Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Strona glˇwna
Senat
Kalendarium
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Artykuly prasowe
Zyciorys
Kontakt
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Spraw Unii Europejskiej
Konferencje
Galeria zdjec
Archiwum

 

 

 

KALENDARIUM 2010 r.

20 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Rzeszów.
19 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 29. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Tarnogród.
15 grudnia 2010 r.
- 128. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
14 - 17 grudnia 2010 r.

- 67. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
13 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji "Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Szansa czy zagrożenie dla Polski?". Warszawa.
www.solidarnoscri.pl


12 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 29. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Kościół pw. Św. Katarzyny w Zamościu.
11 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów kierunku Rolnictwo oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, która odbyła się w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.


8 grudnia 2010 r.

- 137. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z członkami NSZZ RI "Solidarność" w Rzeszowie.
4 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach 19. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.
2 - 3 grudnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.
1 grudnia 2010 r.
- 127. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
30 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach 21 urodzin Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa – Teatr Bajka.
28 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w obchodach 68. Rocznicy Wysiedlenia Skierbieszowa i okolic.

27 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Uroczystościach Odpustowych ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu.
www.krz.pl
26 listopada 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z młodzieżą należącą do Szkolnego Klubu Europejskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie. Spotkanie miało miejsce w budynku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

25 listopada 2010 r.
- 136. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24 - 25 listopada 2010 r.
- 66. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 135. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 125-126. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
23 listopada 2010 r.
- 134. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 123-124. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
20 - 21 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Uroczystościach ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu.
19 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniach z wyborcami we Włodawie, Milejowie i Zamościu. Gościem specjalnym spotkań był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który na Lubelszczyźnie zakończył oficjalnie kampanię wyborczą PiS.

18 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.
17 listopada 2010 r.
- 65. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 133. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16 listopada 2010 r.
- 131-132. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 122. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
15 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji: Prymas Tysiąclecia – Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński a NSZZ RI „Solidarność”, zorganizowanej z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie. www.solidarnoscri.pl
14 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim. Sitno.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu wyborczym w Łabuniach.
13 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z wyborcami we Włodawie i w Białej Podlaskiej.
12 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu nt "Budowa drogi S-17 ze szczególnym uwzględnieniem obwodnicy Lublina". Urząd Wojewódzki w Lublinie.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystości otwarcia obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi krajowej nr 74.
11 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystych obchodach 92.Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zamościu.


Źródło: Wojciech Czerwieniec www.zamosconline.pl

 
 

8 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w LI sesji Rady Gminy Zamość.
7 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z wyborcami gminy Nielisz.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach XXX-lecia NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Dulczy Wielkiej.
5 listopada 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w XIII Krajowym Zjeździe Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.4 listopada 2010 r.
- 129-130. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3 - 4 listopada 2010 r.

- 64. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
- 120.-121. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
29 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej w Siedzibie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli.
28 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w pogrzebie Marka Rosiaka w Łodzi
27 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości dziesięciolecia działalności fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.
- 128. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.
21 października 2010 r.
- 119. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
20 - 22 października 2010 r.

- 63. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
19 października 2010 r.

- 127. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 118. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
18 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystości Święta Patrona Szkoły, zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.
17 października 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z samorządowcami z Gminy Zamość.
16 października 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Ogólnopolskiej Samorządowej Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Hali EXPO w Warszawie.
15 października 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w XXVII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.


