Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Strona glˇwna
Senat
Kalendarium
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Artykuly prasowe
Zyciorys
Kontakt
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Spraw Unii Europejskiej
Konferencje
Galeria zdjec
Archiwum

 

 

 

KALENDARIUM 2008 r.

23 grudnia 2008 r.
Radio Maryja, Aktualności dnia: Jaka przeszłość polskiego rolnictwa?
www.radiomaryja.pl
19 grudnia  2008 r.
50. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
18 grudnia  2008 r.
49. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji rynku rybnego.
17 grudnia 2008 r.
Udział w proteście rolników w Warszawie.
16, 17 i 18 grudnia 2008 r.
24. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009.
13 grudnia  2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i poświęcenia Ronda Solidarności w Zamościu.
10 grudnia   2008 r.
48. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę budżetową na 2009 r. w częściach dotyczących ochrony środowiska.
47. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o organizacji rynku rybnego.
46. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę budżetową na 2009 r. w częściach dotyczących rolnictwa.
9 grudnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w  posiedzeniu na temat: wpływ wdrożonych i przygotowanych rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami na konkurencyjność polskiej gospodarki, zorganizowanym przez Komitet Ochrony Środowiska w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
8-10 grudnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w  konferencji „Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych” w Domu Polonii w Pułtusku.
6 grudnia 2008 r.
uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów kierunku Rolnictwo i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, uczestniczyła asystentka senatora.
3 - 4 grudnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz Zbigniew Obrocki wzięli udział w obradach Prezydium COPA-COGECA w Brukseli.
3 grudnia 2008 r.
23. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw.
3 grudnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w Święcie Górników i Geologów w Państwowym Instytucie Geologicznym.
30 listopada – 1 grudnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej o Bułgarię.
Spotkanie zorganizowała senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, było kontynuacją spotkań w Castá-Papiernicka i Pradze. Podobnie jak poprzednie, zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji.
27 - 29 listopada 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w III Targach Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności „WETERYNARIA 2008”.
27 listopada 2008 r.
45. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw.
obchody 66. rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie oraz 8. rocznicy nadania imienia Dzieci Zamojszczyzny Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu, uczestniczył pracownik senatora.
19 listopada 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w proteście przeciwko planowanemu przez Komisję Europejską zniesieniu dopłat do produkcji tytoniu w Brukseli.
uroczystość 25-lecia istnienia Chóru „Rezonans” w Zamościu, uczestniczył pracownik senatora.
18 listopada 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w proteście zorganizowanym w związku z trudną sytuacją na rynku mleka przez NSZZ RI „Solidarność” przy poparciu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Brukseli.
16 listopada 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w uroczystościach upamiętniających 30-tą rocznicę powstania Komitetu Samoobrony Chłopskiej w Łowisku.
14 listopada 2008 r.
uroczystość wręczenia dyplomów uczniom – stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w Zamościu, uczestniczył pracownik senatora.
11 listopada 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w uroczystościach w Zamościu z okazji 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
www.ezamosc.pl
www.zamosconline.pl
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w uroczystościach w Krasnobrodzie z okazji 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w otwarciu Filii Biura Poselskiego posła na Sejm RP Wojciecha Żukowskiego w Krasnobrodzie.
www.krasnobrod.pl
6 listopada 2008 r.
44. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
5, 6 i 7 listopada 2008 r.
21. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
5 listopada 2008 r.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.
30-31 października 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz członek Prezydium Rady Krajowej Stefan Szańkowski wzięli udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu COPA w Brukseli.
30 października 2008 r.
43. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
29 października 2008 r.
42. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
28, 29 i 30 października 2008 r.
20. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie uchwały Senatu w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia oraz w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
28 października 2008 r.
40. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
41. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym przedstawiona została informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych przez rząd zmian dotyczących funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. oraz ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".
23 października 2008 r.
uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.
39. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
22 października 2008 r.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.
21 października 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w proteście zorganizowanym ze względu na pogarszającą się sytuację gospodarstw rolnych oraz brak ceł na zboża spoza Unii Europejskiej w miejscowości Brzeźno przed przejściem granicznym w Dorohusku.
16 października 2008 r.
obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu, uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.
15 i 16 października 2008 r.
19. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.
15 października 2008 r.
38. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.
uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.
