Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Strona glˇwna
Senat
Kalendarium
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Artykuly prasowe
Zyciorys
Kontakt
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Spraw Unii Europejskiej
Konferencje
Galeria zdjec
Archiwum

 

 

 

KALENDARIUM 2011 r.

29 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność” w Warszawie.
28 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Dołhobrodzkie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe i NSZZ RI „Solidarność” w Wiejskim Domu Kultury w Dołhobrodach.
27 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w IX sesji IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu.
20 - 22 grudnia 2011 r.
- 3. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.
- 7. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.
www.senat.gov.pl
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu opłatkowym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
www.minrol.gov.pl
- Spotkanie dotyczące „Problemów i perspektyw kolei na Zamojszczyźnie”, które zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia "Padwa Północy", PKP PLK S.A. w Lublinie - ISE w Zamościu oraz Grupy Obrony Kolei. W konferencji brał udział asystent Senatora RP.

www.zamosconline.pl
19 grudnia 2011 r.
- 5. 6. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
18 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach XXX Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Tarnogrodzie.

17 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
16 grudnia 2011 r.

- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.


15 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach XV - lecia Lubelskiej Izby Rolniczej, które zorganizowano w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
13 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w Marszu Niepodległości i Solidarności zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie.
www.pis.org.pl
www.pis.org.pl


- Obchody XXX Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystości zorganizowali: Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim i Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski. W obchodach brał udział asystent Senatora RP.
12 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach XXX Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Uroczystości zorganizowali: Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Zamościu. Była wspólna Msza święta w kościele św. Katarzyny, a także wystąpienia okolicznościowe i uroczysta Akademia w Sali teatralnej III liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida

11 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski wziął udział w programie „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja nt. „Wieś na wstecznym biegu. Debata rolna”. W programie uczestniczyli także : poseł Janusz Wojciechowski, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Marian Dembiński, Zbigniew Dembowski.
www.radiomaryja.pl
www.radiomaryja.pl
10 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji Prawa i Sprawiedliwości „Nowe porządki w Europie” zorganizowanej w gmachu Senatu RP.
www.pis.org.pl
8 - 9 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji: „Światowy kryzys żywnościowy. Spójność Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Konferencję zorganizowali: Polski Klub Ekologiczny, Polska Zielona Sieć, Kampania Wyżywić Świat pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

7 grudnia 2011 r.
- 4. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
5 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości powiatu zamojskiego, które miało miejsce w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym Alex w Zamościu.
3 - 4 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach głównych z okazji 20. Rocznicy powstania Radia Maryja. Z tej okazji Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, został uhonorowany Złotą Statuetką NSZZ RI „Solidarność” w uznaniu i podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz Związku. Wyróżnienie wręczyli przewodniczący Związku, senator Jerzy Chróścikowski i Zbigniew Obrocki podczas uroczystości jubileuszu 20-lecia Radia Maryja. Wręczenie statuetki nastąpiło 3 grudnia br. w trakcie uroczystości jubileuszowych, przed Mszą św., którą odprawił biskup toruński Andrzej Suski. Homilię wygłosił abp Leszek Sławoj Głódź. Kapituła doceniła 20-letnią działalność założyciela Radia Maryja, wysoki poziom merytoryczny autorskich programów rolniczych z udziałem członków NSZZ RI „Solidarność”, informowanie opinii publicznej o działaniach na rzecz polskiego rolnictwa podejmowanych przez Związek . W laudacji podkreślono wieloletnią pracę dla rolników, również z NSZZ RI „Solidarność” - obejmowanie przez Radio Maryja, Telewizję „Trwam” oraz „Nasz Dziennik” patronatu medialnego nad uroczystościami związkowymi i konferencjami naukowo-rolniczymi. Doceniono wielkie dzieła dla dobra Ojczyny poczynione poprzez tworzenie Radia Maryja, Telewizji Trwam, Naszego Dziennika, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz wdrażanie innowacji proekologicznych - Geotermii w Toruniu. 20. urodziny rozgłośni świętowało w Toruniu ok. 12 tys. słuchaczy Radia Maryja. W uroczystościach licznie uczestniczyli członkowie NSZZ RI „Solidarność”.

1 - 2 grudnia 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu prezydium COPA-COGECA w Brukseli. Główne tematy poruszane podczas dwudniowego posiedzenia to: przedstawienie działalności grupy roboczej ah hoc „łańcuch żywnościowy”; dyskusja na temat dokumentu pod tytułem „Wstępna reakcja europejskich rolników i spółdzielni rolniczych na propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej; przyjęcie dokumentu odnośnie wzmocnienia roli organizacji gospodarczych w sektorze rolnym; przyjęcie stanowiska komitetów COPA-COGECA  w sprawie elektronicznej identyfikacji bydła i dobrowolnego etykietowania wołowiny; przyjęcie stanowiska komitetów COPA-COGECA w zakresie stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie obecności w miodzie pyłku pochodzącego z roślin genetycznie zmodyfikowanych; oraz zatwierdzenie dokumentu roboczego w sprawie wdrażania dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek. Jednak prawie całe dwudniowe posiedzenie było poświęcone na dyskusję odnośnie dokumentu dotyczącego reakcji komitetów COPA-COGECA na propozycje legislacyjne przedstawione przez Komisję Europejską, gdy głównym celem dwudniowych obrad było przyjęcie dokumentu poprzez Przewodniczących członków COPA-COGECA.
www.solidarnoscri.pl
30 listopada 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji na temat Przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Spotkanie zorganizowali: Polski Klub Ekologiczny, Europejska Zielona Fundacja, Zielony Instytut oraz Koalicja na rzecz Czystego Bałtyku. Tematem konferencji była dyskusja o nowych propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej w sprawie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.
- 3. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 3. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
28 - 29 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu grupy roboczej w Brukseli, dotyczącym kwestii uproszczeń w pakiecie legislacyjnym WPR 2020.
26 - 27 listopada 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w VIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który odbył się w Ośrodku Szkoleniowym Falenty w Raszynie k. Warszawy. Na Zjeździe wybrane zostały władze związku . Przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” na kolejną kadencję został Jerzy Chróścikowski. Do Rady Krajowej weszli Przewodniczący Rad Wojewódzkich, Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych Związku oraz 20 osób wybranych spośród delegatów na Zjazd Krajowy.

www.solidarnoscri.pl
- Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów kierunku rolnictwo oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii” w zamojskim Centrum Kultury Filmowej. W uroczystości brał udział asystent Senator RP.

25 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w dyskusji „Solidarność” Rolników na tle opozycji demokratycznej 1976-1989, która miała miejsce w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowana została publikacja autorstwa A.W. Kaczorowskiego „Kalendarium Związku” wydana z okazji XXX rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” przez Fundację Kasa Nadziei.

24 listopada 2011 r.
- Senator RP uczestniczył w konferencji ekonomicznej Prawa i Sprawiedliwości „Kryzys można pokonać” zorganizowanej w Sejmie RP z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
www.pis.org.pl
23 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w debacie nad reformą WPR po 2013 roku z udziałem organizacji i związków rolniczych oraz organizacji pozarządowych z UE. Bruksela.
22 listopada 2011 r.

- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w seminarium „Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych”. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Senatu, która wspólnie z Kancelarią Prezydenta prowadzi prace nad archiwizowaniem dokumentów z lat 1989 -1991. Uczestnicy seminarium dyskutowali o utworzeniu internetowego archiwum polskiej transformacji. Zastanawiali się w jaki sposób szybko zebrać i udostępnić rozproszone dokumenty dotyczące tej najnowszej historii Polski. W konferencji udział wzięli m.in: minister Henryk Wujec, doradca Prezydenta ds. społecznych, Jerzy Regulski, doradca Prezydenta ds. samorządu, Inka Słodkowska z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu.
www.senat.gov.pl
- Wystawa „Noc Listopadowa w 181. rocznicę Powstania Listopadowego 1830-1831” w Muzeum Zamojskim w Zamościu. W uroczystym otwarciu wystawy brał udział asystent Senatora RP.