Źródło: Regionalny Portal Informacyjny bilgoraj.com.pl

Źródło: Regionalny Portal Informacyjny bilgoraj.com.pl

Źródło: Regionalny Portal Informacyjny
bilgoraj.com.pl

13 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Warszawa.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.
12 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
10 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy i Fundację „Otwórzmy swoje serca” -  IV Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”. Biszcza.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach wprowadzenia nowego proboszcza ks. Czesława Grzyba do parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.
9 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w konferencji i koncercie zorganizowanym z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność”.
W dniu 9 października br. na zamku w Lublinie w Sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w., odbyła się konferencja historyczno-naukowa „ 30 lat Solidarności”, zorganizowana przez Fundację „Kasa Nadziei” z okazji jubileuszu 30 rocznicy powstania NSZZ RI „Solidarność”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi parlamentarzyści,  przedstawiciele samorządu woj. lubelskiego, władze NSZZ RI „Solidarność” oraz rolnicy a także sympatycy rolniczej solidarności. Przybyłych gości przywitał Prezes Fundacji „Kasa Nadziei” Stefan Szańkowski, a oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski. Obradom przewodniczyła Teresa Hałas Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”. Zorganizowano panele tematyczne poświęcone m.in. historii i przyszłości solidarności rolniczej, wspomnieniom twórców NSZZ RI „Solidarność” oraz roli i znaczeniu solidarności dla współczesnych. W panelu I pt. „Historia i przyszłość NSZZ RI "Solidarność" swoje wystąpienia wygłosili Wiesław Andrzej Kamiński - profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Henryk Suchora przewodniczący rady powiatu NSZZ RI „Solidarność” Janów lubelski oraz moderator panelu Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”. W panelu II dotyczącym Wspomnienia twórców i założycieli  NSZZ RI "Solidarność" wystąpili: Andrzej Kaczorowski – dziennikarz, kronikarz i badacz ruchu solidarnościowego na wsi jako moderator projektu, Janusz Rożek - aktywny działacz i twórca solidarności na Lubelszczyźnie oraz Henryk Kąkol aktywny działacz solidarności rolniczej na Lubelszczyźnie od początku jej istnienia. W panelu III została omówiona rola i znaczenie „Solidarności” dla współczesnych. Swoje przemówienia przedstawili Kazimierz Gorczyca wiceprzewodniczący Rady NSZZ RI „Solidarność” województwa lubelskiego, Małgorzata Choma-Jusińska - dr nauk humanistycznych, a także Eugeniusz Wilkowski, autor szeregu artykułów dotyczących między innymi Solidarności.


www.tvp.pl/lublin/
www.radio.lublin.pl
Następnie w gmachu Filharmonii Lubelskiej odbył się jubileuszowy koncert z okazji „30 lecia NSZZ RI „Solidarność”, podczas którego wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowicy” a także zespół „Bracia” ze specjalnym udziałem Krzysztofa Cugowskiego. Szersza relacja z uroczystości w październikowym wydaniu miesięcznika „Nasza Ziemia”.


8 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystym otwarciu pracowni do kształcenia w zawodach: Dekarz i Fryzjer przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w promocji książki Eugeniusza Wilkowskiego pt. „Solidarność” w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1989. Zamość - Książnica Zamojska.
6 października 2010 r.
- 117. Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
4 - 6 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Kongresie Rolników zorganizowanym przez Komitety Copa-Cogeca w Brukseli.
3 października 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Uroczystościach Odpustowych ku czci Matki Bożej Różańcowej w Krasnobrodzie. Suma odpustowa, której przewodniczył bp Wacław Depo, poprzedzona była obrzędem wprowadzenia w urząd proboszcza ks. prał. dr Eugeniusza Derdziuka.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach wprowadzenia nowego proboszcza do katedry zamojskiej - ks. prał. Adama Firosza. Mszy św. przewodniczył
bp zamojsko-lubaczowski Wacław Depo.
30 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji „Polityka rozwoju w Polsce i UE – szansą rozwoju Polski Wschodniej”. Drohiczyn.
29 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, dotyczące prywatyzacji sektora rolno – spożywczego. Warszawa.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w warszawskiej manifestacji zorganizowanej w ramach Europejskiego Dnia Akcji. Warszawa.
28 września  2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Konferencji z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego oraz 10-lecia istnienia Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej pt. „Agroekonomia w warunkach rynkowych – problemy i wyzwania”. Poznań.
27 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez J.E. Biskupa Wacława Depo Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, z okazji ochodów święta Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Zamość, Kościół Katedralny pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej. Zamość.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia ogólnopolskich oraz zamojskich struktur Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zamość, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

