PROBLEMY Z DŁUGAMI

NASZ DZIENNIK 2020-11-19

Rolnicy skarżą się na przewlekłość procedur przejęcia długów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Opieszałość urzędników uniemożliwia skuteczną restrukturyzację długów. - Docierają do nas sygnały od wielu rolników, że te procedury są przewlekle. Według ustawy jedną z możliwości jest przekazanie gospodarstwa na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, później dzierżawa i możliwość odkupienia po dziesięciu latach. Jednak tak się nie dzieje - mówi „Naszemu Dziennikowi" Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej

Rady Izb Rolniczych. Problem potwierdza również Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. - Mamy takie informacje, szczególnie od rolników z zachodniopomorskiego, którzy często podkreślają że mimo iż ten mechanizm jest, to tak naprawdę nie działa -zauważa Przeworska. Dodaje, że według jej informacji w wyniku ostatnich zmian personalnych w KOWR procedura ta w praktyce miała zostać zastopowana.

Obowiązująca od lutego 2019 r. Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przewiduje udzielenie przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytu lub pożyczki udzielanej przez KOWR.

Z danych Ośrodka wynika, że w tym trybie zrestrukturyzowano zaledwie siedem gospodarstw. „KOWR rozpatrzył 111 wniosków o przejęcie długu. Według stanu bieżącego KOWR zakończył postępowanie i uregulował zalegle zobowiązania podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w siedmiu przypadkach. Kwota spłaconego przez KOWR długu wyniosła ogółem 6 mln 406 tys. zl' - wyjaśnia Mariusz Rytel z centrali KOWR.

Zdaniem organizacji rolniczych większość wniosków pozostawiono bez rozpoznania albo rozpatrzono je negatywnie. - Nie wiemy, z czego wynika ta sytuacja: czy z opieszałości urzędników, czy też z braku środków na wykup tych kredytów - zastanawia się Szmulewicz.

Problemy z długami

Umowy o restrukturyzację długu zawarto dotychczas w pięciu oddziałach KOWR. „W OT Olsztyn została zawarta umowa przejęcia długu w wysokości 154 tys. zł, w OT w Pruszczu Gdańskim w wysokości 328 tys. zl, w OT w Łodzi w wysokości 225 tys. zł, w OT w Poznaniu w wysokości 1135 tys. zl oraz w OT w Białymstoku trzy umowy przejęcia długu w wysokości 2196 tys. zł, 1198 tys. zl i 1170 tys. zł" - wynika z informacji Ośrodka.

Przesadna analiza?

Przedstawiciele banków spółdzielczych wskazują, że oddziały KOWR przesadnie rygorystycznie sprawdzaj ą wnioski. Mają się też domagać różnych dodatkowych dokumentów. Urzędnicy mają też wytykać oczywiste literówki w wycenach.

KOWR w piśmie do KRIR tłumaczył, że „każdorazowo podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania wymaga dokonania pełnej analizy złożonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami ustawowymi oraz wewnętrznymi uregulowaniami KOWR'. „W wielu przypadkach wnioski wymagają uzupełnienia na dalszym etapie postępowania. iynr samym proces ten jest pracochłonny i wymaga dużego zaangażowania przez pracowników opiniujących, wnioskujących i wierzycieli z uwagi na konieczność dotrzymania ustawowych terminów" - dodawał.

Zgodnie z ustawą w 2019 r. na restrukturyzację było dotępnych ok. 330 mln zł, w tym roku ok. 130 mln zł. Środki mają się skończyć w 2024 r.

- Pytanie, czy te środki są na papierze, czy faktycznie jest możliwość dysponowania nimi - zastanawia się Szmulewicz.

