24 stycznia 2017 Senator spotkał się z rolnikami – plantatorami tytoniu, członkami grup producenckich i związków plantatorskich, w sprawie trudnej sytuacji na rynku tytoniu.

30 stycznia 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo’’ zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Celem konferencji była prezentacja dotychczasowych efektów i założeń polityki rządu w obszarze rolnictwa. Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi podczas wizyty w stolicy województwa lubelskiego towarzyszył podsekretarz stanu w MR i RW Ryszard Zarudzki. Wizyta szefa resortu rolnictwa w Lublinie obejmowała trzy spotkania. Rozpoczęła się od konferencji prasowej, następnie odbyło się spotkanie z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców , dla których organem prowadzącym jest MRiRW oraz wojewódzka konferencja środowiska rolniczego.

31 stycznia 2017 Senator uczestniczył w spotkaniu Jacka Boguckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rolnikami – plantatorami tytoniu, członkami grup producenckich i związków plantatorskich, w sprawie trudnej sytuacji na rynku tytoniu w Polsce.

11 lutego 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo’’ zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Ostródzie. Celem konferencji była prezentacja dotychczasowych efektów i założeń polityki rządu w obszarze rolnictwa.

11 marca 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej” zorganizowanej w Jasionce k. Rzeszowa przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz UE ds. rolnictwa, ministrowie z Grupy Wyszehradzkiej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji rolniczych i samorządu woj. podkarpackiego.

19 marca 2017 Senator wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Adamów w Suchowoli i z mieszkańcami gminy Krasnobród w Krasnobrodzie. W spotkaniu uczestniczyli: Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP, Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Lucjan Bednarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Janusz Nawój, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Zamościu, Henryk Cisak, kierownik Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu, Krzysztof Pilip, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.

6 kwietnia 2017 Senator wraz z poseł Teresą Hałas, przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawicielami Związku, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju wzięli udział w konsultacjach eksperckich, które odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Organizację na rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) na rzecz Ministerstwa Rozwoju pt.: „Przegląd Krajowej Polityki wobec Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce”.Głównym przedmiotem dyskusji podczas spotkania były kwestie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. Ze strony OECD w spotkaniu udział wzięli międzynarodowi eksperci i konsultanci z Zespołu Rozwoju Regionalnego OECD i Zespołu ds. Handlu i Rolnictwa, m.in.: Enrique Garcilazo z Zespołu Nadzoru nad Projektem oraz Krawchenko – Koordynator Projektu.

30 kwietnia 2017 uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami gminy Zamość w Zawadzie, Sitańcu i Białowoli. W spotkaniu udział wzięli Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Stanisław Grześko Radny Rady Powiatu Zamojskiego oraz przedstawiciele administracji rządowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Lasów Państwowych.

9 maja 2017 Senator wziął udział w spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju sekcja „Wieś ,Rolnictwo” pt.: „Koszty energii dla małego biznesu i rolnictwa. Odnawialne źródła energii jako remedium na wzrost cen i niedobory energii na obszarach wiejskich i podmiejskich”. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

23 maja 2017 Senator wziął udział w Konferencji pt. „Wnioski i doświadczenia ze zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego”, zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W czasie konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z sytuacją epizootyczną, zasadami postępowania w zakresie w zakresie przemieszczania trzody chlewnej w strefach objętych restrykcjami oraz organizacją systemu doradztwa w obszarze produkcji rolnej.

28 maja 2017 wraz z poseł Teresą Hałas, przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Dołhobyczów.

30 maja 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „ Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej przez senacką Komisję Środowiska.

7 lipca 2017 Senator uczestniczył w konferencji pod hasłem „WPR: Wyraź swoją opinię” (The CAP: Have your say) w Komisji Europejskiej w Brukseli. Podczas konferencji przedstawiono wyniki konsultacji społecznych dotyczących przyszłej wspólnej polityki rolnej UE (WPR). W ramach konsultacji przesłano ponad 322 tys. odpowiedzi, które pochodziły od szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym rolników, obywateli, organizacji i innych zainteresowanych stron.