14 października 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w spotkaniu „Rozmowy międzynarodowe w sprawie zmian klimatu-Rola Unii Europejskiej” w Ambasadzie Francji w Warszawie.
37. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
12 października 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył we Włodawie w uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika w hołdzie poległym i pomordowanym żołnierzom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa, dowodzonego przez por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i jego brata ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, którzy złożyli swe życie w walce z okupacją komunistyczną w latach 1945-1955.
9 października 2008 r.
36. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw oraz przedstawiona została informacja Ministerstwa Środowiska na temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
Radio Maryja, Aktualności dnia: Napięta sytuacja w środowisku rolniczym.
www.radiomaryja.pl
8 października 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w obradach grupy roboczej ds. GMO w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli.
30 września - 1 października 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz członkowie Prezydium  uczestniczyli w Kongresie Europejskich Rolników w Brukseli.
27 września 2008 r.
senator wziął udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Zamościu.
www.ezamosc.pl
26 września 2008 r.
Radio Maryja, Aktualności dnia: Zapaść polskiego rolnictwa.
www.radiomaryja.pl
24 i 25 września 2008 r.
18. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
24 września 2008 r.
35. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz do ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
22 września 2008 r.
uroczyste otwarcie biura senatorsko-poselskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego we Włodawie.
21 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w Dożynkach Województwa Lubelskiego we Włodawie.
www.informacja.wlodawa.pl
18 i 19 września 2008 r.
wyjazd studyjny członków z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do Ostródy i Miłomłyna.
W wizycie wzięli udział senatorowie: Jerzy Chróścikowski – przewodniczący komisji, Jadwiga Rotnicka, Przemysław Błaszczyk, Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Zdzisław Pupa i Grzegorz Wojciechowski.
Podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Ostródzie, senatorowie zapoznali się z sytuacją ekonomiczno-finansową w sektorze polskiego rybactwa śródlądowego, poznali tematykę ograniczeń środowiskowych rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim, a także wysłuchali informacji na temat stanu produkcji i kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w naszym województwie.
Drugiego dnia pobytu na Warmii i Maurach parlamentarzyści wzięli udział w obchodach 50-lecia jednostki wojskowej 1954 w Ostródzie.
www.biznes.ostroda.pl
17 września 2008 r.
34. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.
15-16 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przebywał na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra - Food 2008 w Poznaniu.
14 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w Dożynkach Diecezjalnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Krasnobrodzie.
11 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.
10 września 2008 r.
33. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Dożynkach na Jasnej Górze.
solidarność
6 września 2008 r.
posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
5 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach „Dnia Energetyka” w Zamościu.
4 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z członkami Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Pałacu Prezydenckim.
1 września 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w spotkaniu z protestującymi sadownikami blokującymi Zakłady Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Zagłobie i Opolu Lubelskim.
uroczystości patriotyczno-religijne w 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Zamościu. Kwiaty od senatora RP Jerzego Chróścikowskiego złożyła Joanna Jabłońska, asystentka senatora.
31 sierpnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w uroczystościach upamiętniających 30-tą rocznicę powstania Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników.
www.forum.powiat.pl
6 i 7 sierpnia 2008 r.
17. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.
6 sierpnia 2008 r.
Prezydium NSZZ RI „Solidarność” wzięło udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji na rynku nawozów sztucznych.
5sierpnia 2008 r.
32. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawę o zmianie ustawy - prawo spółdzielcze.
27 lipca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w uroczystościach obchodów 30.  rocznicy powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej w Ostrówku.
24 lipca 2008 r.
31. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
23 i 24 lipca 2008 r.
16. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
22 lipca 2008 r.
30. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
20 lipca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w obchodach 28. rocznicy wydarzeń Lubelskiego Lipca w Lublinie.
18 lipca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Spotkanie było poświęcone obecnej sytuacji w rolnictwie.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” udzielił dziennikarce francuskiego kanału parlamentarnego „Public Senat” pani Marie-Laetitia wywiad na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo w Polsce.
11 lipca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w seminarium pt. „Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po wejściu Polski do UE” w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
10 – 11 lipca 2008 r.
15. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach.
10 lipca 2008 r.
28. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 15. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
29. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski zgłoszone na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o paszach.
9 lipca 2008 r.
27. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o paszach.
