Senator przewodniczył spotkaniu Daciana Ciolosa Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z członkami senackiej i sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związków i organizacji rolniczych.

Rozmowy dotyczyły negocjacji unijnych w sprawach rolnictwa, a przede wszystkim WPR 2014-2020, PROW, dopłat bezpośrednich, kwotowania mleka, małych przedsiębiorstw oraz rent strukturalnych.

Jerzy Chróścikowski podkreślił, że w ostatniej chwili uzyskano kompromis w sprawie wspólnych ram finansowania WPR. Ponadto Polska posiada zbyt mało informacji o aktach legislacyjnych, które są w trakcie przygotowania przez Parlament Europejski. Senator podkreślił, że najważniejsza jest realizacja uzyskanych kompromisów w najbliższej przyszłości. Polityka Unii Europejskiej nakłada coraz więcej ciężarów dla rolników, a coraz mniej wsparcia finansowego. Zaznaczył również, że wciąż nie ma widocznej konkurencyjności Polski wobec pozostałych państw członkowskich.

www.solidarnoscri.pl

www.senat.gov.pl

 

Senator uczestniczył w IV Kongresie Prawa i Sprawiedliwości „Nasza Ojczyzna. Nasza przyszłość”.

Najważniejszym punktem Kongresu był wybór prezesa partii, którym ponownie został wybrany Jarosław Kaczyński, który uzyskał 1131 głosów. Na Kongresie zostali wybrani członkowie Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz zostały dokonane zmiany w statucie partii.

W trakcie Kongresu odbyło się 13 paneli dyskusyjnych, między innymi o pracy, rodzinie, systemie emerytalnym, podatkach, służbie zdrowia, rolnictwie, bezpieczeństwie obywateli, polityce zagranicznej, edukacji i kulturze, młodzieży.

relacja z kongresu

 

Senator, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w posiedzeniu Prezydium COPA – COGECA w Brukseli. Głównym punktem pierwszego dnia posiedzenia była dyskusja z Panem Dacianem Ciolosem, Komisarzem Europejskim ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugiego dnia posiedzenia debatowano głównie nad sprawą nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu rolno-spożywczym.

Czytaj więcej...

Senator uczestniczył w spotkaniu „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?” w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Forum Debaty Publicznej, brali w niej udział przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele organizacji gospodarczych, instytucji i urzędów związanych z gospodarką żywnościową oraz świata nauki.

 

68. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wyników pracy ostatniej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Rząd RP zdecydował o podziale środków na kredyty preferencyjne/inwestycyjne. Limity finansowe w kwocie 2 mld zł. zostały rozdzielone na poszczególne banki następująco:

BGŻ – zwiększony o 560 mln zł.

BPS – zwiększony o 617 mln zł.

SGB – zwiększony o 683 mln zł.

ING – zwiększony o 61 mln zł.

WBK – zwiększony o 51,6 mln zł.

PKO SA – zwiększony o 25 mln zł

retransmisja posiedzenia

Senator przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu.

 

Następnie uczestniczył w uroczystościach odpustowych w parafii parafii ku czci św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Kanonik Tadeusz Czuk, kazanie wygłosił ks. Kanonik Józef Bednarski, Diecezjalny Duszpasterz Rolników.

 

Senator uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych w 69. rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

 

Następnie, Senator, na zaproszenie księdza kanonika Juliana Brzezickiego - Diecezjalnego Asystenta KSM, spotkał się z uczestnikami XV Olimpiady Sportowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Trzęsinach oraz z gośćmi VI Festiwalu Świętojańskiego, który odbywał się w Trzęsinach z racji odpustu ku czci patrona parafii św. Jana Chrzciciela. Tegoroczny odpust uświetniła uroczystość Jubileuszu XV rocznicy święceń kapłańskich pochodzącego z parafii ks. kanonika Stanisława Kupczaka, a także uroczyste wprowadzenie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji Senator spotkał się z czcigodnym Jubilatem a także wziął udział w adoracji relikwii.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 82
Razem: 1566437