20 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach z okazji 30 rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zorganizowanych w Świdnicy. W południe rolnicy, członkowie i sympatycy związku zebrali się w katedrze p.w. Św. Wacława i Stanisława, gdzie pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa Ignacego Deca, odbyła się uroczysta rocznicowa Msza Święta koncelebrowana w intencji związku, a także żyjących oraz zmarłych związkowców. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz biskup dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru NSZZ RI Solidarność Regionu Dolny Śląsk. Następnie delegacja związku na czele z przewodniczącym Jerzym Chróścikowskim oraz delegacje zaproszonych gości udały się do świdnickiego Klubu Bolko, gdzie odbyła się konferencja "Miasto niepokorne. Miasto dwóch protestów chłopskich". W konferencji uczestniczyli senatorowie RP, przedstawiciele NSZZ "Solidarność", członkowie NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, a także: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Otwarcia uroczystości dokonali przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk Marian Dembiński oraz prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Podczas konferencji Łukasz Sołtysik z Instytutu Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu przedstawił referat " Strajki chłopskie w Świdnicy w świetle dokumentów IPN". Następnie przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" - zgodnie z decyzją Kapituły, wręczył Złote i Srebrne odznaki za Zasługi dla NSZZ RI "Solidarność", a także medale jubileuszowe wybite na okoliczność 30. Rocznicy rejestracji Związku. Łącznie uhonorowano ponad 70 osób. Całość imprezy została uświetniona występami Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego "KRĄG" ze Świdnicy oraz barda Solidarności Jana Pietrzaka.

- Konferencja „Nauka - praktyce ekologicznej” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W konferencji brał udział asystent Senatora RP.

18 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” Powiatu Zamojskiego.
17 listopada 2011 r.

- 2. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
15 listopada 2011 r.

- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Komisji Zjazdowej, zorganizowanym w siedzibie Biura Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu uzgodnieniowym przed posiedzeniem grupy roboczej "Owoce i warzywa”, zorganizowanym w siedzibie Biura Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.
14 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystym podsumowaniu konkursu historycznego "Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy" wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień. Organizatorem konkursu był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - ks. bp dr Wacław Depo oraz Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisław Olesiak. W uroczystości wziął udział m.in. minister Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

12 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w odsłonięciu obelisku upamiętniającego ofiary z czasów wysiedleń z terenu Gminy Skierbieszów.  Organizatorem uroczystości jest Komitet Obchodów Rocznicy Wysiedleń Huszczki Dużej i Huszczki Małej.
11 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystych obchodach 93. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Wysokie.
- Uroczyste obchody 93. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zamościu. W uroczystościach brał udział asystent Senatora RP.
10 listopada 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mirczu. „Orlika” poświęcili księża: dr Wiesław Oleszek - proboszcz parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie i Jan Kot - proboszcz tamtejszej parafii prawosławnej. W uroczystościach brał udział były piłkarz reprezentacji narodowej Lesław Ćmikiewicz i Andrzej Strejlau - były trener polskiej reprezentacji.
8 - 9 listopada 2011 r.

- 1. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji
24-25 października 2011 r.

- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Konferencji Rolnictwa Ameryki Północnej i Unii Europejskiej „Jaki kierunek dla polityk rolnych?”
23 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” województwa mazowieckiego w Limanowej.
21 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z wyborcami w Zamościu.
19-20 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską na temat przyszłości wspólnej polityki rybołówstwa w Brukseli.
17 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski przyjmował interesantów w Biurze Senatorskim w Zamościu.
- senator uczestniczył w Sympozjum „MIŁOŚĆ OBJAWIONA W KRZYŻU” w Szkołach Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu.
16 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy, organizowanym przez Fundację „Otwórzmy nasze serca” w Zamościu i Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy. Przegląd uświetnił występ Krzysztofa Cugowskiego z synem Wojciechem.
15 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w wernisażu wystawy „Barwy Roztocza 2011” w Tomaszowskim Domu Kultury, ufundował nagrodę dla Pani Marzeny Mazurek-Jędrak z obraz „Dmuchawki”.

- senator uczestniczył w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.
14 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w XXVIII Ogólnopolskim Sejmiku Teartów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie oraz 55 leciu działalności Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i 35 lecia Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej.
12-13 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Copa-Cogeca w Brukseli. W czasie spotkania zostały omówione propozycje legislacyjne Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013.

10 października 2011 r.
- senator Jerzy Chróścikowski przyjmował interesantów w Biurze Senatorskim w Zamościu.
9 października 2011 r.

- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
wybory.wp.pl
7 października 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski spotkał się z plantatorami buraków w Werbkowicach.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu nt. „Stan polskiego rolnictwa - dopłaty unijne, tytoń, owoce miękkie” zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej. Podczas spotkania został wyświetlony film pt. „Kolumbia - świadectwo dla świata”, który zajął pierwsze miejsce na festiwalu filmów katolickich w Niepokalanowie 2011.
6 października 2011 r.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Leokadii Depo - matki biskupa Wacława Depo, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu. Brało w niej udział kilkunastu biskupów na czele z abp. Józefem Michalikiem, przewodniczącym KEP i około 300 księży z diecezji radomskiej, sandomierskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Wacław Depo, a homilię wygłosił ks. prałat Edward Poniewierski. Proboszcz katedry radomskiej przedstawił historię zmarłej Leokadii Depo. Jej życie było głęboko zakorzenione w Ewangelii i Eucharystii, a jako matka szczególnym kultem otaczała Matkę Bożą. Po Mszy św. ciało zmarłej zostało pochowane na cmentarzu przy ul. Kamiennej. W pogrzebie wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy szydłowieccy, przedstawiciele diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz wielka rzesza mieszkańców Szydłowca.
- Senator RP Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z Mariuszem Kamińskim, który przyjechał do Zamościa by udzielić poparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie miało miejsce w hotelu Alex.

5 października 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział  w debacie przedwyborczej kandydatów do Senatu RP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Organizatorem debaty był Zakład Politologii PWSZ w Zamościu.

- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z rolnikami powiatu tomaszowskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyszowcach. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

2 października 2011 r.
- Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Ogólnopolskiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Polska marzeń jest możliwa”. Konwencja odbyła się w Sali Starzyńskiego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
wybierzpis.org.pl
- Jerzy Chróścikowski wziął udział w audycji dla rolników i w programie "Rozmowy niedokończone" w Radiu Maryja. W programie uczestniczyli także : Barbara Bubula - członek KRRiT /2007 - 2010/, Anna Fotyga - Minister Spraw Zagranicznych /2006 - 2007/, Beata Kempa - posłanka V i VI kadencji, dr. Zuzanna Kurtyka- prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Andrzej Adamczyk - poseł V i VI kadencji, Mariusz Błaszczak - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS. Temat rozmów: "Prawo i Sprawiedliwość dla Polski".
www.radiomaryja.pl
1 października 2011 r.
- Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu ze Zbigniewem Ziobro - Posłem do Parlamentu Europejskiego, który przyjechał do Zamościa by udzielić poparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie miało miejsce w Sali Osiedlowego Domu Kultury w Zamościu tzw. Okrąglaku.

zamosc.naszemiasto.pl
30 września 2011 r.
- Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystości przekazania sondy śródoperacyjnej Oddziałowi Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej połączonej z wręczeniem Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości oraz zakończenia realizacji projektów dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Radiologii w Szpitalu Jana Pawła II w Zamościu.
- Jerzy Chróścikowski brał udział w Jubileuszu 85-lecia Muzeum Zamojskiego i CKF Stylowy. Podczas uroczystości wręczono dyplomy i odznaczenia, zaprezentowano historię Muzeum Zamojskiego oraz CKF Stylowy. Urodziny kina i muzeum uświetniła premiera pierwszej w Polsce pełnometrażowej produkcji zrealizowanej w 3D: „Bitwa Warszawska 1920” w reżyserii Jerzego Hoffmana.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał  się z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego w remizie OSP w Tarnawatce. Tematem spotkania było polskie rolnictwo, jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.
29 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i plantatorami tytoniu w miejscowości Kolonii Gruszka Duża w gospodarstwie Grażyny Siemieńczuk w Gminie Nielisz. W spotkaniu brał udział Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

wybierzpis.org.pl
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z mieszkańcami Biłgoraja. Swój udział w spotkaniu zapowiedział Zbigniew Ziobro - Poseł do Parlamentu Europejskiego, który miał przyjechać do Biłgoraja na zaproszenie Piotra Szeligi - biłgorajskiego kandydata do sejmu z ramienia PiS. Niestety udział europosła nie był możliwy.
www.bilgorajska.pl
28 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w zorganizowanym przez NSZZ RI „Solidarność” szkoleniu nt. „Gospodarstwa BERAS szansą na rozwój regionu” w Domu Kultury w Tarnogrodzie. Projekt BERAS ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego i wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w regionie.
- Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w biurze poselsko-senatorskim PiS w Biłgoraju. Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec spekulacyjnych działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zaniżaniem kursu euro przed dniem 30 września 2011 roku, to jest dniem z którego kurs euro stanowi podstawę naliczania dopłat bezpośrednich na rok 2012.
www.solidarnoscri.pl
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji prasowej w biurze poselsko-senatorskim PiS w Biłgoraju. Konferencja została zorganizowana przez Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” i dotyczyła trudnej sytuacji w rolnictwie - w szczególności w przetwórstwie rolno-spożywczym na ścianie wschodniej.
www.bilgorajska.pl
27 września 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystym wernisażu XVII integracyjnego konkursu plastycznego i poetyckiego dla dzieci i młodzieży. Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny OO. Franciszkanów w Zamościu.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach Dnia Podziemnego Państwa Polskiego w Zamościu.