26 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 30 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim.
25 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Rady Politycznej PiS. Warszawa – siedziba partii.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystej Mszy Świętej, w ramach XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy świadkami miłości”, koncelebrowanej pod przewodnictwem  J.E. Ks. Bpa dra Wacława Depo. Zamość, Kościół Katedralny pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła.
23 - 24 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w VIII Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia”. Augustów.
22 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w seminarium „Weryfikacja zgodności z kryteriami trwałości dla biopaliw i biocieczy: jaka jest rola organizacji rolniczych i spółdzielni?”. Bruksela.
21 września 2010 r.
- W ramach XVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele Zwiastowania NMP (oo. Franciszkanie) w Zamościu, odbył się uroczysty Wernisaż XVI Konkursu Plastyczno – Literackiego „Bądźmy Świadkami Miłości”. Senator RP ufundował nagrodę w postaci odtwarzacza MP 4 wraz z kursem do nauki j. angielskiego. Nagrodę wylosowała Patrycja Szelestowska z Gimnazjum Specjalnego nr. 8 w Zamościu.


Foto. Paweł Michalski

Foto. Paweł Michalski

Foto. Paweł Michalski

Foto. Paweł Michalski

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w XI Kongresie Gmin Wiejskich. Warszawa, Sala Kongresowa PKiN.
19 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Dożynkach Wojewódzkich. Lublin. Uroczystości rozpoczęła msza święta na Placu Zamkowym, celebrowana przez ks. Józefa Życińskiego, arcybiskupa Archidiecezji Lubelskiej. Po ofiarowaniu darów, delegacje z wieńcami dożynkowymi przeszły spod Zamku Lubelskiego na pobliskie błonia, gdzie zaplanowano dalszą część imprezy. Oficjalnego otwarcia Dożynek Wojewódzkich 2010 dokonał marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk. Później zaprezentowały się zespoły obrzędowe, a także m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin", zespół „STAH" z Werbkowic oraz grupa „Queen Band". Uroczystość zgromadziła liczne delegacje rolników ze wszystkich powiatów czy grup ludowych ubranych w odświętne regionalne stroje. Nie zabrakło także barwnych wieńców i występów wiejskich kapel i zespołów regionalnych. Ponad 15 tysięcy osób bawiło się na wieczornym koncercie Budki Suflera i pokazie sztucznych ogni, który był finałowym akcentem Dożynek Wojewódzkich 2010. Lublin był po raz pierwszy od wielu lat gospodarzem dożynek wojewódzkich.