12 lipca 2017 Senator wziął udział w konferencji pt.: „ASF - Wyzwanie XXI wieku” w miejscowości Łazy, gmina Łuków, zorganizowanej przez Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność”, Poseł na Sejm RP – Teresę Hałas. W konferencji uczestniczyli: Wicewojewoda Podlaski-Jan Zabielski, Wojewódzki Urząd Weterynaryjny – podlaski i lubelski, Służby Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Rolnictwa Wojewody Lubelskiego, przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej, Samorządowcy, Wójtowie, Starostowie oraz zainteresowani rolnicy. Podczas konferencji debatowano na temat przyczyn choroby ASF, a także nad koniecznymi działaniami jej zwalczania.

2 września 2017 w Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze uczestniczył w konferencji nt. „Wykorzystanie środków PROW 2007 – 2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW w perspektywie 2014-2020”.

9 września 2017 uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Konferencji towarzyszyły targi zdrowej żywności promujące produkty pochodzące z polskich lasów. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NSZZ RI „Solidarność” oraz Instytut im. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość".

2-4 października 2017 Senator Jerzy Chróścikowski, wiceprzewodniczący NSZZ RI „Solidarność uczestniczył w 38. Konferencji Rolniczej Ameryka Północna – Unia Europejska w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie.Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia polityczne związane z gospodarką i polityką rolną w każdym z państw i regionów uczestników konferencji. Omówiono trendy w produkcji i konsumpcji towarów produkowanych na rynkach poszczególnych państw i ich wpływ na produkcję rodzimych rolników. Kolejnym tematem były międzynarodowe umowy handlowe (NAFTA, TTIP), globalizacja, ochrona, nacjonalizm gospodarczy i ich wpływ na produkcję i marketing rolników i hodowców. Następnie podjęto temat polityki rządów związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, które mają wpływ na rolnictwo i globalną konkurencyjność. Dyskutowano o nowych technologiach w kontekście utrzymania produkcji i rozwiązań spełniających wymogi zrównoważonej gospodarki wodnej, powietrza, klimatu i bezpieczeństwa żywności dla gospodarstw rolnych. Ważnym tematem było również partnerstwo w łańcuchu żywnościowym. W ramach konferencji zorganizowane zostały wizyty w gospodarstwach rolnych.

11 października 2017 Senator uczestniczył w spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami plantatorów tytoniu.

17 października 2017 Senator wziął udział w posiedzeniu Sekcji "Wieś, Rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim. Podczas posiedzenia m.in. rozpatrywano projekt ustawy o rentach strukturalnych, złożony Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez NSZZ RI "Solidarność". Projekt ustawy w imieniu Związku prezentowali Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł Teresa Hałas oraz Zastępca Przewodniczącej Senator Jerzy Chróścikowski.

22 listopada 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. ,,Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” z udziałem Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło w Centralnej Bibliotece w Warszawie. Spotkanie było kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach kampanii społeczno-informacyjnej pn. „Wspólnie o Konstytucji” poprzedzającej, zapowiedziane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji RP. Dr Barbara Fedyszak - Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, wygłosiła referat przedstawiając historyczne znaczenie wsi dla Polski.

29 listopada 2017 Senator wziął udział w panelu ekspertów poświęconym wstępnym ustaleniom kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuraji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK. Objęto nią 23 gminy w pięciu powiatach województwa podlaskiego (augustowskim, białostockim, hajnowskim, sejneńskim i sokólskim) w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

1 grudnia 2017 Senator wziął udział w seminarium pt. „Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej” z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej UE.

18 grudnia 2017 Senator uczestniczył w Brukseli w konferencji UE w sprawie perspektyw rolnych, która jest okazją do dyskusji na temat przyszłości rolnictwa w Europie i stojących przed nim wyzwań. Trzecią edycję dorocznej konferencji otworzył Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan. Dyskusja w pierwszym dniu skupiła się na modernizacji i uproszczeniu Wspólnej Polityki Rolnej. Uczestnikami konferencji były instytucje UE, rządy i organizacje międzynarodowe, podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, eksperci rynkowi, pracownicy akademiccy, ośrodki analityczne i społeczeństwo obywatelskie.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 167
Razem: 1601001