25 - 26 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski był gospodarzem spotkania przewodniczących komisji właściwych do spraw rolnictwa parlamentów państw członkowskich UE „Wspólna Polityka Rolna 2014 - 2020”. Spotkanie zaplanowano w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie UE. W sali plenarnej Senatu RP spotkali się przedstawiciele 23 krajów członkowskich UE oraz reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, krajów kandydackich - Turcji i Czarnogóry, a także zrzeszeń COPA i COGECA, skupiających europejskie organizacje rolnicze i spółdzielcze. Dyskutowano o przyszłości wspólnej polityki rolnej w latach 2014-2020 oraz o jakości i bezpieczeństwie żywności w UE.

www.senat.gov.pl
24 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w sympozjum naukowym z okazji jubileuszu 90-lecia Legionu Maryi w Zamościu.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział we Mszy Św. Imieninowej Ks. Bpa Wacława Depo w Zamojskiej Katedrze.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego Jackiem Kurskim, które miało miejsce w Sali Centrum Konferencyjno - Hotelowym Aleks w Zamościu.

www.wiadomosci24.pl
www.mmzamosc.pl
www.zamosc.naszemiasto.pl
22 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w debacie społecznej z udziałem kandydatów na posłów i senatorów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

www.zamosc.naszemiasto.pl
20 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się w Zamościu z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczy. Są nimi osoby już dorosłe o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, są wyjątkową grupą indywidualności skupioną w pięciu pracowniach: plastycznej, poligraficzno-komputerowej, krawiecko-dziewiarskiej, stolarsko-modelarskiej i gospodarstwa domowego.
19 września 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Tomaszowie Lubelskim, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konwencji wyborczej kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu zamojskiego w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Centrum Konferencyjno - Hotelowe Alex.

www.zamosc.tv
18 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach odpustowych w Lipsku.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z mieszkańcami powiatu zamojskiego w Chomęciskach Małych i Sitańcu. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.


- Uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. „Ocalić od zapomnienia” IV Rekonstrukcja Historyczna Bitew pod Tomaszowem Lubelskim. W uroczystościach brał udział asystent Senatora RP.
17 września 2011 r.
-  Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Euromanifestacji  we Wrocławiu. Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z 30 krajów protestowało we Wrocławiu przeciwko polityce cięć związanej z kryzysem ekonomicznym, gdzie w piątek i sobotę obradowali ministrowie finansów UE - przyjechali związkowcy m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Portugalii, Węgier, Litwy, Słowenii czy Włoch. Organizatorem protestu była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

- II Kongres Misyjny Dzieci Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w hołdzie Bł. Janowi Pawłowi II w Zamościu. W uroczystościach brał udział asystent Senatora RP.
- 72 rocznica agresji Rosji Sowieckiej na Polskę w Katedrze Zamojskiej. W uroczystościach brał udział asystent Senatora RP.
16 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem „Cztery lata psucia polskiego rolnictwa przez rząd PO-PSL” w Warszawie.

wybierzpis.org.pl
- Konferencja „Rolnictwo Ekologiczne: badania, jakość, współpraca i marketing” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”. W uroczystościach brał udział asystent Senatora RP.
- Uroczyste obchody Dnia Energetyka w Zamościu. Ten dzień był okazją do wręczenia najważniejszych odznaczeń państwowych, resortowych, a także wewnętrznych dyplomów uznania dla najlepszych energetyków zamojskich oddziałów PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. W uroczystościach brał udział asystent Senatora RP.
13 -14 września 2011 r.
- 83. posiedzenie Senatu RP.
12 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa organizowanym przez polską prezydencję w Radzie UE. W spotkaniu udział wzięli ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa państw członkowskich UE , niektórych państw kandydujących do UE, przedstawiciele Komisji UE i Rady UE oraz organizacji rolniczych. Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa odbywa się raz w czasie każdej prezydencji.
- 156. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
11 września 2011 r.
-  Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Diecezjalnych Uroczystościach Dożynkowych w Krasnobrodzie.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Dożynkach Fasolowych organizowanych w Tyszowcach.
10 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w X Turnieju Nadziei o Puchar Przechodni Kazimierza Górskiego w Piłce Nożnej, który odbył się w Parafialnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipsku. X Turniej Nadziei o Puchar przechodni Kazimierza Górskiego w piłce nożnej - Lipsko 2011 – jako kontynuacja turniejów piłki nożnej organizowanych przez ks. Józefa Jana Dudka w latach 1988-1992 w Lubaczowie oraz przez Parafialny Klub Sportowy METANOJA Lipsko w Parafialnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipsku w latach 2007-2010 nawiązuje do chlubnych tradycji polskiego sportu w okresie działalności Pana Kazimierza Górskiego oraz jego zawodników.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w V Zamojskim Festiwalu Kultury. W sobotni wieczór na scenie wystąpiła orkiestra pod batutą Piotra Rubika. Kompozytorowi towarzyszyli soliści: Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska, Ewa Prus, Michał Gasz, Grzegorz Wilk i Michał Bogdanowicz. Kompozytor wystąpił z Chórem Kameralnym z Wrocławia, Chórem Akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Orkiestrą Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
zamosc.naszemiasto.pl
9 września 2011 r.

- Senator Jerzy Chróscikowski uczestniczył w Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” oddziału  zamojskiego.

8 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróscikowski brał udział w Parafialnych Uroczystościach Dożynkowych i Odpustowych zorganizowanych w Trzeszczanach w powiecie hrubieszowskim.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z rolnikami gminy Uchanie w OSP w Drohiczanach.

7 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. Na posiedzeniu zgłoszono poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „Kamienie milowe”, HISTORIA, KULTURA, NAUKA. Konferencja  rozpoczęła Europejskie Dni Dziedzictwa w Zamościu. Święto ma służyć promocji dziedzictwa poszczególnych regionów, edukacji historycznej i promocji skarbów regionalnych. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie „Projekt-Europa” i Zamojskie Bractwo Rycerskie.
www.zamosc.naszemiasto.pl
5 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach pogrzebowych ks. prałata Bogusława Bijaka. Odbyły się one w kościele św. Anny w Wilanowie. Wieloletni duszpasterz rolników i współorganizator pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny zmarł 28 sierpnia. Miał 81 lat.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w seminarium nt. „Funkcjonowanie instytucji zarządzających państwowymi gruntami rolnymi w krajach UE”, zorganizowanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie.
4 września 2011 r.
- Dożynki Europy organizowane w Pniówku przez Gminę Zamość. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.
- Gminno - Parafialne Uroczystości Dożynkowe organizowane w Łaziskach. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.

2 - 4 września 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie. Tegoroczne uroczystości połączone były z konferencją nt. 30 lat NSZZ Rolników Indywidualność „Solidarność”.

1 września 2011 r.
- Uroczystości upamiętniające 72. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Zamojskiej Rotundzie. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.
31 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w obchodach święta państwowego Dzień Solidarności i Wolności, ustanowionego ustawą Sejmu RP z dnia 27 lipca 2005 r., upamiętniającego historyczny zryw Polaków do wolności w sierpniu 1980 r. w Archikatedrze Lubelskiej.
29 sierpnia 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w szkoleniu nt. „Gospodarstwa BERAS jako pomoc w ochronie wód Morza Bałtyckiego”. Dom Kultury w Tarnogrodzie. 

28 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystych obchodach Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku w Wolicy Śniatyckiej. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w intencji polskich kawalerzystów. Następnie, delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem poległych w 1920 roku. Dalsze uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Gminy Komarów. Uroczystości zakończyła inscenizacja Bitwy pod Komarowem zorganizowanej na polach Wolicy Śniatyckiej.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Dożynkach Powiatowych organizowanych w Krasnobrodzie.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Dożynkach Parafialno - Gminnych w Biszczy.
27 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Podczas konwencji zaprezentowano liderów list w wyborach do Sejmu RP.
26 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z odciskiem butów wybitnego grafika Janusza Stannego w zamojskiej „Alei Sław”. Jest ona poświęcona  wybitnym twórcom zaangażowanym w różne działania w dziedzinie kultury w tym mieście. Janusz Stanny został uhonorowany za zaangażowanie, kierownictwo artystyczne i udział w kilkunastu plenerach ilustratorów organizowanych przez Galerię Zamojską Biuro Wystaw Artystycznych.