Procedury do zmiany

W ocenie rolników i działaczy rolniczych należałoby usprawnić procedury restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw. Zdaniem Szmulewicza powinny one być bardziej elastyczne,

W ocenie rolników i działaczy rolniczych należałoby usprawnić procedury restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw. Czasami ktoś posiada znacznie wyższy majątek niż wysokość kredytu, z którym ma problem, i nie jest zainteresowany przekazywaniem całego gospodarstwa ponieważ czasami ktoś posiada znacznie wyższy majątek niż wysokość kredytu, z którym ma problem, i nie jest zainteresowany przekazywaniem całego gospodarstwa. - Jest to na pewno duży problem, dotyczy to wielu gospodarstw. Niejednokrotnie młodzi ludzie przejmują gospodarstwo po ggM ,-Z" rodzicach i okazuje się, że jest zadłużone i mają oni ogromny problem na samym starcie -mówi Szmulewicz. Dodaje, że jednak problemy narastają z powodu ASF czy teraz pandemii. - W większości rolnicy spłacają kredyty, ale dzisiaj, w sytuacji kiedy ASF nas dotknął, ktoś, kto hodował świnie, nie ma już z czego spłacać, bo zlikwidowano mu stado - wskazuje Szmulewicz.

Do tego dochodzą różne przypadki losowe, choroba itd. - Problemów z tym jest naprawdę bardzo dużo, a niestety zadłużenie rolników rośnie, ponieważ sytuacja, jeśli chodzi o ASF, jest naprawdę katastrofalna - podkreśla Przeworska. Dodaje, że również prace nad ustawą „Piątka dla zwierząt" zrobiły swoje. - „Piątka dla zwierząt" wpłynęła w sposób znaczny na ceny skupu żywca wołowego, wystarczyła dyskusja odnośnie do takich zakazów - mówi szefowa IGR - ponieważ odbiorcy chcą zabezpieczyć się, tak żeby mieć ciągłość dostaw.

Rolnicy woleliby pożyczkę

Ze względu na konieczność notyfikacji w Komisji Europejskiej pomocy publicznej, co nastąpiło dopiero w kwietniu tego roku, dopiero teraz jest możliwość skorzystania z innych dróg restrukturyzacji przewidzianych w ustawie. Łączny budżet tej pomocy publicznej szacuje się na 457,4 rnln zl (kr edyty restrukturyzacyjne - 240 mln zł, dopłaty do oprocentowania -17,4 mln zl, gwarancje zabezpieczające kredyty - 200 mln zł), a liczbę podmiotów, do których trafić ma pomoc, na tysiąc. - Dla rolników ważniejsze jest, żeby program przewidziany w tej ustawie uruchamiano na zasadzie pożyczek, a nie przejmowania gospodarstwa, co jest ostatecznością. Tego nie uruchomiono, ponieważ przez dłuższy czas nie było zgody Komisji -mówi „Naszemu Dziennikowi" senator Jerzy Chróścikowski, zastępca przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność", przewodniczący senackiej komisji rolnictwa.

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do ministerstwa rolnictwa wprowadzenie zmian do ustawy o restrukturyzacji gospodarstw rolnych. - Jeżeli chcemy poważnie mówić o oddłużeniu rolnictwa, to powinno być możliwe przejęcie zobowiązań przez Bank Gospodarstwa Krajowego i udzielenie nowego kredytu przez BGK i rozłożenie mu tego na 30-40 lat, żeby rolnik mógł to spłacić - mówi Szmulewicz.

Ministerstwo rolnictwa na pytanie Izb Rolniczych odpowiedziało w październiku, że zgodnie z unijną decyzją pomoc publiczna przewidziana w zgodzie KE „będzie udzielana wyłącznie do końca 2021 r." oraz że „obecnie nie są planowane prace w zakresie nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne".

„Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na bieżąco współpracuje i jest w kontakcie z producentami rolnymi wnioskującymi o przejęcie długu w zamian za przeniesienie własności nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa, prosząc o uzupełnienie dokumentów umożliwiających pozytywne załatwienie sprawy" - pisał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa.

Zenon Baranowski

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 64
Razem: 1523454