5 stycznia 2006 r.

4. posiedzenie Senatu RP VI.

7. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

17 stycznia 2006 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Program rolny na lata 2007-2013" w Senacie RP. Konferencję, pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie z sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 stycznia 2006 r.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotycznych w 142. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Zwierzyńcu.

 

27 stycznia 2006 r.

5. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

28 stycznia 2006 r.

6. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

8. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

30 stycznia 2006 r.

5. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

31 stycznia 2006 r.

5. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

1 lutego 2006 r.

5. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

9 lutego 2006 r.

7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

15 lutego 2006 r.

6. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

8. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

16 lutego 2006 r.

6. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

27 lutego 2006 r.

Uroczyste otwarcie biur poselsko-senatorskich PiS: biura senatora Jerzego Chróścikowskiego i biura posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu.

6 marca 2006 r.

Uroczyste otwarcie biura poselsko-senatorskiego senatora Jerzego Chróścikowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

8 marca 2006 r.

9. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

9 marca 2006 r.

9. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

14 marca 2006 r.

10. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

15 marca 2006 r.

7. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

16 marca 2006 r.

7. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

11. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

21 marca 2006 r.

12. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

13. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne pt. „Programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”.

10. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

22 marca 2006 r.

11. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

12. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

28 marca 2006 r.

13. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

29 marca 2006 r.

8. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

14. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

15. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

16. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

30 marca 2006 r.

8. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

6 kwietnia 2006 r.

14. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

15. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne pt. „Harmonogram procesów dostosowawczych do standardów europejskich w dziedzinie środowiska i rolnictwa”

12 kwietnia 2006 r.

16. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Senator uczestniczył w konferencji "Senat a Samorządy Terytorialne" w Senacie.

19 kwietnia 2006 r.

9. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

17. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

20 kwietnia 2006 r.

9. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

21 kwietnia 2006 r.

18. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

17. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

25 kwietnia 2006 r.

19. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KU.

26 kwietnia 2006 r.

10. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

20. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

21. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KU.

3 maja 2006 r.

Senator uczestniczył w gminnych obchodach uroczystości 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Gminnym Dniu Strażnika w Płoskiem.

5 maja 2006 r.

Senator wziął udział w otwarciu wystawy pt. "Chłopska droga do wolności" przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w 25. rocznicę rejestracji NSZZ RI "Solidarność" w gmachu Senatu RP. Konferencję, pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7 maja 2006 r.

Senator wziął udział w uroczystych regionalnych obchodach 25. rocznicy rejestracji NSZZ RI "Solidarność" w Zamościu.

8 maja 2006 r.

Uroczyste otwarcie biura senatorskiego senatora Jerzego Chróścikowskiego w Radzyniu Podlaskim.

10 maja 2006 r.

22. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

13 maja 2006 r.

Senator uczestniczył w uroczystych obchodach 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Warszawie.

16 maja 2006 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. " Odnawialne źródła energii - szanse i bariery" w Senacie RP. Konferencję, pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, zorganizowała Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

17 maja 2006 r.

23. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

18. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

19. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

18 maja 2006 r.

Senator wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu rolniczego w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne. W trakcie dyskusji omawiano m. in., możliwości udziału izb rolniczych w projektach realizowanych w ramach działania „Szkolenia” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wdrażanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

22 maja 2006 r.

Uroczyste otwarcie biura posła Sławomira Zawiślaka i senatora Jerzego Chróścikowskiego w Hrubieszowie.

23 maja 2006 r.

11. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

24 maja 2006 r.

11. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

20. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

28 maja 2006 r.

Senator wraz z małżonką uczestniczył we mszy świętej odprawionej przez papieża Benedykta XVI na krakowskich Błoniach.

30 maja 2006 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. " Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej" w Senacie RP. Konferencję, pod patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, zorganizowały komisje: Spraw Unii Europejskiej, Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

6 czerwca 2006 r.

24. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

21. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

22. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP i KU.

23. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

24. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

7 czerwca 2006 r.

12. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

26. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP.

8 czerwca 2006 r.

12. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

 

13 czerwca 2006 r.

Senator wziął udział w uroczystym otwarciu Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka we Frampolu.

20 czerwca 2006 r.

25. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

26. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KSUE.

27. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP, KU.

21 czerwca 2006 r.

13. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

28. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

23 czerwca 2006 r.

27. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne pt. „Zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Białowieskiej”

27 czerwca 2006 r.

28. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne pt. „Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce”.

29 czerwca 2006 r.

29. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN oraz KPCP.

30. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

3 lipca 2006 r.

31. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wyjazdowe w Olsztynie

4 lipca 2006 r.

29. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KSUE i KU.

30. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

31. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

32. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wyjazdowe w Olsztynie

5 lipca 2006 r.

14. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

33. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

6 lipca 2006 r.

14. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

7 lipca 2006 r.

32. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

33. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11 lipca 2006 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Konsolidacja systemu kontroli żywności w Polsce" w Senacie RP. Konferencję, pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

18 lipca 2006 r.

34. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

35. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

36. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

37. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP, KU.

19 lipca 2006 r.

15. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

34. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

20 lipca 2006 r.

15. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

38. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP

39. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

26 lipca 2006 r.

35. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

40. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 lipca 2006 r.

36. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

41. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

28 lipca 2006 r.

36. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1 sierpnia 2006 r.

37. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

42. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

2 sierpnia 2006 r.

16. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

38. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

43. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z

KGN, KPCP.

44. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP, KU.

3 sierpnia 2006 r.

16. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

39. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

47. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

48. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

45. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP.

46. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

18 sierpnia 2006 r.

Senator uczestniczył w uroczystym otwarciu stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym CNG (Compresed Natural Gaz) w Zamościu.

22 sierpnia 2006 r.

17. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

23 sierpnia 2006 r.

17. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

25 sierpnia 2006 r.

17. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

49. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

50. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 sierpnia 2006 r.

Senator wziął udział w uroczystych wojewódzkich obchodach 25. rocznicy rejestracji NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.

 

28 sierpnia 2006 r.

Senator spotkał się ze strajkującymi pracownikami Cukrowni Wożuczyn w Wożuczynie.

2-3 września 2006 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach Dożynkowych na Jasnej Górze.

5 września 2006 r.

51. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

12 września 2006 r.

40. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju" w Senacie RP. Konferencję, pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry, zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska.

14 września 2006 r.

18. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

17 września 2006 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 67. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w Zamościu.

20 września 2006 r.

41. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

52 posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

22 września 2006 r.

Senator brał udział w spotkaniu pt. “Problemy rolnictwa i wsi” przedstawicieli senackiej Komisji ds. Rolnictwa z mieszkańcami gminy Władysławów, z rolnikami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa oraz samorządowcy z okolicznych gmin i powiatów.

26 września 2006 r.

42. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

43. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

53. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 września 2006 r.

19. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

44. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

45. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

46. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

54. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

55. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

28 września 2006 r.

19. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

47. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

56. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN

3 października 2006 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Praska Giełda Spożywcza.

4 października 2006 2006 r.

Senator uczestniczył w konferencji prasowej Henryka Kowalczyka sekretarza stanu w MRiRW, z udziałem szefów związków i organizacji rolniczych. Głównym tematem konferencji były zmiany ustawy o organizacjach i związkach zawodowych rolników oraz o projekcie rozporządzenia dotyczącego finansowania reprezentacji związków i organizacji rolniczych w strukturach unijnych.

11 października 2006 r.

57. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

18 października 2006 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu, podczas którego zostało podpisane porozumienie pomiędzy załogą Cukrowni „ Wożuczyn” z przedstawicielami Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej- Polski Cukier S.A.

20. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

58. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

22 października 2006 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego, premiera RP z mieszkańcami w Turobinie.

26 października 2006 r.

48. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

27 października 2006 r.

48. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

31 października 2006 r.

59. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

7 listopada 2006 r.

49. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

50. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne.

8 listopada 2006 r.

21. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

60. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

9 listopada 2006 r.

21. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

21 listopada 2006 r.

51. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KSUE i KGN.

22 listopada 2006 r.

22. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

28 listopada 2006 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "Gospodarka odpadami - stan obecny i zagrożenia" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska.

2 grudnia 2006 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "25 lat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" - i co dalej?" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W skład Komitetu Honorowego wchodzili: ksiądz biskup Józef Zawitkowski, ksiądz biskup Edward Frankowski, prof. Andrzej Stelmachowski, wicemarszałek Krzysztof Putra, prof. Tomasz Borecki i dr Gabriel Janowski.

5 grudnia 2006 r.

52. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

53. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

6 grudnia 2006 r.

54. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

61. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

7 grudnia 2006 r.

61. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

62. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

12 grudnia 2006 r.

55. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

63. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

13 grudnia 2006 r.

23. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

64. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU.

65. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KRPS.

14 grudnia 2006 r.

23. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

15 grudnia 2006 r.

66. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KRPS

67. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

19 grudnia 2006 r.

56. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

68. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

20 grudnia 2006 r.

24. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

69. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

70. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KRPS.

21 grudnia 2006 r.

24. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

57. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 79
Razem: 1721835