22 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chr óścikowski spotkał się z rolnikami z gospodarstw ekologicznych w Tarnogrodzie.
21 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Dożynkach Gminno - Parafialnych organizowanych w Ciotuszy Nowej.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Centralnych Obchodach Święta Producentów Tytoniu "Tytoniaki 2011" w Łukowej.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w festynie „Dni Wieprza” w Wieprzowie.

20 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konwencji Prawa i Sprawiedliwości „PiS wspólnie dla Polski”, która oficjalnie otworzyła kampanię wyborczą tej partii. Podczas uroczystości podpisano deklarację o ścisłej współpracy z 20 organizacjami i stowarzyszeniami polityczno-społecznymi, w tym z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wydarzenie miało miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
19 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Warszawie.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami środowisk naukowych i społecznych w sprawie ustawy o nasiennictwie, w tym organizacji protestujących przeciwko podpisaniu tej ustawy. Celem spotkania było zapoznanie się z argumentami środowisk wyrażających sceptyczny stosunek do ustawy, dotyczącymi skutków wprowadzenia jej zapisów, przed podjęciem przez prezydenta decyzji w tej sprawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: ministerstwa rolnictwa, SGGW, Instytutu Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenia Ekoland, Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, Fundacji ICPPC, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
18 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu dotyczącym perspektyw rozwoju nauk rolniczych oraz mechanizmów promocji żywności (Zielona  księga w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych). Warszawa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17 sierpnia 2011 r.
- 167. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16 sierpnia 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie.
15 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Uroczystości przekazania Ochotniczemu Szwadronowi Ułanów Ziemi Tomaszowskiej barw i tradycji I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w Tomaszowie Lubelskim.
14 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w "Festiwalu Kultury Antycznej Gotania i Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa - Kryłów 2011". Imprezę zorganizowano w ramach projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA” - cykl imprez promujących Region Lubelski.
12 sierpnia 2011 r.
- Uroczyste obchody Święta Batalionu i Święta Wojska Polskiego na terenie zamojskiej jednostki. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP. 

11 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w pogrzebie Andrzeja Leppera byłego wicepremiera i wicemarszałka Sejmu. Pogrzeb miał miejsce w Krupach k. Darłowa.
8 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
7 sierpnia 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w szesnastej edycji Festiwalu Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Górecku Kościelnym. Uroczystość objął honorowym patronatem J. E. Ks. Biskup Wacław Depo.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego w Rachaniach. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.


3 - 6 sierpnia 2011 r.

- 82. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 155. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 166. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Dniach Konia Arabskiego - Polska 2011.
2 sierpnia 2011 r.
- 154. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 163-165. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1 sierpnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 12.00 w zamojskiej katedrze ks. prałat Adam Firosz odprawił Mszę Św. a po niej przemaszerowano pod pomnik AK. Tutaj zebrani przedstawiciele władz złożyli kwiaty. Na uroczystości obecni byli m.in.: poseł Sławomir Zawiślak, zastępca prezydenta Tomasz Kossowski, Jacek Grabek - Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, przewodniczący Rady Miasta Jan Matwiejczuk, wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Obchody 67. Rocznicy powstania przygotował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz III Zamojski Batalion Zmechanizowany.

31 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Jodłowej (woj. podkarpackie).

30 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach letnich w Stegnie (woj. pomorskie).
27 - 29 lipca 2011 r.
- 81. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 153. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji pt. „Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku”, której organizatorem  było Biuro Promocji Jakości wydawca miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Wzięło w niej udział ponad 160 osób, w tym politycy, naukowcy oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych. W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne: naukowy oraz polityczno-gospodarczy. W pierwszym wzięli udział: prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prof. Krzysztof Kwiatek i prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, dr Grzegorz Madajczak z Państwowego Zakładu Higieny oraz Marek Marzec z Partner Acatia Consulting Group. W panelu polityczno-gospodarczym uczestniczyli: eurodeputowany Czesław Siekierski, byli ministrowie rolnictwa Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Wojciech Mojzesowicz oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski. Pomimo zaproszenia w panelach nie uczestniczyli przedstawiciele resoru rolnictwa i resortu zdrowia.
26 lipca 2011 r.
- 162. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
25 lipca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Tomaszowie Lubelskim, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości w miejscowości Łapiguz (powiat zamojski).
24 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lublinie.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z mieszkańcami powiatu zamojskiego w Łabuniach i w Miączynie. Tematem spotkań było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

- Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego Susiec 2011 i Powiatowe Obchody 65 - lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.

21 - 23 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach letnich w Zakopanem.
20 lipca 2011 r.
- 161. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 152. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
19 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

18 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie.
17 lipca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30-tej rocznicy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Baboszewie (woj. mazowieckie).
16 lipca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w V Pielgrzymce rodzin diecezji zamojsko – lubaczowskiej do Matki Bożej Tomaszowskiej. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: "Rodzina miejscem komunii pokoleń".
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Ogólnopolskim Święcie Kwiatu Tytoniu w Nieliszu. Uroczystości zorganizowali: Urząd Gminy w Nieliszu, Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Grupy Producentów Surowca Tytoniowego oraz Związki Plantatorów Tytoniu. Tytoniaki 2011 miały również charakter informacyjno - szkoleniowy. W części seminaryjnej mówiono na temat hodowli i odmian tytoniu, dobrych praktyk rolniczych, uwarunkowań i perspektyw uprawy tytoniu w Polsce.
15 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w debacie na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie, zorganizowanej w Sejmie RP.
14 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach letnich w Stegnie w województwie pomorskim.

12 - 13 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył we wspólnym międzyparlamentarnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego pod tytułem "Wspólna Polityka Rolna do 2020 roku" w Brukseli. Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia były: przyszłość europejskiego modelu rolnictwa; przyszłość dopłat bezpośrednich dla rolników: jaką rolę przewiduje się dla jednorazowych dopłat po 2013 r. w związku z nowymi wyzwaniami oraz rozwój obszarów wiejskich po 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 państw członkowskich Unii Europejskiej a także: Pan Paolo De Castro, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego; Pan Dacian Ciolos, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Komisji Europejskiej; oraz Pan Albert Dess, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdawca i autor sprawozdania w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku.

www.solidarnoscri.pl
11 lipca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji "Rynek zbóż i rzepaku w roku 2011" w klubie "ASPIRANT" w Zamościu. Konferencję zorganizowała Lubelska Izba Rolnicza, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Na konferencji mówiono o stanie i perspektywach dotyczących rynku zbóż w Polsce. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
10 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w głównych uroczystościach XIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Rozpoczęły się one Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Następnie pielgrzymi wzięli udział w Eucharystii której przewodniczył JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski, wieloletni sekretarz Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II i Papieża Benedykta XVI. Wspólne pielgrzymowanie zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia. W uroczystościach brał udział Prezes PiS Jarosław Kaczyński.
9 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w XXV Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Wystawa przyciąga co roku dziesiątki tysięcy zainteresowanych. To bardzo znana i ceniona impreza o wyjątkowym klimacie. W jednakowym stopniu zainteresowani są nią zarówno wystawcy jak i odwiedzający goście: rolnicy, pszczelarze, floryści, hodowcy gołębi, bydła, trzody chlewnej itp. Swoje stoisko informacyjno - promocyjne miał również NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Organizatorem wystawy był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie.

8 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji w Zamościu. Rozpoczęła je Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, który w kazaniu przypomniał historię tej formacji, a także trudne czasy, kiedy w czasie wojny wymordowano kilka tysięcy policjantów. Przytoczył też słowa bł. Jana Pawła II skierowane do nich. Dalsze uroczystości święta policji, odbyły się w Centrum Kultury Filmowej. Tam mundurowym wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie.

6 - 7 lipca 2011 r.
- 80. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 151. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
5 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w debacie na temat "Szkody łowieckie a przepisy prawne" zorganizowanej w Białej Podlaskiej przez Lubelską Izbę Rolniczą.
- 160. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
2 - 3 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w akcji, podczas której parlamentarzyści PiS wizytują poszczególne regiony. Spotkania zorganizowano w województwie śląskim i mazowieckim.
1 lipca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Zgromadzeniu posłów i senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Bronisław Komorowski, marszałkowie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk i członkowie rządu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i kościołów. Z okazji polskiej prezydencji salę plenarną Sejmu i hol sejmowy udekorowano flagami Polski, UE i państw członkowskich. W holu głównym można obejrzeć oryginały Traktatu Akcesyjnego Polski do UE oraz Traktatu z Lizbony.