5 lipca 2008 r.
senator odwiedził XXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych zorganizowaną przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli –Oddział Sitno.
www.roztocze.net
3 lipca 2008 r.
26. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Na spotkaniu zostały przedyskutowane zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, reformy KRUS a także panującej w Polsce suszy.
29 czerwca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji 64. rocznicy bitwy pod Osuchami.
www.bilgoraj.com.pl
25 – 26 czerwca 2008 r.
14. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
24 czerwca 2008 r.
25. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omówiono główne kierunki zmian ustawowych dotyczących prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, rozpatrzono 4 ustawy.
21 czerwca 2008 r.
senator uczestniczył w Dniu Otwartych Drzwi w Oddziale LODR w Rejowcu.
19 czerwca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w Konferencji Programowej Eksporterów Polski, w Hotelu Mariott w Warszawie. Tematem kongresu była „Strategia proeksportowego rozwoju gospodarki”.
18 czerwca 2008 r.
24. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o  zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawę o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.
14-15 czerwca 2008 r.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w  Ruszelczycach woj. podkarpackie.
12-13 czerwca 2008 r.
senator RP Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Prezydium COGECA siedzibie COPA-COGECA w Brukseli.
11 czerwca 2008 r.
senator wziął udział w AgroKonferencji Banku BGŻ 2008, która odbyła się w Warszawie w Auli Kryształowej SGGW. Temat Konferencji „Rolnictwo XXI w. – czy można produkować bez GMO”.
senator uczestniczył w otwarciu IV Dni Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które odbyło się na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach k/Warszawy.
5 czerwca 2008 r.
23. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omówiony został plan pracy na drugie półrocze 2008 r.
uroczystość nadania imienia Jana Pawła II  i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej, w uroczystości uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.
4 – 5 czerwca 2008 r.
13. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku
4 czerwca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski odwiedził III Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Żywności, Higieny i Pest Control EuroHiPeCo 2008.
www.euro-hipeco.pl
3 czerwca 2008 r.
22. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, posiedzenie seminaryjne o temacie: “Czy obszary Natura 2000 są barierą dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce?”.
2 – 3 czerwca 2008 r.
senator RP Jerzy Chróścikowski, uczestniczył się w Lublanie w  spotkaniu szefów komisji parlamentarnych ds. rolnictwa państw UE, Parlamentu Europejskiego i państw kandydujących. Polską stronę reprezentowali również członek Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu pani Senator Grażyna Sztark oraz wiceprzewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu pan poseł Wojciech Pomajda. Podczas spotkania dyskutowano między innymi nad wpływem zmian klimatycznych na produkcję rolniczą, przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej oraz bezpieczeństwem żywności.
30 maja 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczył konferencji „Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego rolnictwa”, zorganizowanej z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Celem konferencji jest wskazanie uregulowań prawnych i źródeł pomocy finansowej sprzyjających wykorzystaniu tendencji do zmiany zachowań konsumentów i coraz częstszego preferowania przez nich naturalnej żywności wysokiej jakości, a także przedstawienie doświadczeń Unii Europejskiej w tym zakresie.
27 – 28 maja 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację projektu - PROW 2007—2013 Promocja tworzenia Grup Producentów Rolnych II w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Miedzeszynie i w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.
28 maja 2008 r.
w Senacie RP gościł prezydent Republiki Federalnej Francuskiej Nicolas Sarkozy. Przemawiał on na Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów. Bogdan Borusewicz zamykając Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów podkreślił, że historia Polski i Francji była wspólną historią. Dodał, że Polska i Francja mają nie tylko wspólną historię, ale i wspólną przyszłość, bo oba kraje są znowu po tej samej stronie i powinny to wykorzystać. W spotkaniu uczestniczył senator Jerzy Chróścikowski.
25 maja 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski był gościem programu rolniczego TVP 1 „Tydzień”.
20 maja 2008 r.
uroczyste otwarcie nowej siedziby zamojskiego oddziału Radia Lublin w Zamościu, w uroczystości uczestniczyła asystentka senatora Joanna Jabłońska.
19 maja 2008 r.
Radio Maryja, Aktualności dnia: I Zjazd Programowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
www.radiomaryja.pl
18 maja 2008 r.
