129. posiedzenie Komisji - 25.06.2019

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

128. posiedzenie Komisji - 09.05.2019

Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

127. posiedzenie Komisji - 07.05.2019

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

126. posiedzenie Komisji - 10.04.2019 r.             

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2018”.

 125. posiedzenie Komisji - 19.03.2019

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

124. posiedzenie Komisji - 26.02.2019 r.             

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 124), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 160)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

123. posiedzenie Komisji - 25.02.2019 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

122. posiedzenie Komisji - 12.02.2019 r.             

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

- Sprawy różne

121. posiedzenie Komisji - 22.01.2019

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

120. posiedzenie Komisji - 22.01.2019

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

119. posiedzenie Komisji - 07.12.2018

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach.

118. posiedzenie Komisji - 20.11.2018 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

- Rozpatrzenie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

117. posiedzenie Komisji - 20.11.2018 r.             

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 117), Komisji Infrastruktury (nr 149)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

116. posiedzenie Komisji - 26.10.2018 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

115. posiedzenie Komisji - 25.10.2018 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

114. posiedzenie Komisji - 25.10.2018 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

113. posiedzenie Komisji - 23.10.2018 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

- Rozpatrzenie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

112. posiedzenie Komisji - 23.10.2018 r.             

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 112), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 133)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

111. posiedzenie Komisji - 27.09.2018

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o spółdzielniach rolników.

110. posiedzenie Komisji - 25.09.2018

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podjętych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

109. posiedzenie Komisji - 25.09.2018

- Rozpatrzenie ustawy o spółdzielniach rolników.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

108. posiedzenie Komisji - 25.07.2018 r.             

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

107. posiedzenie Komisji - 24.07.2018 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

 

106. posiedzenie Komisji - 10.07.2018 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

105. posiedzenie Komisji - 9.07.2018 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską.

104. posiedzenie Komisji - 27.06.2018 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

103. posiedzenie Komisji - 26.06.2018 r.             

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 108), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 103)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

102. posiedzenie Komisji - 26.06.2018 r.             

- Sytuacja Krajowej Spółki Cukrowej SA trzy kwartały po zniesieniu kwot produkcyjnych.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i działań rządu w zakresie stabilizacji rynku.

101. posiedzenie Komisji - 6.06.2018 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku owoców miękkich i ich przetwórstwa.

100. posiedzenie Komisji - 5.06.2018 r.

- Prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”.

99. posiedzenie Komisji - 08.05.2018

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

98. posiedzenie Komisji - 08.05.2018

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”.

97. posiedzenie Komisji - 16.04.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 116), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 97)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

96. posiedzenie Komisji - 13.04.2018 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

95. posiedzenie Komisji - 10.04.2018 r.

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej”.

94. posiedzenie Komisji - 15.03.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 94), Komisji Środowiska (nr 98)

Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

93. posiedzenie Komisji - 13.03.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 93), Komisji Ustawodawczej (nr 232)

Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

92. posiedzenie Komisji - 07.03.2018 r., 13.03.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 92), Komisji Środowiska (nr 96)

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

91. posiedzenie Komisji - 06.03.2018 r.

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

90. posiedzenie Komisji - 28.02.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 94), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 90)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

89. posiedzenie Komisji - 15.02.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 210), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 89), Komisji Ustawodawczej (nr 222)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

88. posiedzenie Komisji - 13.02.2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 207), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 88), Komisji Ustawodawczej (nr 217)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

87. posiedzenie Komisji - 30.01.2018 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań w zakresie  zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

86. posiedzenie Komisji - 16.01.2018 r.

- Informacja o realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2019.

85. posiedzenie Komisji - 16.01.2018 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

84. posiedzenie Komisji - 16.01.2018 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

83. posiedzenie Komisji - 19.12.2017 r.

Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

82. posiedzenie Komisji - 12.12.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

81. posiedzenie Komisji - 28.11.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

80. posiedzenie Komisji - 13.11.2017 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 80), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 94)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

79. posiedzenie Komisji - 13.11.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynków hurtowych w Polsce.

78. posiedzenie Komisji - 8.11.2017 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.

77. posiedzenie Komisji - 8.11.2017 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

76. posiedzenie Komisji - 17.10.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

75. posiedzenie Komisji - 20.09.2017

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

74. posiedzenie Komisji - 20.09.2017

- Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”.

- Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.

75. posiedzenie Komisji - 20.09.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

74. posiedzenie Komisji - 20.09.2017 r.

- Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”.

- Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.

73. posiedzenie Komisji - 25.07.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

72. posiedzenie Komisji - 25.07.2017 r.

- Przedstawienie „Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”.

71. posiedzenie Komisji - 25.07.2017 r.

- Prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”.

70. posiedzenie Komisji - 19.07.2017 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo wodne.

69. posiedzenie Komisji - 19.07.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy – Prawo wodne.

68. posiedzenie Komisji - 13.07.2017 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

67. posiedzenie Komisji - 11.07.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

66. posiedzenie Komisji - 11.07.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obecnego  stanu doradztwa rolniczego w Polsce.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia finansowania doradztwa rolniczego.

- Cechy efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki jego doskonalenia.

65. posiedzenie Komisji - 28.06.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

64. posiedzenie Komisji - 27.06.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obowiązujących przepisów dotyczących kar pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub nabyte wskutek wadliwej umowy.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów rolnych w wyniku przymrozków i wymarznięcia.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji pakietowych ubezpieczeń upraw rolnych i propozycja ewentualnych zmian.