30 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w ogólnopolskiej manifestacji zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" w Warszawie. Do protestu włączyli się również Związkowcy z NSZZ RI "Solidarność". Przemawiając do zgromadzonych kilkudziesięciu tysięcy związkowców Przewodniczący Rolniczej "Solidarności" zwrócił uwagę na trudną sytuację na polskiej wsi oraz brak dialogu społecznego Rządu ze związkami zawodowymi reprezentującymi poszczególne grupy społeczne. Zaapelował do premiera o podjęcie rzeczywistego partnerskiego dialogu ze środowiskiem związkowym. Demonstranci domagali się miedzy innymi podniesienia płacy minimalnej, czasowego obniżenia akcyzy na paliwa, przekazania środków na Fundusz Pracy, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej. Dodatkowo zebrani rządami zawieszenia i renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego oraz prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia stabilnych warunków zatrudniania ludzi młodych. W proteście wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy związkowców.

www.solidarnoscri.pl
29 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w centralnych uroczystościach z okazji 60 - tej rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI. Mszy św. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie koncelebrowanej przez Episkopat Polski przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
- 150. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
28 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości finałowej XI edycji konkursu Sposób na Sukces, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusza Młotkiewicza. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i dyplomy w czterech kategoriach: indywidualna, rodzinna, zespołowa oraz inicjatywa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego przesłaniem jest upowszechnianie konkretnych przejawów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
27 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystej Gali podsumowującej 15 lat działalności Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. na rzecz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Galę zorganizowano w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, w tym między innymi władze Mazowieckiego Banku Regionalnego, przedstawiciele Parlamentu, Rządu RP i Prezesi Banków Spółdzielczych.
26 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych 67. Rocznicy Bitwy Partyzanckiej pod Osuchami. Obchody rozpoczęły się modlitwą wspominkową, którą na partyzanckim cmentarzu w Osuchach poprowadziła młodzież. Później był meldunek zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a po nim uroczysta msza św. za poległych, z udziałem m.in. żyjących jeszcze uczestników bitwy - żołnierzy AK i BCh. W południe, na cmentarzu partyzanckim zabrzmiał apel poległych, a delegacje złożyły wieńce. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja NSZZ RI "Solidarność" m.in. z gminy Łukowa. Godzinę później odbyła się inscenizacja bitwy, przygotowana przez grupy rekonstrukcji historycznych. Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotograficzna "Biłgorajski Oddział AK w fotografii Edwarda Buczka" przygotowana przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz koncert dzieci z zespołu Harmonia przy Gimnazjum w Łukowej pod kierunkiem Sławomira Kuczka.

- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z rolnikami w Tyminie (gmina Tarnawatka). Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.
20 czerwca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Rodzina - Przedsiębiorstwo - Region" zorganizowanej przez Koło Naukowe Ekonomistów "Midas" WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim. Konferencję otworzył Ksiądz Dziekan Tadeusz Guz. Senator Jerzy Chróścikowski zaprezentował swoje wystąpienie jako drugi. Tematem referatu były "Przemiany społeczno - ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie rolniczych gospodarstw rodzinnych. Pan Senator w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na tradycję i wiarę, która przeplata się z trudami dnia powszedniego w realiach polskiej wsi. Nawiązał do podstaw przemian w polskich gospodarstwach związanych z realizacją założeń NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". W dalszej części senator naświetlił problem nierównego systemu dopłat dla rolników w UE. Zwrócił tym samym uwagę na słabszą pozycje polskich rolników jako konkurentów na rynku wspólnoty. Zaznaczył, iż jest paląca potrzeba znalezienia skutecznego narzędzia do wsparcia małych, rodzinnych gospodarstw. Konferencja została podzielona na trzy sesje. Głos zabrało wielu wybitnych specjalistów z polskiego środowiska akademickiego. Po zakończeniu dyskusji odbył się uroczysty obiad, który poprzedził trzecią część konferencji.

19 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach z okazji 30 rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zorganizowanych w Zamościu. Obchody 30 lecia rozpoczęły się w Kościele Rektoralnym Św. Katarzyny . Mszę św. Celebrował ks. Prałat Adam Firosz. Po wspólnej modlitwie uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie złożyli kwiaty. Następnie w kolumnie przemaszerowali do Klubu Garnizonowego gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Przybyłych związkowców przywitał Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Jerzy Chróścikowski oraz Teresa Hałas Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie. W uroczystościach wzięli udział między innymi parlamentarzyści Beata Mazurek i Sławomir Zawiślak, Irena Śmietanowska przedstawicielka ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Marian Król przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie oraz Marek Walewander przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Zamościu, Jerzy Zacharow przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych na Zamojszczyźnie. Na wstępie konferencji minuta ciszy uczczono pamięć nieżyjących już działaczy rolniczej solidarności, a przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie przypomniała zebranym ile trudu musieli włożyć w rejestrację związku jego działacze. Historyczne tło powstania NSZZ RI "Solidarność" a także najważniejsze wydarzenia z historii związku zaprezentował Marcin Dąbrowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Uroczyste obchody 30. Rocznicy były doskonałą okazją do odznaczenia najbardziej zasłużonych działaczy związku. Złote odznaczenia Zasłużony dla NSZZ RI "Solidarność" otrzymali: ks. Rektor Zdzisław Ciżmiński oraz Janusz Rożek. Srebrną odznakę otrzymali: Jerzy Grzyb, Kazimierz Gorczyca, Stanisław Małka, Jan Narolski, Antoni Puacz i Antoni Sidor. Kilkadziesiąt osób zostało uhonorowanych medalami rocznicowymi wybitymi z okazji 30-lecia związku. Medale otrzymali: Bigos Stefan, Bondyra Teresa, Ciasnocha Józef, Ciechan Stanisław, Czechoński Stanisław, Siostra Dłużewska Barbara, Głuchowski Krzysztof , Grabczuk Bolesław, Grzyb Stanisław, Jaroni Ryszard, Jurek Józef, Juśkiewicz Zbigniew, Kardasz Urszula, Knieć Edward, Korniak Roman, Korszeń Józef, Krupa Jerzy, Krzeszowska Maria, Kulik Jan, Kurowski Krzysztof, Kwietniewski Stanisław, Łukasik Czesław, Majdański Stanisław, Misiura Leokadia, Sękowski Bogdan, Skrabucha Kazimierz, Szykuła Bogdan, Wierzchowski Mieczysław, Wilkowski Eugeniusz, Winiarski Janusz, Wójcik Jerzy, Wójcik Józef. W trakcie uroczystości rolnikom przygrywała kapela ludowa "Pogranicze" z Lubyczy Królewskiej. Obchody zakończył koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
www.solidarnoscri.pl

18 czerwca 2011 r.
- Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego. Tego dnia w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu odprawiona została uroczysta msza święta w intencji jubilata. Mszy świętej przewodniczył biskup Edward Frankowski, a koncelebrowali ją biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, administrator archidiecezji lubelskiej biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy lubelski Ryszard Karpiński oraz około 180 księży. W katedrze zgromadzili się także wykładowcy i alumni z Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej i uczelni katolickich, posłowie, wśród nich Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele władz samorządowych oraz przyjaciele jubilata. Na uroczystości biskup Edward Frankowski otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony dla NSZZ RI "Solidarność", którą wręczyła mu delegacja Rady Krajowej: Teresa Hałas Sekretarz Prezydium Rady Krajowej oraz Henryk Suchora i Antoni Skura.

16 - 17 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w dwudniowej konferencji pt. "G120: Wyzwania żywnościowe: Rolnicy na świecie zabierzcie głos!". Konferencję zorganizowała francuska organizacja rolnicza FNSEA. W konferencji uczestniczyło ponad 400 uczestników reprezentujących 120 organizacji rolnych z 75 państw z całego świata. Głównymi tematami dyskutowanymi podczas konferencji były: światowy wzrost oraz wyzwania w zakresie żywności, przyczyny oraz konsekwencje wahań cen towarów rolnych, narzędzia stabilizacji cen towarów rolnych i ich rola, wyzwania klimatyczne w zakresie działalności rolniczej, zrównoważony rozwój w rolnictwie oraz kwestie gruntów w zakresie światowych wyzwań w dziedzinie rolnictwa.

14 - 15 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.
13 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Odpuście ku czci św. Antoniego Padewskiego w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Radecznicy.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach Papież Jan Paweł II i Fatima w Komarowie. Nabożeństwo Fatimskie zorganizowano w ramach Zamojskich Dni Papieskich. Mszy św. przewodniczyli nowo wyświęceni kapłani z naszej diecezji i jeden z archidiecezji lubelskiej (razem dziesięciu), a także moderatorzy ruchów i stowarzyszeń. Homilię wygłosił neoprezbiter ks. mgr Mateusz Januszewski pochodzący z parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.
12 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej w Sali Consulatus w zamojskim UM. W konferencji udział wzięli m.in.: poseł Marek Suski, poseł Jacek Bogucki, poseł Krzysztof Lipiec, poseł Wojciech Kossakowski, poseł Krzysztof Sońta, Bogusław Kowalski, poseł Marek Kwitek, poseł Jarosław Rusiecki, poseł Robert Telus, poseł Sławomir Zawiślak, senator Waldemar Kraska. Parlamentarzyści przyjechali na Zamojszczyznę w ramach akcji "Polska jest jedna".

