Spotkanie z polskimi przedstawicielami w COPA-COGECA

minrol.gov.pl 2013-10-03

Minister Stanisław Kalemba spotkał się dziś z szefami polskich organizacji rolniczych - członkami ponadnarodowych struktur COPA-COGECA.

Minister zwrócił uwagę, że rok 2013 to ostatni rok funkcjonowania kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolnej. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, jeżeli nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, wpłaci co najmniej 10% ceny, ANR może rozłożyć spłatę pozostałej części na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, w szczególności w przypadku nabywania nieruchomości w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również, że porozumienie z dnia 11 stycznia 2013 r. jest realizowane we wszystkich województwach.

Uczestniczący w spotkaniu Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawił informacje na temat prywatyzacji nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poinformował o cenach sprzedanych gruntów oraz o realizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie wyłączenia 30% z umów dzierżawy. Przedstawił również zakres zmian, jakich dokonała agencja w wewnętrznych uregulowaniach, które mają na celu uspołecznienie procesu rozdysponowania gruntów rolnych Zasobu w przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży z korzyścią dla rolników indywidualnych zainteresowanych powiększeniem gospodarstw rodzinnych w całym kraju.

Omówiono także stan prac w zakresie zmiany przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Obecnie projekt jest przedmiotem prac w Sejmie i niedługo powinien trafić do zaopiniowania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Kalemba zaproponował, aby organizacje rolnicze wskazały po jednej osobie do współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem ANR w zakresie prac nad ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, a także, aby kolejne spotkanie poświęcone było dyskusji nad konkretnymi propozycjami zmian.

Przedyskutowana została również sytuacja na rynku trzody chlewnej. Minister poinformował o programie odbudowy pogłowia trzody chlewnej, który powinien przynieść jej zwiększenie z obecnych 11 mln szt. do około 15 mln sztuk w ciągu 10 lat. W myśl założeń program ma obejmować gospodarstwa, które utrzymują lub zamierzają utrzymać od 150 loch stada podstawowego. Szef resortu podkreślił, że wymaga to jeszcze konsultacji społecznych i oczekuje od organizacji rolniczych aktywnego włączenia się w ten proces.

Szefowie organizacji rolniczych poinformowani zostali także o działaniach mających na celu ochronę przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Minister Stanisław Kalemba pogratulował przewodniczącemu NSZZ RI „Solidarność” Jerzemu Chróścikowskiemu objęcia funkcji Wiceprezydenta COPA. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę oraz skuteczne reprezentowanie interesów polskich rolników, a także rolników całej Unii Europejskiej na forum COPA oraz innych struktur funkcjonujących w UE.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 296
Razem: 1263013