17 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w zamojskich uroczystościach związanych z obchodami 71. rocznicy wkroczenia armii sowieckiej na terytorium Rzeczpospolitej. Obchody rozpoczęły się o godzinie 15.00 mszą świętą w zamojskiej Katedrze. Następnie na Rotundzie odbyła się manifestacja patriotyczna. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz miasta, żołnierze i kombatanci, delegacje szkół oraz licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się apel poległych w walce za ojczyznę oraz wciągnięcie flagi Polski na maszt, przy jednoczesnym odegraniu hymnu państwowego. Z przemówieniem dotyczącym historii tamtego okresu wystąpiła Iwonna Stopczyńska – wiceprezydent Zamościa. Nie obyło się także bez salwy honorowej. Zgromadzeni złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na płycie upamiętniającej zamordowanych na Rotundzie.
16 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w obchodach XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność” i XX-lecia Odrodzonej Samorządności Lokalnej w Biłgoraju. Uroczystość zorganizowali: Biłgorajski Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” i Zarząd Powiatu w Biłgoraju. Wspólnej modlitwie w Kościele pw. Św. Jerzego w Biłgoraju, odprawionej o godz. 10.00, przewodniczyli kapelani Solidarności, m.in. ks. inf. Edmund Markiewicz – były proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju i rezydent w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kuzia, kapelan Regionu rodkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Po wspólnej modlitwie złożono symboliczne wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy tablicy bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i tablicy w Parku Solidarności. Następnie wszyscy udali się do auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W XXX-leciu powstania NSZZ „Solidarność” połączonym z XX-leciem Odrodzonej Samorządności Lokalnej oprócz Przewodniczącego Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego uczestniczyli m.in. Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, wicestarosta Stanisław Schodziński, zastępca burmistrza Biłgoraja Michał Dec, przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Miasta, delegacje, mieszkańcy Biłgoraja oraz młodzież szkolna. Po oficjalnych wystąpieniach odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Wojewody Lubelskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce za osiągnięcia w podejmowaniu z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostali: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Marian Sołtys, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – ks. Zdzisław Kuczko, Złotym Krzyżem Zasługi – Tadeusz Ferens, Srebrnym Krzyżem Zasługi – Stanisław Rybak. Wręczono także tytuły Bene Meritus. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży zakończyła uroczyste obchody XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność” połączone z XX-leciem Odrodzonej Samorządności Lokalnej.
14 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Uroczystym Posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Rolniczych z okazji 30-lecia Wydziału. Urząd Wojewódzki – Delegatura w Zamościu (sala konferencyjna).
12 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Diecezjalnym Święcie Plonów w Krasnobrodzie. Zebrani przy Kaplicy Objawień na Wodzie w towarzystwie orkiestry dętej przeszli w korowodzie na plac przy Sanktuarium Maryjnym. Tam wystąpił miejscowy zespół „Wójtowianie”. W południe zabrzmiał hejnał maryjny, który rozpoczął uroczystą Mszę Świętą w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył jej biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Mariusz Leszczyński, który potem dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych. W dalszej części delegacje z poszczególnych parafii złożyły dary ołtarza. Na zakończenie uroczystości Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Grzegorz Świtalski złożył podziękowania za udział i przygotowanie uroczystości dożynkowych. Po eucharystii przy dawnym Urzędzie Gminy rozpoczęły się występy zespołów i prezentacje wyrobów twórców ludowych.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z rolnikami  z Gminy Zamość.
10 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Uroczystościach Jubileuszowych 60-lecia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. Mszę Świętą w Kościele O.O. Bernardynów p.w. Świętego Antoniego w Radecznicy odprawił ks. bp. Wacław Depo. W obchodach 60-lecia wzięli udział obecni i dawni pracownicy, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych. Koncert okolicznościowy dała Orkiestra Dęta „Zaburze”. Zasłużonym pracownikom zostały wręczone odznaczenia i dyplomy. Odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznane przez ministra zdrowia otrzymali: Małgorzata Basiak, Kazimierz Batorski, Irena Błaszczak, Irena Bubieło, Henryk Dudzic, Alina Furmanek, Teresa Jachymek, Adam Kaproń, Jolanta Kawka, Grażyna Kozioł, Jan Kuźma, Krystyna Malicka, Zofia Masaniec, Danuta Szczerba, Anna Zakrzewska-Bul, Jadwiga Zymon. Dyplomy dyrektora, z wyrazami uznania za zasługi na rzecz szpitala otrzymali byli pracownicy, obecnie emeryci: Stanisław Barwiński, Danuta Batorska, Dorota Batorska, Zuzanna Buśko, Józef Gaś, Anna Gąbka, Marianna Hans, Genowefa Jabłońska, Jan Jachymek, Helena Kłodnicka, Irena Koperwas, Helena Kowalik, Teresa Kozioł, Helena Krukowska, Bożena Kuźma, Janina Winiarczyk. Uroczystość zakończono poczęstunkiem w Remizie OSP w Radecznicy.
9 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, dotyczące aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Warszawa.
8 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Dożynkach w Woli Gluchowskiej.
4 - 5 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w konferencji „Rola autorytetów moralnych w kształtowaniu Solidarności”. Częstochowa, Jasna Góra.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w XVIII Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich odbywających się pod hasłem „Do Matki Pięknej Miłości”. Częstochowa, Jasna Góra.
www.solidarnoscri.pl