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w PiS-owym Święcie Ludowym, które odbyło się w Rybczewicach. Święto objął Honorowym Patronatem Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z wyborcami w Komarowie. Konferencję zorganizował KP PiS w ramach akcji "Polska Jest Jedna – Porozmawiajmy o Polsce".
8 - 9 czerwca 2011 r.
- 78. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 148. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
7 czerwca 2011 r.
- 147. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 158.159. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30 rocznicy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Limanowej (woj. małopolskie).
www.solidarnoscri.pl

4 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystej mszy świętej w Katedrze Zamojskiej, podczas której dziewięciu wychowanków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z rąk ks. bpa Wacława Depo otrzymało święcenia kapłańskie.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Dniach Samorządowca II, które odbyły się na stadionie sportowym w Zawadzie.
3 czerwca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Uroczystościach Jubileuszowych 90 - lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego w Zamościu.
1 czerwca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.
30 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu, gdzie przyjmował interesantów.
29 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach Zjazdu Żołnierzy 9 p.p. Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z rolnikami z Suchowoli oraz z Łukowej. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.
27 - 28 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami województwa zachodnio-pomorskiego. Konferencje zorganizował KP PiS w ramach akcji "Polska Jest Jedna – Porozmawiajmy o Polsce". Spotkania odbyły się m.in. w Goleniowie, Nowogardzie i Pyrzycach.
25 - 26 maja 2011 r.
- 77. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 146. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
24 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach 1 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Jaśle. Na uroczystości rocznicowe przybyło wielu senatorów PiS z całej Polski i oddało hołd śp. Stanisławowi Zającowi.
www.nowiny24.pl
23 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski przebywał w Biurze Senatorsko-Poselskim w Tomaszowie Lubelskim, gdzie przyjmował interesantów.
22 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach związanych z wojewódzkimi obchodami 30 rocznicy Rejestracji NSZZ RI Solidarność w Żarnowcu. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej beatyfikację papieża Jana Pawła II oraz 30 rocznicę rejestracji Rolniczej Solidarności.

www.solidarnoscri.pl
- Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2011 w Łabuńkach I. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.
21 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski był gościem audycji "Rozmowy niedokończone" emitowanej na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Audycja dotyczyła tematu Polityka wasza - bieda nasza, czyli ogólnopolskiego protestu, który miał miejsce 25 maja 2011 roku. W audycji brali udział: Jerzy Chróścikowski - przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Leszek Walczak - Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność , Jacek Żurawski - przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, Tomasz Jeziorek - członek Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, Jerzy Wiśniewski - przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników. Dla Rozmów niedokończonych charakterystyczny jest telefoniczny udział słuchaczy (widzów) z kraju i z zagranicy. Toruń.
www.radiomaryja.fm
19 maja 2011 r.
- 157. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Ogólnopolska konferencja: "Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie" zorganizowana w ramach obchodzonego jubileuszu 90-lecia Biblioteki Publicznej w Zamościu. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.
16 maja 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach odpustowych, ku czci św. Andrzeja Boboli - patrona Polski, w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu.

15 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w centralnych obchodach 30. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Warszawa.

www.solidarnoscri.pl
14 maja 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30 rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", zorganizowanych w Łowiczu. Podczas Mszy Świętej został poświęcony sztandar Solidarności zaprojektowany przez biskupa Zawitkowskiego i Andrzeja Marata - przewodniczącego "Solidarności" RI w powiecie łowickim. Sztandar z jednej strony ma wyhaftowane popiersie prymasa Stefana Wyszyńskiego, z drugiej orła białego. W trakcie trwania uroczystości Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Jerzy Chróścikowski wręczył biskupowi Józefowi Zawitkowski złotą odznakę. Następnie po zakończonej mszy św. poczty sztandarowe oraz wszyscy goście udali się pod pomnik błogosławionego Papieża Jana Pawła II aby złożyć kwiaty. W trakcie trwania uroczystości przygrywał, śpiewał i tańczył zespół Blichowiacy. Po złożeniu kwiatów delegaci oraz zaproszeni goście udali się do sali konferencyjnej nowo otwartego Centrum Informacji Powiatu Łowickiego aby pokrótce przypomnieć historie powstania i główne założenia NSZZ RI "Solidarność".
www.lowicz24.eu
11 - 12 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w otwarciu wystawy z okazji 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Wystawa, zorganizowana z inicjatywy senatora Jerzego Chróścikowskiego, stanowi połączenie ekspozycji "O wieś wolną, niezależną, samorządną...", przygotowanej przez bydgoską delegaturę oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w 30. rocznicę Bydgoskiego Marca'81 i rejestracji "Solidarności" rolniczej oraz ekspozycji "Strajki ustrzycko-rzeszowskie, grudzień 1980-luty 1981", przygotowanej przez oddział IPN w Rzeszowie. Na 26 panelach zaprezentowano m.in. zdjęcia uczestników strajków w Ustrzykach i Rzeszowie, wydarzeń z 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy, mieszkańców Rzeszowa solidaryzujących się ze strajkującymi, a także dokumentów i plakatów z tamtego okresu. Przypomniano też historię narodzin ruchu związkowego na wsi - od powstałych w 1978 r. chłopskich komitetów samoobrony po tzw. porozumienie bydgoskie z 17 kwietnia 1981 r., na mocy którego wynegocjowano zgodę na rejestrację NSZZ RI "Solidarność".
www.senat.gov.pl

- 76. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 145. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 156. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji "30. rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 r." zorganizowanej w Senacie RP przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
www.senat.gov.pl

9 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Białej Podlaskiej. Na konferencji prasowej poruszone zostały sprawy dotyczące regionu Bielskiego m.in. PKS-u Biała Podlaska oraz sprawy bieżące dot. wyborów, rolnictwa czy sytuacji gospodarczej kraju. W konferencji uczestniczyli Posłowie i Senatorowie z Lubelszczyzny: J. Rębek, J. Chróścikowski, A. Abramowicz, J. Zawiślak, B. Mazurek i inni. Po konferencji w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z regionu Bielskiego.

8 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego w Zamościu. Tematami spotkania były m.in.: sytuacja społeczno-polityczna, przygotowania do wyborów parlamentarnych, informacja o nowo przyjętych członkach PiS.
6 - 7 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30 rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Toruniu.
www.tvp.pl
5 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.
www.solidarnoscri.pl
3 maja 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w obchodach 220 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminnym Dniu Strażaka połączony z Jubileuszem 50 lat OSP w Bortatyczach.
- Uroczystości religijno – patriotyczne z okazji 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu i w Tomaszowie Lubelskim. W obchodach brali udział asystenci Senatora RP.


1 maja 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie.
29 kwiecień 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność". Lublin.

27 - 28 kwietnia 2011 r.
- 75. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 143 - 144. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
18 - 21 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w szkoleniu zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Celem szkolenia było przybliżenie parlamentarzystom pracy instytucji europejskich.
17 kwietnia 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.
16 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30 rocznicy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Michowie. Spotkanie rocznicowe połączone było ze spotkaniem Wielkanocnym w remizie strażackiej.

13 - 14 kwietnia 2011 r.
- 74. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 142. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
12 kwietnia 2011 r.
- 152. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami należącymi do grupy ekologicznej w Tarnogrodzie.
10 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach centralnych 1. rocznicy tragicznej katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Warszawa.
9 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w rekolekcjach Wielkopostnych w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej. Rekolekcje transmitowane były przez Radio Maryja i TV Trwam.
7 - 8 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

