Panele fotowoltaiczne tylko dla wsi. PiS ma nowy pomysł

www.wyborcza.biz 2021-11-23

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która uderza w prosumentów, wzbudza od samego początku wiele emocji. Przypomnijmy: PiS ją przegłosował z początkiem listopada, w ekspresowym tempie, po zaledwie jednym dniu prac w komisji sejmowej.

Wcześniej trwały prace nad kształtem tej ustawy, ale jako że autorka projektu - Jadwiga Emilewicz, wycofała go z Sejmu, poseł PiS Marek Suski złożył swój, odrębny projekt. I po dwóch dniach od jego wniesienia przegłosowano go w Sejmie.

PiS wewnętrznie podzielony

Nowelizacja wywraca sposób rozliczania się właścicieli paneli słonecznych z odbiorcami energii elektrycznej - firmami takimi jak Tauron czy Polska Grupa Energetyczna. Fotowoltaika produkuje najwięcej energii w momencie największego nasłonecznienia. Jej właściciel nie jest w stanie jej zużyć w całości, musi więc gdzieś zmagazynować, by potem po nią sięgnąć. Takim magazynem energii jest sieć energetyczna. Przestarzała, a w przyszłości - jak przekonują posłowie PiS-u - być może niewydolna z powodu nadwyżek prądu z fotowoltaiki, bo prosumentów w Polsce wciąż przybywa.

Obecnie prosumenci korzystają z systemu opustów. Polega on na rozliczeniu barterowym: kilowatogodzina jest równa kilowatogodzinie niezależnie od pory roku, a opłatę prosumenci wnoszą "w naturze" - czyli poprzez przekazanie pewnej ilości energii przedsiębiorstwu obracającemu energią - w celu pokrycia kosztów związanych z obsługą rozliczeń. W okresie roku od wprowadzenia nadwyżki energii do sieci energetycznej mogą odebrać za darmo 80 proc. energii w przypadku instalacji do 10 kW oraz 70 proc. w przypadku instalacji 10-50 kW.

Ile stracą właściciele paneli słonecznych na projekcie ustawy PiS? Mamy dokładne wyliczenia

Nowelizacja wprowadza system net billingu: rozliczenia wartościowego ilości energii do sieci. Czyli prosument sprzedaje energię eksportowaną do sieci według stawek hurtowych, a kupuje według taryfy detalicznej. Czyli sprzedaje dużo drożej. Nowelizacja dotyczy tych prosumentów, którzy zainstalują fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku.

Ustawa o OZE trafiła zgodnie z procedurą legislacyjną do Senatu. Tam odbyło się wysłuchanie publiczne (czego nie zrobiono w Sejmie, mimo 1200 uwag zgłoszonych początkowo w trybie konsultacji społecznych).

Ale ten okazał się bardzo w tej sprawie podzielony, nawet wśród senatorów z ramienia PiS.

PiS boi się polskiej wsi

W sprawie fotowoltaiki obradowały dwie komisje: klimatu i środowiska. Ta pierwsza uchwaliła własny projekt ustawy, bardziej korzystny dla prosumentów, niż to przewiduje projekt rządowy (polega na rozliczeniu energii ze sprzedawcą w stosunku 1:1. To rozwiązanie ilościowe. Jeśli prosument ma saldo ujemne, czyli potrzebuje więcej prądu, niż go pobiera, to za nadwyżkę płaci według taryfy detalicznej. Jeśli dodatnie (nadwyżkę) - według taryfy hurtowej. Tyle że ta komisja składa się głównie z senatorów opozycji. Ich projekt ma więc nikłe szanse na utrzymanie się w Sejmie.

Komisja środowiska obradowała w ubiegłym tygodniu. Doszło tam do kłótni i wzajemnych pretensji między senatorami PiS-u.

Jerzy Chróścikowski zarzucał kolegom z partii, że nie traktują polskiej wsi poważnie: - Fotowoltaika ma sens głównie na wsi, na rozproszonym terenie, a nie w mieście. Ludzie na wsi chcą inwestować swoje prywatne pieniądze w panele słoneczne, a wy im rzucacie kłody pod nogi! Chcecie, żeby zakładali własne magazyny energii? To dajcie im, tak jak Niemcy, 80 proc. dotacji do tych magazynów! - zżymał się senator.

Inni senatorowie PiS atakowali Ireneusza Zyskę, byłego wiceministra klimatu, zwolennika niekorzystnej dla prosumentów ustawy.

Marcin Kolasa, wicewójt gminy Nowy Targ, prosił, by samorządy potraktować w sposób uprzywilejowany. Odnosiło się to do senackiej poprawki zgłoszonej do rządowej ustawy. Zakłada ona, że ci prosumenci, którzy korzystają z projektów parasolowych, będą mogli korzystać ze starych zasad, jeśli tylko złożą wniosek o mikroinstalację w gminie do 31 marca 2022 r. Nie liczy się więc moment instalacji, ale zgłoszenia samej chęci. To doniosła zmiana, bo na montaż czeka się obecnie bardzo długo.

PiS przeforsował ustawę o fotowoltaice. "Sejmowy walec przejechał po prosumencie" - Fabryki w Chinach nie produkują paneli, bo mają problemy z surowcami, z dostawami prądu. Projekt się wydłuża. Jeżeli państwo senatorowie nie przegłosujecie tej poprawki, to ona przepadnie. Zostanie ustawa niekorzystna dla naszych mieszkańców - przekonywał Marcin Kolasa.

Aktywiści: Wykluczacie innych prosumentów

Projekty parasolowe to projekty gmin, które dostają dla mieszkańców dotacje na odnawialne źródła energii z Unii Europejskiej. Ich warunki są korzystniejsze niż w przypadku projektów rządowych. Czas zwrotu inwestycji sięga tu nawet 3-4 lat, przy średniej ogólnokrajowej 7 lat. Większe są też dopłaty.

Sprzeciwiają się temu jednak aktywiści. - To jest poprawka zorientowana na ugłaskanie gmin! Dlaczego inni prosumenci mają być z niej wykluczeni?! Bo polska wieś, elektorat rządu, się zbuntuje? Po wypowiedziach senatorów PiS widać, że ta partia jest świadoma kosztów politycznych, jakie będzie musiała zapłacić za tę ustawę - komentuje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Poprawkę na komisji przegłosowano. Najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się w czwartek. Senatorowie mają większość, by przegłosować nowelizację w tym kształcie, w jakim wyszła ona z komisji środowiska, ale mogą też odrzucić projekt w całości.

Dominika Maciejasz

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 148
Razem: 1611825