2 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w obchodach 50-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Zamościu. Centrum Kultury filmowej.
1 września 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach upamiętniających 71. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Zamojska Rotunda.
31 sierpnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach rocznicowych 30.lecia Solidarnośći w Gdańsku.
30 sierpnia 2010
r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystym XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność w Gdyni.
30 sierpnia 2010 r.
Wystąpienie telewizyjne: Wieś to też Polska - TV Trwam
29 sierpnia 2010
r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystych obchodach Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku. Wolica Śniatycka. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii  Prezydenta RP, Parlamentu RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, władz samorządowych i administracji regionu, duchowieństwa, stowarzyszeń kawaleryjskich, kombatanci, młodzież szkolna oraz mieszkańcy regionu. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w intencji polskich kawalerzystów. Następnie, delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem poległych w 1920 roku. Dalsze uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Gminy Komarów. Uroczystości zakończyła inscenizacja Bitwy pod Komarowem zorganizowanej na polach Wolicy Śniatyckiej, w której wzięło udział ok. 300 koni.
28 sierpnia 2010
r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w uroczystościach rocznicowych „30.lat Solidarności” w Karczewie.
27 sierpnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Lublin.
22 sierpnia 2010
r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w powiatowych Dożynkach – Michalów 2010.
19 sierpnia 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.
13 - 16 sierpnia 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z dziećmi rolników będących na koloniach w Człuchowie, Smołdzińskim Lesie i Międzywodziu. 11 - 12 sierpnia 2010 r.
- 62. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
10 sierpnia 2010
r.
- 114. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
- 124. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6 sierpnia 2010 r.
- Zgromadzenie Narodowe. Zaprzysiężenie Prezydenta RP
4 - 6 sierpnia 2010 r.
- 61. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
3 sierpnia 2010 r.

- 123. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
31 lipca 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Jubileuszu 30-lecia Związku Solidarność Energetyki Zamojskiej.
30 lipca 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Warszawa.
25 lipca 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Obchodach 30-lecia „Solidarności” w regionie środkowo-wschodnim 1980-1989. Lublin.
24 lipca 2010
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z rolnikami województwa mazowieckiego w Płocku.
21 - 22 lipca 2010 r.
- 60. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
21 lipca 2010 r.

- 122. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19 - 20 lipca 2010

- Posiedzenie Komisji Europejskiej poświęconej WPR po 2010. Bruksela.
- Spotkanie z Komisarzem UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dacianem Ciolosem. Bruksela.
18 lipca 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w obchodach XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz XXX rocznicy strajku Lubelskich Kolejarzy w lipcu 1980 r. Lublin.
- XI  Powiatowe Igrzyska LZS - Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto Sportu Powiatu Zamojskiego w Miączynie. Senator RP ufundował puchary dla zwycięzców w kategoriach drużynowych, m.in. w przeciąganiu liny.
17 lipca 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Ogólnopolskim Święcie Kwiatu Tytoniu „Tytoniaki 2010”. Nielisz.
15 lipca 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu w Ambasadzie Francuskiej dotyczące WPR. Warszawa.
14 lipca 2010 r. - artykuł prasowy

- W OBRONIE KRZYŻA (2010-07-14)
14 lipca 2010 r.

- 121. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13 lipca 2010 r.
- Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Warszawie.
11 lipca 2010 r.

- Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w XVIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
10 lipca 2010 r.
- Wystąpienie telewizyjne: Produkcja mleka - Agro Biznes TVP1
9 lipca 2010 r.