4 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji prasowej z udziałem członków Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja była poświęcona bieżącym i perspektywicznym działaniom Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7. Zamość.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7. Zamość.
3 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w programie "Tydzień" TVP 1. Warszawa.
www.tvp.pl
2 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
1 kwietnia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Spotkaniu Przewodniczących komisji ds. Rolnictwa w Budapeszcie.
30 - 31 marca 2011 r.
- 73. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 141. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 151. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
29 marca 2011 r.
- 150. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.
www.solidarnoscri.pl
27 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Konferencji Rolnej w Hrubieszowie. Została ona zorganizowana przez Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny - członków Zespołu Rolnego PiS we współpracy z Zarządem Powiatowym Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Hrubieszowskiego. Wzięli w niej udział: Poseł Sławomir Zawiślak- wygłosił referat nt. problemu sytuacji gospodarstwa rodzinnego i ustroju rolnego w III RP; Senator Jerzy Chróścikowski- omówił szanse i zagrożenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku dla polskich rolników. W konferencji uczestniczyli również inni parlamentarzyści, m.in. Poseł Henryk Młynarczyk, ale również radni powiatu hrubieszowskiego, przedstawiciele organizacji i związków rolnych, ale przede wszystkim rolnicy. W trakcie konferencji Pani Anna Kusiak-Janiec - członek Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie odczytała stanowisko, jakie zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r.
26 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Konferencji Rolnej "Rolnictwo i produkcja żywności strategicznym zadaniem Państwa". Organizatorem było Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie Zespół Pracy Państwowej Rolnictwo-Środowisko. W konferencji wzięło udział ponad 500 osób z całego kraju. Uczestnicy wysłuchali głosów ekspertów reprezentujących naukę i praktykę rolniczą na temat problemów polskiego rolnictwa po trzech latach rządu Donalda Tuska oraz propozycji programowych wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze strony polityków - Posłów na Sejm RP i Senatorów RP, a następnie wywiązała się dyskusja nad kierunkami niezbędnych działań naprawczych. Wypowiadali się m. in. prof. Jan Szyszko z SGGW; prof. Józefina Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Maciej Gajęcki z UWM w Olsztynie; dr Roman Izdebski - Doradca Parlamentu Europejskiego; dr Karol Krajewski z Akademii Morskiej w Gdyni; dr Ryszard Zarudzki z Gdańska; Krystian Brząkalik ze Stowarzyszenia "Wspólnota" w Palowicach; jak również politycy m. in. Jerzy Chróścikowski - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Krzysztof Ardanowski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005-2007, Doradca Prezydenta RP w latach 2008-2010; Krzysztof Jurgiel - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP; Mariusz Błaszczak - szef klubu PiS; Janusz Wojciechowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego; Izabela Kloc - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP; Szymon Giżyński - Poseł na Sejm RP, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP. W wypowiedziach przewijała się krytyka polityki rolnej rządu, wiele uwagi poświęcono też kwestiom polityki rolnej Unii Europejskiej, równych szans, dopłat, jak też tematowi KRUS i zabezpieczeń socjalnych, jakości żywności, zasobom naturalnym Polski. Nawiązano do programu samorządowego PiS. Politycy PiS w stanowisku omawianym w trakcie konferencji zaapelowali do rządu m.in. o uczynienie Wspólnej Polityki Rolnej "jednym z zasadniczych" priorytetów polskiej prezydencji oraz o podjęcie działań zmierzających do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla polskich rolników po 2013 roku. Według PiS trzeba przyjąć ustawę, która umożliwi gospodarstwom rodzinnym zakup ziemi z zasobów skarbu państwa oraz stworzyć warunki do odbudowy i rozwoju spółdzielni rolniczych. W trzeciej części konferencji każdy mógł zabrać głos. Wypowiedziało się ponad 30 osób.

Galeria zdjęć: Konferencja Rolna Warszawa 26. 03. 2011 r.
23 marca 2011 r.

- 140. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
21 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego PiS w Chełmie.
20 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w centralnych uroczystościach rocznicowych Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r. i rejestracji NSZZ RI "Solidarność". Konferencja naukowa i jubileuszowa gala w Operze Nova w Bydgoszczy były podsumowaniem pięciodniowych obchodów 30. Rocznicy. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Piotr Boiński - Starosta Brodnicki, Roman Pytlasiński - Przewodniczący Rady Powiatu, Senator RP Jan Rulewski., minister w Kancelarii Prezydenta RP Henryk Wujec, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. Trzydzieści lat temu, 19 marca 1981 roku, funkcjonariusze peerelowskiego aparatu represji siłą usunęli z sali obrad bydgoskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej i pobili delegatów Solidarności. Brutalna akcja była odpowiedzią władz na żądania praw związkowych dla rolników indywidualnych. Konferencja "Jaka wieś, jakie rolnictwo, jaka żywność?" zamknęła bydgoskie obchody 30. Rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981. Po konferencji odbyła się oficjalna uroczystość rocznicowa, połączona z wręczeniem odznaczeń zasłużonym działaczom Solidarności. Koordynatorem obchodów, nad którymi honorowy patronat objął prezydent Bronisław Komorowski, był Urząd Marszałkowski. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom ,,Solidarności", a także ordery i odznaczenia państwowe i odznaki honorowe ,,Zasłużony dla rolnictwa". Marszałek Piotr Całbecki wyróżnił ośmiu działaczy medalami ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis".
www.brodnica.com.pl
19 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami ze Strzelna k/Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim.
16 - 17 marca 2011 r.

- 72. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
15 marca 2011 r.
- 148. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji historycznej z okazji 30. rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI ”Solidarność” pt. „30 Lat Walki o Wolną, Sprawiedliwą i Solidarną”. Poznań.
www.solidarnoscri.pl

12 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Konferencji "Wspólna Polityka Rolna - kompromis dla rozwoju" w Jesionce k/Rzeszowa. Organizatorem  spotkania był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a w debacie o Wspólnej Polityce Rolnej udział wzięli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Komisarz ds. rolnictwa UE Dacian Ciolos, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Wilhelm Molterer były Wicekanclerz i były minister rolnictwa Austrii, a moderatorem dyskusji był Artur Balazs.
www.arimr.gov.pl

11 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji „Dziś i jutro polskiej wsi” zorganizowanej przez Klub Parlamentarny PiS i Parlamentarzystów z Województwa Zachodniopomorskiego w Białogardzie.
10 marca 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Organizatorami spotkania z senatorem byli studenci z Politologicznego Koła Naukowego. Wydział politologii UMCS, Lublin.


9 marca 2011 r.
- 139. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
8 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. w Brukseli.
7 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w akcji protestacyjnej rolników w Radzyniu Podlaskim.

www.iledzisiaj.pl
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w programie Gość Panoramy – TVP Lublin.
www.tvp.pl/lublin/

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystym otwarciu biura senatorsko-poselskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego w Tomaszowie Lubelskim.


6 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Wojewódzkiej Konferencji Rolnej na temat Stanu Polskiego Rolnictwa i Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, zorganizowanej w Lublinie i w Starym Zamościu.

5 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Gminę Zamość z okazji Dnia Kobiet. Zespół Szkół w Żdanowie.

3 - 4 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Grupy EKR (European Conservatioves and Reformists Group) w Wilnie.
2 marca 2011 r.
- 71. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 147. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1 marca 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Polityka rodzinna państwa na tle sytuacji demograficznej Polski” zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Warszawa - Sejm RP.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom  Rankingu 300 najlepszych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych powstałych na mieniu zasobu własności rolnej skarbu państwa 2010 r. Galeria Porczyńskich - Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.
- 146. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
28 lutego 2011 r.
- 145. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
27 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Lecha i Marię Kaczyńskich oraz ofiary katastrofy smoleńskiej w Sanktuarium Maryjnym w Tuchowie (Małopolska). Uroczystość zorganizowano w rocznicę wizyty w tym miejscu Lecha Kaczyńskiego. Tablica, w formie tryptyku, została wykonana w pracowni Ewy i Romana Fleszarów, a ufundowana przez powiat tarnowski i gminę Tuchów. W centralnej części tablicy artyści przedstawili pejzaż smoleński - na środku, na tle złamanej brzozy, w prostokątnej ramie umieszczony został niewielki fragment wraku samolotu. U góry - w koronie drzew - znajduje się płaskorzeźba Matki Bożej Katyńskiej, a u dołu zarys brukowanej drogi i napis "Katyń - Smoleńsk 10.04.2010". Na lewym skrzydle tryptyku upamiętniono prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żonę Marię, a na prawym ofiary katastrofy, związane z ziemią tarnowską: Wiesława Wodę - posła na Sejm, Janusza Kurtykę - prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Wojciecha Seweryna - artystę rzeźbiarza oraz majora Arkadiusza Protasiuka - pilota samolotu.
26 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości wręczenia Tytułów Honorowych Ambasador Województwa Lubelskiego 2010 oraz certyfikatów Marki Regionalnej „Lubelskie”. Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich w Lublinie.
25 lutego 2011 r.
- Gala finałowa XXVII Plebiscytu „Tygodnika Zamojskiego” na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie. Najlepszym i Najpopularniejszym Sportowcem na Zamojszczyźnie w 2010 r. została Aleksandra Jakubczak z KS Agros Zamość. Tytuł Trenera roku 2010 odebrał Krzysztof Policha z Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin. Galę sportu zaszczycił Andrzej Strejlau, a gości podejmował Klub Muzyczny "Stara Elektrownia". Senator RP ufundował puchar za zajęcie I miejsca w XXVII Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na 5 Najlepszych i Najpopularniejszych Trenerów na Zamojszczyźnie w 2010 roku.
24 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji „Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych”. Krajowa Izba Gospodarcza - Warszawa.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości wręczenia nagrody im. biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2010. Uroczysta gala odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nagrodę wręczył prymas - senior kard. Józef Glemp. Nagrodę przyznaje Fundacja „Solidarna Wieś” i tygodnik rolników „Obserwator” za zasługi dla polskiego rolnictwa, mieszkańców wsi i małych miast. Laureatką nagrody została socjolog i etnograf, przewodnicząca Kolegium IPN Barbara Fedyszak-Radziejowska.
23 lutego 2011 r.
- 144. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 137.138. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
21 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach zimowych w Zakopanem.
20 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w głównych uroczystościach jubileuszowych z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Uroczystość zorganizowały NSZZ RI „Solidarność”, IPN Rzeszów oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z udziałem lokalnych władz samorządowych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

