SENATOROWIE APELUJĄ DO MINISTRA O INTERWENCJĘ W SPRAWIE NADWYŻEK MIĘSA

www.cenyrolnicze.pl 2020-11-27

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiając ją, minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podkreślił, że obecna sytuacja na rynkach rolnych jest niezwykle trudna, główny wpływ na osłabienie i zerwanie łańcuchów dostaw na zagraniczne rynki ma pandemia koronawirusa. W trakcie dyskusji senatorowie: Jerzy Chróścikowski, Józef Łyczak i Zdzisław Pupa podkreślali, że sytuacja ekonomiczna rolników, głównie z powodu bardzo niskich cen skupu żywca, jest tragiczna. Apelowali o natychmiastową interwencję w sprawie zagospodarowania nadwyżek mięsa.

Widoczna jest silna recesja, w zakresie wymiany handlowej może ją jeszcze zwiększyć formalne wyjście Wielkiej Brytanii z UE 1 stycznia 2021 r. Działania resortu służące poprawie sytuacji to m.in. współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i ze Strażą Graniczną w kwestiach ustalenia odpowiednich procedur i zasad oraz zapewnienia sprawnego transportu towarów rolno-spożywczych, wprowadzenia przepisów umożliwiających niezakłóconą produkcję, np. elastycznego czasu pracy; współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu eliminacji łańcucha nieuczciwych dostawców. Jak powiedział minister, w okresie od stycznia do września 2020 r. eksport produktów rolno-spożywczych wyniósł ok. 25 mld euro, był większy niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrosło również o 11% saldo wymiany handlowej, sprzedaż do krajów UE o 4,4%, eksport do krajów spoza Unii o 17%. Zwiększa się wymiana handlowa z krajami Bliskiego Wschodu ‒ Arabią Saudyjską, Kuwejtem i Turcją, spośród krajów azjatyckich natomiast z Singapurem i Wietnamem, ale na pierwszym miejscu pozostają Chiny.

Jeśli chodzi o produkcję i eksport, to najlepiej wygląda sytuacja na rynkach roślinnych, np. zboża (głównie pszenica) ‒ wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., rzepak ‒ wzrost o 13%. Ceny skupu cukru wzrosły, a jabłek i gruszek ‒ spadły.

W produkcji zwierzęcej w związku z pandemią, wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i ptasią grypą odnotowano krótkotrwały spadek, a obecnie już wzrost. Bardzo zła jest sytuacja na rynkach skupu żywca wołowego, wieprzowego i drobiu. Szczególnie dotkliwe skutki COVID i ASF dotknęły producentów żywca wieprzowego, cena skupu zatrzymała się na poziomie najniższym od 5 lat. Duży negatywny wpływ na stan rynków mięsa wołowego i drobiu mają zaburzenia płynności wymiany handlowej i destabilizacja UE, w tym brexit.

Mówiąc o sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń, minister Grzegorz Puda poinformował, że w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. nastąpił wzrost liczby ognisk tej choroby. Obecnie odnotowano ich 130 w wypadku świń, głównie w województwach lubelskim (61) i podkarpackim (17). W wypadku dzików to 3630, wpływa na to m.in. migracja zwierząt z Ukrainy i Białorusi. Jak podkreślił główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka, sytuacja się stabilizuje, ale wciąż jest trudna. Rolnicy zajmujący się chowem trzody chlewnej nie zawsze stosują bioasekurację. W zwalczaniu ASF u dzików najbardziej skuteczne są odstrzały sanitarne, niestety, grupowe teraz utrudnione z powodu pandemii, a także wygrodzenia, które, niestety, często ulegają niszczeniu.

Podczas tego posiedzenia komisja rozpatrzyła również ustawę o zmianie ustawy o paszach i postanowiła zarekomendować Izbie jej przyjęcie bez poprawek.

Nowelizacja przesuwa na 1 stycznia 2023 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów zmodyfikowanych do użytku paszowego. Jak mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, taka zmiana jest bardzo potrzebna polskiemu rolnictwu ze względu na niezwykle trudną sytuację na rynku paszowym. Mogłoby ją pogorszyć wprowadzenie tych przepisów już od 1 stycznia 2021 r. Ze względów ekonomicznych na razie 70% składu pasz stanowi śruta sojowa, nie udało się zastąpić jej innym białkiem, znacznie podniosłoby to koszty produkcji zwierzęcej.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 73
Razem: 1523463