- Senatro Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu z dziećmi rolników dotkniętych powodzią, będących na koloniach.
7, 8 lipca 2010 r.

- 59. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
6 lipca 2010 r.
- 120. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3 - 4 lipca 2010 r.
- Senatro Jerzy Chróścikowski brał udział w XXIV Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.
2 lipca 2010 r.

- 58. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
8 - 10 czerwca 2010 r.
- 57. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
8 czerwca 2010 r. - artykuł prasowy
- Grunty do 5 ha sprzedawane "od ręki"(2010-06-08)
28 maja 2010 r.
- 119. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 118. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
27 - 28 maja 2010 r.
- 56. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
26 maja 2010 r.

- 55. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
25 maja 2010 r.
- 117. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20 maja 2010 r. - artykuł prasowy

- O przyszłości (i przeszłości) Krajowej Spółki Cukrowej
Gorzko już było(2010-05-20)

12 - 13 maja 2010 r.

- 54. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
12 maja 2010 r. - artykuł prasowy
- Dopłaty będą sprawiedliwe?(2010-05-12)
11 maja 2010 r.
- 116. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 115. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy
- Mieszkańcy Zamojszczyzny na uroczystościach pogrzebowych ofiar katastrofy rządowego tupolewa
28 - 29 kwietnia 2010 r.
- 53. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
28 kwietnia 2010 r.

- 114. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
27 kwietnia 2010 r.

- 113. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
25 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy

- ROLNICZA "SOLIDARNOŚĆ" ŻEGNA PRZYJACIELA (2010-04-25)
Oświadczenie Senatorów Prawa i Sprawiedliwości (2010-04-25)
16 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy

- W Senacie - o ochronie roślin (2010-04-16)
15 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy

- Finanse na wiosnę (2010-04-15)
14 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy

- To nie był sen...(2010-04-14)
- Dziękujemy za życzenia wielkanocne (2010-04-14)

9 kwietnia 2010 r.

- 112. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8 - 9 kwietnia 2010 r.
- 52. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
4 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy
- W podzięce Kapłanom (2010-04-04)
1 kwietnia 2010 r. - artykuł prasowy
- Nagroda dla Marii Stolzman (2010-40-01)
26 marca 2010 r.

- 111. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
25 - 26 marca 2010 r.
- 51. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
24 marca 2010 r.

- 110. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17 marca 2010 r.

- 109. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10, 11, 12 marca 2010 r.
- 50. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
10 marca 2010 r.

- 108. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9 marca 2010 r.
- 107. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- 106. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3 marca 2010 r. - artykuł prasowy
- Rolnicy tracą cierpliwość (2010-03-25)
3 marca 2010 r.
- 105. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18 lutego 2010 r.

- 104. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17 - 18 lutego 2010 r.

- 49. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
17 lutego 2010 r. - artykuł prasowy

- Rolnicy grożą protestami (2010-02-17)
17 lutego 2010 r.

- 103. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16 lutego 2010 r.

- 102. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15 lutego 2010 r. - artykuł prasowy

- Sztywne stanowisko Polski (2010-02-15)
5 lutego 2010 r.
- 101. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3 - 4 lutego 2010 r.
- 48. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
26 stycznia 2010 r.

- 100. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24 stycznia 2010 r. - artykuł prasowy
- Owocna współpraca (2010-01-24)
19 stycznia 2010 r. - artykuł prasowy

- Polski rolnik na unijnej minie (2010-01-19)
11 - 13 stycznia 2010 r.

- 47. Posiedzenie Senatu RP VII kadencji.
5 stycznia 2010 r.

- 99. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5 stycznia 2010 r.
- 98. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1 stycznia 2010 r. - artykuł prasowy
- W Senacie o wodzie dla wsi (2010-01-01)

Senat

Solidarność RI

Prawo i Sprawiedliwość

Webmaster