I Krajowy Zjazd Programowy Delegatów NSZZ RI  „Solidarność” w Warszawie. Zjazd w Warszawie był pierwszym zjazdem o charakterze programowym w historii NSZZ RI „Solidarność”. Nad jego uchwałami i ich realizacją będzie pracowała Rada Krajowa i Prezydium Związku, które sprecyzują działania Związku i przygotują propozycje konkretnych zamierzeń na następne lata.
14 – 15 maja 2008 r.
12. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz złożył oświadczenie skierowane do ministra Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a dotyczące rejonizacji uprawy buraków cukrowych. Senat w dniu 15 maja 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
14 maja 2008 r.
21. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
13 maja 2008 r.
20. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
12 maja 2008 r.
uroczystości z okazji 27. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. Dnia 12 maja 1981 r. w Warszawie został oficjalnie zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
8 maja 2008 r.
posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Nadrzędnym celem było opracowanie tez programowych na zbliżający się I Krajowy Zjazd Programowy Delegatów NSZZ RI „Solidarność”. Na zakończenie Prezydium poruszono także kwestie finansowe Związku i omawiano projekt budżetu na 2008 r.
7 – 8 maja 2008 r.
11. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
7 maja 2008 r.
19. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omawiano problematykę funkcjonowania i przyszłości wspólnej Polityki Rolnej. Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z delegacją  Zgromadzenia Narodowego Francji.
6 maja 2008 r.
18. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omawiano problematykę odnawialnych źródeł energii. Zwrócono uwagę na sprawę biopaliw.
senator Jerzy Chróścikowski, uczestniczył w uroczystości finałowej IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” w  Pałacu Belweder w Warszawie.
www.cdr.gov.pl
5 maja 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w międzynarodowej konferencji związanej z czwartą rocznicą rozszerzenia Unii Europejskiej. Tematem była ocena rozwoju rolnictwa i sektora żywnościowego w cztery lata po rozszerzeniu.
3 maja 2008 r.
obchody 217. rocznicy Uchwalenia Konstytucji  3 Maja, w Zamościu.
www.ezamosc.pl
www.zamosconline.pl
30 kwietnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” reprezentował delegację polską na pierwszym posiedzenie grupy GMO w siedzibie Komitetów COPA-COGECA w Brukseli. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Głównym celem było opracowanie harmonogramu prac na kolejne posiedzenia grupy.
28 kwietnia 2008 r.
wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego w Chełmie.
 24 kwietnia 2008 r.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, na które przybył Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa. Przeprowadzono dyskusję nad przekazanymi uchwałami z dnia 20 kwietnia 2008 roku dotyczącymi aktualnej sytuacji w rolnictwie.
23 – 24 kwietnia 2008 r.
10. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
23 kwietnia 2008 r.
17. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano wnioski złożone podczas 10. posiedzenia Senatu do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
22 kwietnia 2008 r.
15. i 16. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy dotyczącej prawa atomowego. Podano również informacje na temat przygotowań do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbędzie się dniach 1 12 grudnia 2008r. w Poznaniu.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w otwarciu wystawy grafik Romana Mirowskiego pt. „Polskie Karczmy” w budynku Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach.
20 kwietnia 2008 r.
posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia  Rady Krajowej było ustalenie terminu Zjazdu i tez Krajowego Zjazdu Programowego. Termin Zjazdu został uchwalony na dzień 18 maja 2008 r.
18 kwietnia 2008 r.
14. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy odnośnie podatku od towarów i usług jak również ustawę o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
13 kwietnia 2008 r.
obchody 68. rocznicy ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach przez NKWD, w Zamościu.
www.ezamosc.pl
10 – 11 kwietnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, na zaproszenie Jean-Michel Lemetayer'a, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium COPA w Brukseli.
9 kwietnia 2008 r.
posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w siedzibie Związku w Warszawie. Głównym tematem obrad Prezydium były przygotowania do zwołanej na dzień 20 kwietnia 2008 r. Rady Krajowej.
13. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1 – 3 kwietnia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył jako oficjalny gość w 62. Kongresie FNSEA (Narodowej Federacji Związków Gospodarstw Rolnych) w Nantes we Francji. W programie obrad znalazły się m.in. wyniki wyborów władz FNSEA.
31 marca 2008 r.
senator uczestniczył w spotkaniu lubelskich parlamentarzystów, inaugurującym działalność „Blok dla Lubelszczyzny”.
27 – 29 marca 2008 r.
spotkanie przedstawicieli komisji rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze.
Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ireneusz Niewiarowski wiceprzewodniczący Komisji wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli komisji rolnictwa arlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, powiększonej o przedstawicieli nowych państw członkowskich UE - Bułgarii i Rumunii
Podczas spotkania dyskutowano o czeskich przygotowaniach do objęcia prezydencji w Unii Europejskiej, a także o stanie rolnictwa w Czechach po czterech latach obecności w Unii Europejskiej. Przedstawiciele komisji rolnictwa analizowali rozwój rolnictwa w swoich krajach po akcesji do Unii Europejskiej, a także stan reform Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy państw nią objętych.
27 marca 2008 r.
7. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
26 marca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w pogrzebie senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza w Jarosławiu.
17 marca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach z okazji 27. rocznicy wydarzeń marcowych w Bydgoszczy.
13 – 15 marca 2008 r.
posiedzenie prezydium COPA w Brukseli.
11 marca 2008 r.
senator przewodniczył konferencji „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – stan realizacji zobowiązań oraz możliwości finansowania”, zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
www.senat.gov.pl
8 marca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w konferencji poświęconej zagadnieniom polskiej wsi pt. „Zamojska wieś – szanse rozwoju i zagrożenia”, zorganizowana z inicjatywy ZSP Nr 5 w Zamościu.
5 – 6 marca 2008 r.
6. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej, a także w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
5 marca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „Polska wolna od GMO” w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Na konferencji poruszano w szczególności aspekty dotyczące zagrożeń, jakie niesie ze sobą uprawa GMO, a także przedstawiono polskie i europejskie aspekty prawno – polityczne związane z GMO. Senator Jerzy Chróścikowski podjął temat wpływu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na rolnictwo w Polsce.
4 marca 2008 r.
11. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej, którą Senat w dniu 4 marca 2008 r. przyjął bez poprawek oraz ustawę o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, przyjętą przez Senat również bez poprawek.
3 marca 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w spotkaniu z przewodniczącymi Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy ośrodkach doradztwa w Polsce dotyczącym rozwiązań legislacyjnych państwowych jednostek doradztwa rolniczego.
26 lutego 2008 r.
posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Domu Pielgrzyma Amicus przy Parafii p. w. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Na spotkanie przybył Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który dokonał oceny przemian, jakie miały miejsce w kraju po roku 1989 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rolników i mieszkańców wsi w trakcie przemian ustrojowych. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę m.in. na istniejące nadal różnice cywilizacyjne pomiędzy wsią a miastem i wskazał na możliwości równoważenia dysproporcji, jakie istnieją w rozwoju polskich miast i wsi.
22 – 23 lutego 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w III Międzynarodowych Targach „Mięso i Wędliny 2008” w Warszawie. Głównym celem targów była promocja polskiego mięsa oraz jego przetworów. Swoje produkty prezentowało kilkadziesiąt firm związanych z branżą mięsną.
20 lutego 2008 r.
10. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omawiano problematykę gospodarki odpadami niebezpiecznymi i ich transportu w związku z wejściem Polski do układu Schengen. Senatorowie zwrócili uwagę na skalę zjawiska nielegalnego przywozu odpadów do Polski. Wiele uwagi poświęcono także zagadnieniom dotyczącym ilości odpadów niebezpiecznych, dopuszczonych i niedopuszczonych do przemieszczania na terenie naszego kraju.
w Senacie RP wizytę złożyła delegacja Grupy Francja – Polska Senatu Francji. Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski poinformował o swoim zaangażowaniu w prace europejskiej federacji rolniczych związków zawodowych (COPA – COGECA), a także zwrócił uwagę na niesprawiedliwość obecną na polskim rynku unijnym, którą stworzyło przyznanie polskim rolnikom dopłat niższych od tych otrzymywanych przez rolników w państwach, tzw. starej Unii.
www.senat.gov.pl
19 lutego 2008 r.
senator uczestniczył w konferencji „Organizacja rynku żywca” w Białej Podlaskiej. Głównymi tematami konferencji były rola i miejsce grup producentów na rynku mięsa.
18 lutego 2008 r.
senator wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu.
17 lutego 2008 r.
senator uczestniczył w obchodach 27. rocznicy podpisania „Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich" w lutym 1981 roku.
