17 listopada 2011 r.

2. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

1. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia był wybór kandydata na przewodniczącego.

2. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne.

18 listopada 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” Powiatu Zamojskiego.

20 listopada 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach z okazji 30 rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zorganizowanych w Świdnicy. W południe rolnicy, członkowie i sympatycy związku zebrali się w katedrze p.w. Św. Wacława i Stanisława, gdzie pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa Ignacego Deca, odbyła się uroczysta rocznicowa Msza Święta koncelebrowana w intencji związku, a także żyjących oraz zmarłych związkowców. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz biskup dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru NSZZ RI Solidarność Regionu Dolny Śląsk. Następnie delegacja związku na czele z przewodniczącym Jerzym Chróścikowskim oraz delegacje zaproszonych gości udały się do świdnickiego Klubu Bolko, gdzie odbyła się konferencja "Miasto niepokorne. Miasto dwóch protestów chłopskich". W konferencji uczestniczyli senatorowie RP, przedstawiciele NSZZ "Solidarność", członkowie NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, a także: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Otwarcia uroczystości dokonali przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk Marian Dembiński oraz prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Podczas konferencji Łukasz Sołtysik z Instytutu Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu przedstawił referat " Strajki chłopskie w Świdnicy w świetle dokumentów IPN". Następnie przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" - zgodnie z decyzją Kapituły, wręczył Złote i Srebrne odznaki za Zasługi dla NSZZ RI "Solidarność", a także medale jubileuszowe wybite na okoliczność 30. Rocznicy rejestracji Związku. Łącznie uhonorowano ponad 70 osób. Całość imprezy została uświetniona występami Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego "KRĄG" ze Świdnicy oraz barda Solidarności Jana Pietrzaka.

W konferencji „Nauka - praktyce ekologicznej” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczył asystent Senatora RP.

22 listopada 2011 r.

Senator uczestniczył w seminarium „Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych”. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Senatu, która wspólnie z Kancelarią Prezydenta prowadzi prace nad archiwizowaniem dokumentów z lat 1989 -1991. Uczestnicy seminarium dyskutowali o utworzeniu internetowego archiwum polskiej transformacji. Zastanawiali się w jaki sposób szybko zebrać i udostępnić rozproszone dokumenty dotyczące tej najnowszej historii Polski. W konferencji udział wzięli m.in: minister Henryk Wujec, doradca Prezydenta ds. społecznych, Jerzy Regulski, doradca Prezydenta ds. samorządu, Inka Słodkowska z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu.

W uroczystym otwarciu wystawy „Noc Listopadowa w 181. rocznicę Powstania Listopadowego 1830-1831” w Muzeum Zamojskim w Zamościu brał udział asystent Senatora RP.

23 listopada 2011 r.

Senator wziął udział w debacie nad reformą WPR po 2013 roku z udziałem organizacji i związków rolniczych oraz organizacji pozarządowych z UE. Bruksela.

24 listopada 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji ekonomicznej Prawa i Sprawiedliwości „Kryzys można pokonać” zorganizowanej w Sejmie RP z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

25 listopada 2011 r.

Senator wziął udział w dyskusji „Solidarność” Rolników na tle opozycji demokratycznej 1976-1989, która miała miejsce w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowana została publikacja autorstwa A.W. Kaczorowskiego „Kalendarium Związku” wydana z okazji XXX rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” przez Fundację Kasa Nadziei.

26-27 listopada 2011 r.

Senator uczestniczył w VIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który odbył się w Ośrodku Szkoleniowym Falenty w Raszynie k. Warszawy. Na Zjeździe wybrane zostały władze związku . Przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” na kolejną kadencję został Jerzy Chróścikowski. Do Rady Krajowej weszli Przewodniczący Rad Wojewódzkich, Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych Związku oraz 20 osób wybranych spośród delegatów na Zjazd Krajowy.

W uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów kierunku rolnictwo oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii” w zamojskim Centrum Kultury Filmowej brał udział asystent Senator RP.

28-29 listopada 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu grupy roboczej COPA-COGECA w Brukseli, dotyczącym kwestii uproszczeń w pakiecie legislacyjnym WPR 2020.

30 listopada 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji na temat Przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Spotkanie zorganizowali: Polski Klub Ekologiczny, Europejska Zielona Fundacja, Zielony Instytut oraz Koalicja na rzecz Czystego Bałtyku. Tematem konferencji była dyskusja o nowych propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej w sprawie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

3. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia był wybór zastępców przewodniczącego komisji oraz sprawy organizacyjne.

3. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

1-2 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu prezydium COPA-COGECA w Brukseli.

Główne tematy poruszane podczas dwudniowego posiedzenia to: przedstawienie działalności grupy roboczej ah hoc „łańcuch żywnościowy”; dyskusja na temat dokumentu pod tytułem „Wstępna reakcja europejskich rolników i spółdzielni rolniczych na propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej; przyjęcie dokumentu odnośnie wzmocnienia roli organizacji gospodarczych w sektorze rolnym; przyjęcie stanowiska komitetów COPA-COGECA w sprawie elektronicznej identyfikacji bydła i dobrowolnego etykietowania wołowiny; przyjęcie stanowiska komitetów COPA-COGECA w zakresie stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie obecności w miodzie pyłku pochodzącego z roślin genetycznie zmodyfikowanych; oraz zatwierdzenie dokumentu roboczego w sprawie wdrażania dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek. Jednak prawie całe dwudniowe posiedzenie było poświęcone na dyskusję odnośnie dokumentu dotyczącego reakcji komitetów COPA-COGECA na propozycje legislacyjne przedstawione przez Komisję Europejską, gdy głównym celem dwudniowych obrad było przyjęcie dokumentu poprzez Przewodniczących członków COPA-COGECA.

3-4 grudnia 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach głównych z okazji 20. Rocznicy powstania Radia Maryja. Z tej okazji Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, został uhonorowany Złotą Statuetką NSZZ RI „Solidarność” w uznaniu i podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz Związku. Wyróżnienie wręczyli przewodniczący Związku, senator Jerzy Chróścikowski i Zbigniew Obrocki podczas uroczystości jubileuszu 20-lecia Radia Maryja. Wręczenie statuetki nastąpiło 3 grudnia br. w trakcie uroczystości jubileuszowych, przed Mszą św., którą odprawił biskup toruński Andrzej Suski. Homilię wygłosił abp Leszek Sławoj Głódź.

5 grudnia 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości powiatu zamojskiego, które miało miejsce w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym Alex w Zamościu.

7 grudnia 2011 r.

4. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w posiedzeniu członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

8-9 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji: „Światowy kryzys żywnościowy. Spójność Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Konferencję zorganizowali: Polski Klub Ekologiczny, Polska Zielona Sieć, Kampania Wyżywić Świat pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

10 grudnia 2011 r.

Senator wziął udział w konferencji Prawa i Sprawiedliwości „Nowe porządki w Europie” zorganizowanej w gmachu Senatu RP.

11 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w programie „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja nt. „Wieś na wstecznym biegu. Debata rolna”. W programie uczestniczyli także : poseł Janusz Wojciechowski, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Marian Dembiński, Zbigniew Dembowski.

12 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w obchodach XXX Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Uroczystości zorganizowali: Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu. Była wspólna Msza święta w kościele św. Katarzyny, a także wystąpienia okolicznościowe i uroczysta Akademia w Sali teatralnej III liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida.

13 grudnia 2011 r.

Senator wziął udział w Marszu Niepodległości i Solidarności zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie.

W obchodach XXX rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Tomaszowie Lubelskim uczestniczył asystent Senatora RP.

15 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w obchodach XV-lecia Lubelskiej Izby Rolniczej, które zorganizowano w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

16 grudnia 2011 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

17 grudnia 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

18 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w obchodach XXX Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Tarnogrodzie.

19 grudnia 2011 r.

5. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

6. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

20 grudnia 2011 r.

3. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.

7. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

W konferencji dotyczącej „Problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie”, które zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia "Padwa Północy", PKP PLK S.A. w Lublinie - ISE w Zamościu oraz Grupy Obrony Kolei uczestniczył asystent Senatora RP.

21 grudnia 2011 r.

3. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

4. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było ustalenie harmonogramu pracy komisji; podział części budżetowych i innych planów finansowych zawartych w budżecie państwa na 2012 r. dotyczących zakresu merytorycznego komisji oraz omówienie dokumentów unijnych skierowanych do rozpatrzenia przez komisję.

22 grudnia 2011 r.

3. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator RP Jerzy Chróścikowski wziął udział w spotkaniu opłatkowym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

27 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w IX sesji IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu.

28 grudnia 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Dołhobrodzkie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe i NSZZ RI „Solidarność” w Wiejskim Domu Kultury w Dołhobrodach.

29 grudnia 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 857
Razem: 1794195