na wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników w kwocie 4 mln zł. Zgodnie z art. 35 b ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z członkostwem polskich organizacji rolniczych w organach ponadnarodowych organizacji rolniczych obejmuje lata 2008-2013."

Największe w Polsce związki zawodowe rolników zapowiadają walkę o 4 mln złotych z budżetu państwa na wsparcie udziału polskich organizacji rolniczych w największej w UE ponadnarodowej organizacji skupiającej związki i organizacje rolnicze tj. COPA-COGECA.

Być może problem uda się rozwiązać, bo Krajowa Rada Izb Rolniczych przygotowała projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych, gdzie są propozycje przedłużenia wsparcia z budżetu państwa przeznaczonego na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych.

Czeka go jednak długa droga legislacyjna, bo projekt trafił dopiero do Przewodniczących Klubów Koalicji PO – PSL.

Teraz posłowie muszą przedstawić swoją inicjatywę nowelizacji powyższej ustawy. A to będzie na pewno trwało.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 1219
Razem: 1138254