14 – 15 lutego 2008 r.
posiedzenie prezydium COPA w Brukseli. Głównym tematem obrad był rynek trzody chlewnej. Dyskutowano na temat mechanizmów pomocowych, jakie mogłyby zostać uruchomione w celu złagodzenia drastycznego spadku cen przy jednoczesnym wzroście kosztów chowu, w szczególności pasz. Wśród proponowanych rozwiązań rozważano, m. in. możliwość skupu interwencyjnego w poszczególnych krajach, ponownego wprowadzenia dopłat do prywatnego przechowalnictwa półtusz oraz subsydia dla partii mięsa eksportowanych poza UE.
13 lutego 2008 r.
w Warszawie odbyła się akcja protestacyjna hodowców trzody chlewnej z całej Polski, w której udział wzięli związkowcy z NSZZ RI „Solidarność”.
12 lutego 2008 r.
odbyła się konferencja prasowa w przededniu Akcji Protestacyjnej NSZZ RI „Solidarność”. Protest Związku ma być wyrazem dezaprobaty dla działań rządu na rynku mięsa, a raczej ich kompletnego braku.
10 lutego 2008 r.
senator był gościem programu rolniczego TVP 1 „Tydzień”, w którym poruszano problemy dotyczące niskiej ceny żywca wieprzowego.
6 – 7 lutego 2008 r.
5. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
6 lutego 2008 r.
Radio Maryja, Rozmowy niedokończone: Perspektywy rozwoju rolnictwa.
http://www.radiomaryja.pl/
5 lutego 2008 r.
9. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym podano informację o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej. Kontrole wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną, Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną były nieskuteczne i nie obejmowały wszystkich ferm. Negatywna była też ocena działań administracji rządowej odnośnie tworzenia i realizacji polityki państwa wobec wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej. Raport dostępny jest w sekretariacie komisji.
4 lutego 2008 r.
uroczystość patriotyczna w rocznicę bitwy stoczonej 4 lutego 1943 roku przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami w miejscowości Lasowce.
Kwiaty od senatora RP Jerzego Chróścikowskiego złożył Antoni Skóra, asystent senatora.
2 lutego 2008 r.
posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Senacie. Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały: uchwałę wyrażającą protest NSZZ RI „Solidarność” przeciwko wprowadzeniu GMO do Polski; uchwałę w sprawie sytuacji na rynku cukru aby wystąpić do Ministra Skarbu i Ministra Rolnictwa z żądaniem uwzględnienia Sekcji Krajowej Plantatorów Buraka Cukrowego NSZZ RI „Solidarność” w negocjacjach dotyczących reformy rynku cukru, porozumienia branżowego, umów handlowych z zarządami poszczególnych producentów cukru; uchwałę w sprawie akcji protestacyjnej i działań dotyczących rynku trzody chlewnej.
31 stycznia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski przebywał w gminie Dobromierz, spotkał się z Wójtem Gminy Czesławem Drągiem. W trakcie spotkania omówiono m.in., problemy funkcjonowania samorządów gminnych, oświaty wiejskiej, kultury, realizacji inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych, jakości dróg gminnych.
www.dobromierz.pl
23 stycznia 2008 r.
7. i 8. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omawiano stan restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego oraz rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawę o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
20 – 21 stycznia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski wraz z posłem Pawłem Poncyliuszem i posłem Janem Szyszko wziął udział w Konferencji parlamentarzystów krajów UE w Lublanie. Parlamentarzyści wzięli udział w spotkaniu Przewodniczących Komisji Parlamentarnych ds. Energetyki i Ochrony Środowiska UE organizowanym przez Zgromadzenie Państwowe Republiki Słowenii.
15 – 16 stycznia 2008 r.
4. posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008.
14 stycznia 2008 r.
6. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omawiano postanowienia podjęte na XIII Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz sytuację kadrową w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
13 stycznia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.
11 stycznia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystej gali w Senacie, podczas której wręczono nominacje laureatom IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
10 stycznia 2008 r.
posiedzenie prezydium COPA w Brukseli. Głównym tematem obrad było przyjęcie stanowiska COPA w sprawie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.
5 stycznia 2008 r.
senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu.
4 stycznia 2008 r.
5. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym rozpatrywano ustawę budżetową na 2008 rok w częściach dotyczących rolnictwa i w częściach dotyczących ochrony środowiska.

Senat

Solidarność RI

Prawo i Sprawiedliwość

Webmaster