63. posiedzenie Komisji - 30.05.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

62. posiedzenie Komisji - 30.05.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

61. posiedzenie Komisji - 30.05.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolno-środowiskowych i ekologicznych.

 

60. posiedzenie Komisji - 25.04.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

59. posiedzenie Komisji - 25.04.2017 r.

- Informacja na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- Stan prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.

 

58. posiedzenie Komisji - 19.04.2017 r.

- Informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

 

57. posiedzenie Komisji - 28.03.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

56. posiedzenie Komisji - 20.03.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku”.

- Informacja przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas na temat „Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej”.

- Informacja prezesa Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo na temat „Wspólna polityka rolna po 2020 r. – perspektywa włoska”.

- Informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Andrzeja Kowalskiego na temat „Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej”.

- Informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej Pawła Piotrowskiego na temat „Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej”.

55. posiedzenie Komisji - 14.03.2017 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 55), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 74)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

54. posiedzenie Komisji - 21.02.2017 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

53. posiedzenie Komisji - 15.02.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

- Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

52. posiedzenie Komisji - 31.01.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprawozdaniu z działalności Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

51. posiedzenie Komisji - 10.01.2017 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań MRiRW oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i lata kolejne.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach Agencji Rynku Rolnego wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 roku działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym.

50. posiedzenie Komisji - 04.01.2017 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

49. posiedzenie Komisji - 15.12.2016 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

48. posiedzenie Komisji - 13.12.2016 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 48), Komisji Zdrowia (nr 33)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

47. posiedzenie Komisji - 6.12.2016 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

47. posiedzenie Komisji - 13.12.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.).

46. posiedzenie Komisji - 2.12.2016 r.  

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 46), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

45. posiedzenie Komisji - 1.12.2016 r.  

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 45), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58)

- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

45. posiedzenie Komisji - 2.12.2016 r.  

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 45), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58)

- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

44. posiedzenie Komisji - 30.11.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

43. posiedzenie Komisji - 23.11.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

42. posiedzenie Komisji - 17.11.2016

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 50), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 42)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

41. posiedzenie Komisji - 16.11.2016

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

- Rozpatrzenie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

40. posiedzenie Komisji - 10.11.2016

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

39. posiedzenie Komisji - 21.10.2016

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 w przedmiotowym zakresie działania komisji.

38. posiedzenie Komisji - 22.09.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

37. posiedzenie Komisji - 20.09.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.

36. posiedzenie Komisji - 8.09.2016 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

35. posiedzenie Komisji - 8.09.2016 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wdrażania pomocy Unii Europejskiej dla producentów owoców i warzyw.

34. posiedzenie Komisji - 2.08.2016 r.  

- Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności”.

- Projekt planu pracy komisji.

33. posiedzenie Komisji - 27.07.2016 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 28), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 33)

- Rozpatrzenie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

32. posiedzenie Komisji - 27.07.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

31. posiedzenie Komisji - 19.07.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

30. posiedzenie Komisji - 14.07.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

29. posiedzenie Komisji - 5.07.2016 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej po ostatnim wystąpieniu ASF w województwie podlaskim.

28. posiedzenie Komisji - 28.06.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

27. posiedzenie Komisji - 23.06.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji gospodarstw ekologicznych po wprowadzeniu ostatnich zmian prawnych.

26. posiedzenie Komisji - 15.06.2016 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26), Komisji Środowiska (nr 24)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

25. posiedzenie Komisji - 14.06.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie pakietu pomocowego Komisji Europejskiej.

24. posiedzenie Komisji - 7.06.2016 r.  

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 24), Komisji Środowiska (nr 22)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

23. posiedzenie Komisji - 7.06.2016 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich.

22. posiedzenie Komisji - 19.05.2016

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych.

21. posiedzenie Komisji - 17.05.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad paktem dla obszarów wiejskich.

20. posiedzenie Komisji - 10.05.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

19. posiedzenie Komisji - 10.05.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Rynku Rolnego.

18. posiedzenie Komisji - 27.04.2016 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

17. posiedzenie Komisji - 13.04.2016

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 17), Komisji Ustawodawczej (nr 50)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

16. posiedzenie Komisji - 12.04.2016

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanej reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce.

- Sprawy organizacyjne.

15. posiedzenie Komisji - 5.04.2016 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

14. posiedzenie Komisji - 30.03.2016 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

13. posiedzenie Komisji - 15.03.2016 r.

- Informacja Ministra Finansów na temat stanu realizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych zmian dotyczących sprzedaży bezpośredniej.

12. posiedzenie Komisji - 9.03.2016 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. 

11. posiedzenie Komisji - 8.03.2016 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- Przyjęcie planu pracy komisji.

10. posiedzenie Komisji - 16.02.2016 r.

- Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Agrochemiczna obsługa rolnictwa”.

- Projekt planu pracy komisji.

9. posiedzenie Komisji - 9.02.2016 r.    

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2016 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

8. posiedzenie Komisji - 27.01.2016 r.  

- Harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

- Stan realizacji płatności bezpośrednich. 

7. posiedzenie Komisji - 12.01.2016 r.  

- Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach na rynkach trzody chlewnej i mleka.

6. posiedzenie Komisji - 23.12.2015 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

5. posiedzenie Komisji - 23.12.2015 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

4. posiedzenie Komisji - 17.12.2015 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji .

3. posiedzenie Komisji - 8.12.2015 r.    

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planowanych zamierzeń resortu.

2. posiedzenie Komisji - 18.11.2015 r.  

- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

1. posiedzenie Komisji - 13.11.2015 r.  

- Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 261
Razem: 1750519