10 stycznia 2007 r.

25. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

60. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

72. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

11 stycznia 2007 r.

25. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

14 stycznia 2007 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Zamościu.

16 stycznia 2007 r.

73. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

74. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

18 stycznia 2007 r.

AGROforum w Lublinie

23 stycznia 2007 r.

61. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

24 stycznia 2007 r.

26. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

25 stycznia 2007 r.

26. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

62. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1 lutego 2007 r.

Senator brał udział spotkaniu przedstawicieli rządu z załogą likwidowanej Cukrowni Wożuczyn w sprawie produkcji bioetanolu w cukrowni.

6 lutego 2007 r.

63. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

75. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

7 lutego 2007 r.

27. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

 

8 lutego 2007 r.

27. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

15 luty 2007 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. "GMO - szansą rozwoju polskiego rolnictwa? Fakty i mity" w Senacie RP. Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Putry.

16 lutego 2007 r.

Senator uczestniczył w spotkaniuprzedstawicieli instytucji rolniczych oraz producentów rolnychw Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Tematem spotkania było upowszechnianie dostępu do Internetu na polskiej wsi, przygotowywania do wykorzystania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oraz sytuacja polskiego rolnictwa.

20 lutego 2007 r.

64. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

21 lutego 2007 r.

28. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

65. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KSUE.

66. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

22 lutego 2007 r.

28. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

8 marca 2007 r.

67. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KU.

68. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

13 marca 2007 r.

69. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

76. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KNES.

14 marca 2007 r.

29. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

70. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

15 marca 2007 r.

29. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

71. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

77. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KNES.

27 marca 2007 r.

78. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

79. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

28 marca 2007 r.

30. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

29 marca 2007 r.

30. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

72. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

73. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

80. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP.

81. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

82. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KNES.

30 marca 2007 r.

83. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

2-4 kwietnia 2007 r.

Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska brał udział w spotkaniu komisji do spraw rolnictwa krajów Grupy Wyszegradzkiej rozszerzonej o Bułgarię i Rumunię.

11 kwietnia 2007 r.

74. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

84. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

12 kwietnia 2007 r.

31. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

75. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

85. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KON.

86. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KNES.

13 kwietnia 2007 r.

31. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

87. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KNES i KPCP.

22 kwietnia 2007 r.

Zjazd Wojewódzki „Regionalny” NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Zamościu. Na zjeździe wybrane zostały nowe władze związku. Nową Przewodniczącą związku NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu została wybrana Pani Teresa Hałas, z gminy Izbica.

24 kwietnia 2007 r.

76. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KU.

88. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

25 kwietnia 2007 r.

32. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

77. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

89. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU i KGN.

90. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

26 kwietnia 2007 r.

32. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

78. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

91. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

8 maja 2007 r.

79. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne pt. „Aktywni młodzi ludzie szansą dla przyszłości wsi i rozwoju terenów wiejskich”

9 maja 2007 r.

33. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

80. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

10 maja 2007 r.

33. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

81. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KRPS.

82. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

92. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP.

12-13 maja 2007 r.

Zjazd Krajowy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Dębe. Na zjeździe wybrane zostały nowe władze związku. Nowym Przewodniczącym związku NSZZ RI „Solidarność” został wybrany Jerzy Chróścikowski.

23 maja 2007 r.

Senator brał udział spotkaniu przedstawicieli Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy CDR i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego z przedstawicielami władz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewodów, dyrektorów WODR oraz instytucji zajmujących się rozwojem polskiej wsi. Przewodnim tematem wystąpień i dyskusji była „Rola doradztwa rolniczego w nowym okresie programowania 2007 – 2013”.

93. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

24 maja 2007 r.

94. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

28 maja 2007 r.

Senator przewodniczył międzynarodowej konferencji pt. "Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego". Konferencję zorganizował Bogdan Borusewicz marszałek Senatu i Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

30 maja 2007 r.

34. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

83. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

95. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KPCP.

96. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

97. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

31 maja 2007 r.

34. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

84. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KU.

1 czerwca 2007 r.

34. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

10 czerwca 2007

Senator uczestniczył w uroczystości 15.lecia działalności Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej pod przewodnictwem ks. kapelana ppłk. Bogusława Romankiewicza na zamojskiej Rotundzie. Następnie w Zamojskim Domu Kultury ze specjalnym koncertem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna".

13 czerwca 2007 r.

85. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

17 czerwca 2007

ODR Rejowiec

19 czerwca 2007 r.

86. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

20 czerwca 2007 r.

35. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

21 czerwca 2007 r.

35. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

87. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

27 czerwca 2007 r.

88. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

89. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

98. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN, KPCP.

10 lipca 2007 r.

90. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

99. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN

11 lipca 2007 r.

36. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

91. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie wspólne z KGN.

100. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

16 lipca 2007 r.

Wizyta Premiera Jarosława Kaczyńskiego w Zamościu.

17 lipca 2007 r.

92. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Senator przewodniczył międzynarodowej konferencji pt. " Grupy producentów rolnych szansą rozwoju polskiego rolnictwa". Konferencję zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

18 lipca 2007 r.

101. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

24 lipca 2007 r.

102. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN, KU.

103. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.Posiedzenie wspólne z KU.

104. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN, KPCP.

25 lipca 2007 r.

37. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

105. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN, KRPS.

106. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

26 lipca 2007 r.

37. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

30 lipca 2007 r.

107. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

31 lipca 2007

Senator wziął udział w spotkaniu z wyborcami w biurze senatora Pawła Michalaka w Koszalinie. Głównym tematem spotkania był program rozwoju obszarów wiejskich, działalność Agencji Nieruchomości Rolnych oraz sprawy ochrony środowiska naturalnego.

18 sierpnia 2007

Posiedzenie Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

Senator uczestniczył w spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Mojzesowicza z grupą działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność”. Podczas spotkania omawiane były aktualne problemy rolnictwa i zamierzenia ministra.

20 sierpnia 2007

Senator wziął udział w spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Mojzesowicza z przedstawicielami sadowników poszkodowanych w wyniku tegorocznej klęski wymarznięcia.

1-2 września 2007 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach Dożynkowych na Jasnej Górze.

3 września 2007 r.

108. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KU, KGN.

4 września 2007 r.

38. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

93. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

8 września 2007 r.

Senator uczestniczył w Kongresie Wsi Polskiej zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość w Wierzchosławicach. W kongresie udział wzięli sympatycy PiS, członkowie i działacze NSZZ RI „Solidarność” na czele z przewodniczącym Jerzym Chróścikowskim oraz SKL, PSL "Piast" i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

11 września 2007 r.

94. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie seminaryjne pt. „. lat Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - i co dalej z reformą cukru?"

95. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

109. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

110. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

13 września 2007 r.

39. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

14 września 2007 r.

39. posiedzenie Senatu RP VI kadencji.

111. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KRPS.

112. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN, KNE.

113. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie wspólne z KGN.

 

16 września 2007 r.

Senator wziął udział w Kongresie Wsi Lubelskiej w Sitnie zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość przy współudziale NSZZ RI „Solidarność”.

 

17 września 2007 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w Zamościu.

27 września 2007 r.

114. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

9 października 2007 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego, premiera RP z mieszkańcami w Janowie Lubelskim.

30 października 2007 r.

96. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 64
Razem: 1721820