Punkt 47. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapytania i odpowiedzi

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Panie Ministrze, mam pytanie. Wprowadzaliśmy nowelizację ustawy o Agencji Rynku Rolnego, która przenosiła kompetencje z urzędów marszałkowskich do Agencji Rynku Rolnego. Ta ustawa, jak rozumiem, doprecyzowuje zadania, realizację tych przedsięwzięć. W poprzedniej ustawie mieliśmy dwa zapisy: jeden dotyczył grup producenckich, a drugi dotyczył rynku… Chodziło o grupy producentów owoców i warzyw. Jak się ma ta ustawa do tych grup z sektora owoców i warzyw? Czy to będzie jednolite, będzie funkcjonować razem w tym… Czy będzie odmienny akt, tak jak było poprzednio? Czy w związku z przeniesieniem tego wszystkiego będzie to pod jednym, wspólnym nadzorem?

I drugie pytanie. Wtedy te grupy z sektora owoców i warzyw miały specjalny program wsparcia, czyli do 70% dotacji…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: 75%.)

…75% dotacji. Czy również teraz te grupy producentów owoców i warzyw będą miały takie możliwości dofinansowania jak do tej pory? Czy to będzie zbieżne, czy nie?

I trzecie pytanie. Mieliśmy poważny problem, do dzisiejszego dnia nierozwiązany, z tak zwanymi grupami uznania. Wspomniane grupy uznania w ramach prawa unijnego mogły realizować plan… W razie zdejmowania z rynku, odprowadzania tak zwanego funduszu na zdejmowanie produktów z rynku… Tam jest określony procent. Później w europejskim systemie wspomniane grupy bezpośrednio, same, korzystały z tak zwanego programu wsparcia. Przykładowo producenci jabłek – realizowany był program dotyczący jabłek. I nie musiała tego wykonywać inna instytucja… W Polsce wykonywała to Agencja Rynku Rolnego. Czy obecnie prawo zostanie dostosowane w taki sposób, że same grupy czy związki grup, jako grupy uznane, będą miały możliwość realizacji wspomnianego programu zgodnie z prawem Unii Europejskiej w taki sposób, że to one będą decydowały o tym, jak będą pozyskiwane środki, a nie, jak do tej pory, tak, że to Agencja Rynku Rolnego je zastępowała w realizacji programu ogólnopolskiego? Proszę.

Odpowiedź Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, to w dotychczasowych przepisach było zapisane uznawanie grup przez urzędy marszałkowskie, co oczywiście nastręczało różnych komplikacji. Zostały one sformułowane we wnioskach organów kontrolnych, ETO i Komisji Europejskiej, a także naszych służb kontrolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uznaliśmy, za zgodą Komisji Europejskiej, że lepszym rozwiązaniem będzie to, aby prezes agencji, która jest stroną rządową, po pięciu latach dochodzenia uznawał daną grupę jako taką, która spełnia kryteria czy wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z planu dochodzenia. I takie rozwiązanie chcemy do końca zrealizować. To po pierwsze.

A jeżeli chodzi o grupy producentów owoców i warzyw, to chcę podkreślić, że wspomniane grupy uzyskały ogromne wsparcie, bo na poziomie prawie 7 miliardów zł. Warto o tym pamiętać. Dochodziło też do wielu sytuacji związanych z przekroczeniem prawa – chcę, żeby to było jasne. W związku z tym zarządzono kontrolę, a ponadto do końca grudnia bieżącego roku realizowany jest plan naprawczy we wspomnianych grupach. Realizacja wspomnianego programu jest kontrolowana, sprawdzana i monitorowana. Wszystkie grupy objęte tym programem są oczywiście zobowiązane zrealizować go w całości do końca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą finansowego wsparcia, to prawo nie działa wstecz, tak więc do czasu wejścia w życie omawianej ustawy będą oczywiście obowiązywały zasady, które były stosowane w odniesieniu do grup producentów owoców i warzyw. Nie ma tutaj żadnych zmian. A cały proces kontrolny nad grupami będzie prowadziła Agencja Rynku Rolnego w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. To tyle.

(Senator Jerzy Chróścikowski: I trzecie pytanie. Grupy uznane, które wchodzą do realizacji samych programów pomocowych Unii Europejskiej. Grupy typu producenci jabłek, tak hasłowo…)

Jeżeli chodzi o… W odniesieniu do nowych grup, praktycznie rzecz biorąc, zasady wyznaczane są przez przepisy omawianej ustawy. A jeżeli chodzi o istniejące grupy owoców, w tym jabłek, to one oczywiście będą realizować swoje programy, który były dla nich zatwierdzone wcześniej, bez zmian.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 50
Razem: 1665685