www.solidarnoscri.pl
19 lutego 2011 r.
 - Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w pogrzebie śp. Ks. Abpa Józefa Życińskiego w Archikatedrze Lubelskiej.
-  Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z plantatorami tytoniu zorganizowanym przez Zarząd Zrzeszenia Producentów Tytoniu "Lubelski Tytoń". Wywłoczka k/Panasówki - Gmina Zwierzyniec.
18 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym znaczenia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz propozycji reorganizacji urzędowej kontroli żywności. Warszawa.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystym zakończeniu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku”. Warszawa.
16 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami województwa wielkopolskiego. Tematem rozmów były sprawy organizacyjne obchodów 30 – lecia NSZZ RI „Solidarność”. Poznań
15 lutego 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.
14 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej Powiatu Zamojskiego NSZZ RI "Solidarność". Zamość.
12 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystym otwarciu biura senatorsko-poselskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego w Biłgoraju.

www.bilgoraj.com.pl
www.bilgorajska.pl
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. dr Eugeniusza Derdziuka w intencji chorych. Hospicjum Santa Galla – Łabuńki.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z kandydatami do Rady Powiatu Zamojskiego. Zamość.
10 lutego 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.
8 lutego 2011 r.
- 135.136. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 143. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich w Rzeszowie.
5 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Centrum Rekreacji i Sportów Konnych "Rogowe Kopce" w Rabinówce k/Tomaszowa Lubelskiego. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski - Oddział Terenowy w Tomaszowie było głównym organizatorem tej konferencji. Tematem przewodnim było wykorzystanie żywych zasobów przyrodniczych Polski na terenach niezurbanizowanych. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Jan Szyszko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia. Zwrócił on szczególną uwagę na manipulację, którą stosuje się w sprawie wprowadzania na polski rynek żywności genetycznie modyfikowanej. Pan Senator RP i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Jerzy Chróścikowski doszukiwał się rozwiązań dla polskich rolników. Zauważył, że mamy problem z promocją swoich produktów. W konferencji wziął udział również: prof. dr hab. Roman Niżnikowski z SGGW, który przybliżył słuchaczom "nowoczesne metody hodowli owiec w przetwórstwie i dystrybucji". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele starostwa, urzędu miast i gmin powiatu tomaszowskiego, pracownicy Nadleśnictwa Tomaszów, rolnicy, rzemieślnicy oraz członkowie Stowarzyszenia.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu.
3 - 4 lutego 2011 r.

- 70. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 134. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 141. 142. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- uroczystości związane z 68 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami. Pomnik Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach.
2 lutego 2011 r.
- 133. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
1 lutego 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z rolnikami województwa wielkopolskiego. Tematem rozmów były sprawy organizacyjne obchodów 30 – lecia NSZZ RI „Solidarność”. Poznań.
31 stycznia 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.
30 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków PiS oraz NSZZ RI "Solidarność" z powiatu limanowskiego (województwo małopolskie).
30 stycznia w Domu Pielgrzyma w Limanowej odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe PiS-u oraz Związku NSZZ RI "Solidarność" z powiatu limanowskiego. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli posłowie Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk, senator Tadeusz Skorupa, przewodniczący Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" Jerzy Chróścikowski, lokalni samorządowcy ,okoliczni księża na czele z kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, oraz działacze, członkowie i sympatycy Związku. Przybyłych gości przywitał poseł na Sejm Wiesław Janczyk - Podkreślając przede wszystkim przybycie Przewodniczącego Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność" Pana Senatora Jerzego Chróścikowskiego, który mimo tak napiętego kalendarza spotkań, pokonał ponad 350 km. aby być z nami. Poseł złożył wszystkim przybyłym życzenia kierując ciepłe słowa na wszystkie dni Nowego Roku. Przewodniczący Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" Jerzy Chróścikowski w swoim wystąpieniu poruszył trudną sytuację polskiego rolnictwa, oraz przedstawił nowe wyzwania, jakie stoją przed związkiem w 2011 roku. Jego wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami. W pogodny nastrój wprowadziły gości występy artystyczne kapeli regionalnej pana Stanisława Zająca z Szyku. Jednak najważniejszą częścią spotkania było łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Czas upływał w życzliwej i rodzinnej atmosferze, której sprzyjała specyfika Domu Pielgrzyma przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. W trakcie spotkania można było podyskutować i wymienić poglądy na temat sytuacji politycznej, problemach lokalnych, częstując się różnymi smakołykami ,popijając kawę.

29 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu opłatkowym członków oraz sympatyków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego z udziałem J.E. ks. Biskupa Wacława Depo w Zamościu.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym środowiska rolniczego w gminie Stary Zamość.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu opłatkowym Zarządu Powiatowego Stronnictwa "Piast" w Zamościu.
28 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu Zamojskich Środowisk Twórczych w Zamojskim Domu Kultury z udziałem JE ks. Biskupa dr. Wacława Depo. "Droga do aureoli, błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko" to tytuł spektaklu wystawionego przez Teatr Arka Lwowska podczas tego spotkania. Widzowie mogli prześledzić losy błogosławionego ks. Popiełuszki w nieco inny sposób, od aureoli czyli wyniesienia na ołtarze do czasów jego dzieciństwa. Autorem scenariusza i zarazem reżyserem przedstawienia jest ks. kan. Józef Dudek.
26 - 27 stycznia 2011 r.
Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu Radców Rolnych krajów członkowskich UE oraz innych wybitnych przedstawicieli resortu rolnictwa i podległych mu innych organizacji. Aula Kryształowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
www.sggw.pl
- 69. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 140. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 132. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
25 stycznia 2011 r.
- 139. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji "Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności". Warszawa.
www.senat.gov.pl
24 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie.
- noworoczno - opłatkowe spotkanie pracowników, współpracowników, a także przyjaciół Katolickiego Radia Zamość. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Eucharystii przewodniczył Pasterz Diecezji Biskup Wacław Depo w koncelebrze księży dyrektorów rozgłośni ks. Jacka Raka i ks. Józefa Zwolaka, a także ks. Tomasza Bomby - redaktora naczelnego Niedzieli, edycji Zamojsko- Lubaczowskiej. Po nabożeństwie głos zabrał ks. Jacek Rak, dyrektor KRZ, który wręczył nagrody Semper Fidelis a także dyplomy. Senator RP Jerzy Chróścikowski został wyróżniony dyplomem Przyjaciel Radia.

23 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym Radia Maryja. Kościół p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju oraz LO im. ONZ.
22 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.
- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach zimowych w Zakopanem.

www.solidarnoscri.pl
21 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w 76. Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie.
www.minrol.gov.pl
19 stycznia 2011 r.
- 131. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
17 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystym spotkaniu opłatkowym NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska w Poznaniu.
15 stycznia 2011 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w debacie rolnej "Perspektywy poprawy warunków ekonomicznych rolnictwa w województwie świętokrzyskim w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej UE 2014 - 2020". Jędrzejów.

- uroczyste spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Zamościu.

14 stycznia 2011 r.
- spotkanie noworoczne Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu - całoroczne podsumowanie działalności związku. Zamość.
13 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.
- spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie.

12 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. w Siedzibie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli.
11 stycznia 2011 r.
- 68. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 130. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
10 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia zaistniałej sytuacji dotyczącej badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawiania świadectw zdrowia przez lekarzy weterynarii prywatnej praktyki. Warszawa.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu producentów buraków cukrowych dotyczącym omówienia koncepcji prywatyzacji spółki cukrowej. Warszawa.
9 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w noworocznym spotkaniu samorządowym Gminy Zamość połączonym z uroczystością otwarcia i poświęcenia sali gimnastycznej w Zawadzie.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami powiatu biłgorajskiego oraz członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju.
8 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia w Łabuńkach.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.
6 stycznia 2011 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.

4 stycznia 2011 r.
- 129. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
- 138. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 129. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

ARCHIWUM
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.


Senat

Solidarność RI

Prawo i Sprawiedliwość

Webmaster